نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات (گرایش فلسفه و حکمت اسلامی)، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم در حوزه چیستی فلسفه اسلامی، نسبتی است که این فلسفه با فلسفه یونانی دارد. محور اصلی مباحث کتابی که این نوشتار درصدد معرفی و نقد آن است، بررسی مسئله مذکور است. در این راستا با توجه به بدیع بودن موضوع و مدعاهای کتاب و دشوار بودن سبک نویسنده، سعی شده است ابتدا خط سیر و محتوا و مدعای اصلی نویسنده روشن شود و در نهایت در قسمت نقد، ابتدا به صورت اجمالی به نقاط قوّت و ویژگی های مثبت کتاب و نقد شکلی کتاب پرداخته شده سپس به صورت تفصیلی وارد نقد تحلیلی کتاب شده ایم. شاید بتوان گفت مهمترین نقص کتاب علاوه بر تمرکز بر اندیشه قرآنی به جای فلسفه اسلامی، ناکافی بودن ادله نویسنده و عدم توجه کافی به ادله رقیب است که سعی شده در قسمت نقد محتوایی مصادیق متعدد این نقص به تفصیل نشان داده شود. با وجود نقدهای وارده بر کتاب، موضوع کتاب و روش شناسی محققانه و استنباط ها و خوانش های متفاوت آن از متون فلسفه اسلامی به لحاظ کیفی آن قدر جذاب و قابل قبول است که پیشنهاد می شود مراکز آموزش عالی این کتاب را به عنوان متن کمک آموزشی در مقطع دکتری فلسفه اسلامی و فلسفه تطبیقی لحاظ کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis on the Book The Fundamental Transformation of Greek Philosophy in Dealing with the Way of Islamic Thought

نویسنده [English]

  • Abbas Ali Mansouri

Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

One of the important issues in the field of Islamic philosophy is the relation between this philosophy and Greek philosophy. The main focus of the book's discussions is to study this issue. This article is intended to introduce and critique this book. In this regard, we first tried to clarify the content of the book and the main claim of the author. Finally, in the critique, we first briefly reviewed the strengths and attributes of the book and the critique of the book's form, then we entered in more detail about the book's analytical critique. The most important critique of the book is the inadequacy of the evidence and the lack of attention to the rival's arguments. According to the subject matter of the book and its scholarly methodology, it is suggested that higher education institutions consider this book as a text of educational assistance in the PhD degree in Islamic philosophy and comparative philosophy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Philosophy
  • Greek Philosophy، Tim
  • God
  • Abdul Javad Falatury
ابن سینا، حسین بن عبدالله (1363) المبدأ و المعاد، ‏ تهران: موسسه مطالعات اسلامى.
ابن سینا، حسین بن عبدالله (1379) النجاة من الغرق فى بحر الضلالات، تصحیح محمدتقى دانش‌پژوه‏، تهران: دانشگاه تهران‏.
ابن سینا، حسین بن عبدالله (1375)  الاشارات و التنبیهات، قم:  نشر البلاغة.
افلاطون (۱۳۸۰) دوره آثار افلاطون، ترجمه حسن لطفی، تهران: خوارزمی.
افلاطون،(۱۳۷۴) جمهور، ترجمه فواد رحمانی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
افلاطون،(۱۳۵۱) تمیاوس، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران: خوارزمی.
بغدادی، ابوالبرکات هبه الله بن ملکا (۱۳۷۳) المعتبر فى الحکمة،‏ اصفهان: ‏‏دانشگاه اصفهان.
رازی، محمد بن زکریا (۱۳۷۱) السیرة الفلسفیة، تهران: ‏انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى‏.
سبزواری، ملاهادی(۱۳۷۹) شرح المنظومة،‏ تصحیح و تعلیق آیت الله حسن زاده آملى،تهران: ناب.
سهروردی، یحیی بن حبش(۱۳۷۳) حکمة الاشراق‏، تهران‏: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏.
شیرازی، قطب الدین محمود بن مسعود(۱۳۶۹) درة التاج‏، تصحیح محمد مشکوة، تهران: حکمت.
طوسی، خواجه نصیرالدین( ۱۳۷۵) شرح الاشارات و التنبیهات، قم: نشر البلاغه.
عبودیت، عبدالرسول(۱۳۸۲)« آیا فلسفه اسلامی داریم؟» ، معرفت فلسفی، شماره ۱.
قنبری، امید(۱۳۸۶) زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی عبد الجواد فلاطوری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
فلاطوری، عبدالجواد(1394) دگرگونی بنیادی فلسفه یونانی در برخورد با شیوه اندیشه اسلامی، مترجم: سید محمد باقر تلغری زاده، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
کاپلستون، فردریک(۱۳۷۵) تاریخ فلسفه، ترجمه جلال الدین مجتبوی، تهران: علمی فرهنگی.
مرحبا، محمد عبدالرحمن(۱۳۸۷) « ماهیت فلسفه عربی- اسلامی» ، مترجم: عبدالله امینی پور، مجله نقد و نظر، شماره ۵۲.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم(۱۹۸۱) الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت: داراحیاء التراث‏
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم.(۱۳۵۴) المبدأ و المعاد، تصحیح سید جلال الدین آشتیانى‏، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران‏.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم.(۱۳۶۱) العرشیة، تصحیح غلامحسین آهنى، تهران: ‏ مولى‏.