نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات (گرایش فلسفه و حکمت اسلامی)، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم در حوزۀ چیستی فلسفۀ اسلامی نسبتی است که این فلسفه با فلسفۀ یونانی دارد. محور اصلی مباحث کتابی که این نوشتار درصدد معرفی و نقد آن است بررسی مسئلۀ مذکور است. به این منظور، باتوجه‌به بدیع‌بودن موضوع و مدعاهای کتاب و دشواربودن سبک نویسنده سعی شده است ابتدا خط سیر و محتوا و مدعای اصلی نویسنده روشن شود و درنهایت، در قسمت نقد، ابتدا به‌صورت اجمالی به نقاط قوت و ویژگی‌های مثبت کتاب و نقد شکلی کتاب پرداخته‌ایم؛ سپس به‌صورت تفصیلی وارد نقد تحلیلی کتاب شده‌ایم. شاید بتوان گفت مهم‌ترین نقص کتاب، علاوه‌بر تمرکز بر اندیشۀ قرآنی به‌جای فلسفۀ اسلامی، ناکافی‌بودن ادلۀ نویسنده و عدم توجه کافی به ادلۀ رقیب است که سعی شده در قسمت نقد محتوایی مصادیق متعدد این نقص به‌تفصیل نشان داده شود. باوجود نقدهای وارد‌ بر کتاب، موضوع کتاب و روش‌شناسی محققانه و استنباط‌ها و خوانش‌های متفاوت آن از متون فلسفۀ اسلامی به‌لحاظ کیفی آن‌قدر جذاب و مقبول است که پیش‌نهاد می‌شود مراکز آموزش‌عالی این کتاب را به‌عنوان متن کمک‌آموزشی در مقطع دکتری فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ تطبیقی لحاظ کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis on the Book The Fundamental Transformation of Greek Philosophy in Dealing with the Way of Islamic Thought

نویسنده [English]

  • Abbas Ali Mansouri

Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

One of the important issues in the field of Islamic philosophy is the relation between this philosophy and Greek philosophy. The main focus of the book's discussions is to study this issue. This article is intended to introduce and critique this book. In this regard, we first tried to clarify the content of the book and the main claim of the author. Finally, in the critique, we first briefly reviewed the strengths and attributes of the book and the critique of the book's form, then we entered in more detail about the book's analytical critique. The most important critique of the book is the inadequacy of the evidence and the lack of attention to the rival's arguments. According to the subject matter of the book and its scholarly methodology, it is suggested that higher education institutions consider this book as a text of educational assistance in the PhD degree in Islamic philosophy and comparative philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Philosophy
  • Greek Philosophy، Tim
  • God
  • Abdul Javad Falatury
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1363)، المبدأ و المعاد، ‏تهران: مؤسسۀ مطالعات اسلامى.
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1379)، النجاة من الغرق فى بحر الضلالات، تصحیح محمدتقى دانش‌پژوه‏، تهران: دانشگاه تهران‏.
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1375)، الاشارات و التنبیهات، قم: البلاغة.
افلاطون (۱۳۸۰)، دوره‌آثار افلاطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.
افلاطون (۱۳۷۴)، جمهور، ترجمۀ فؤاد رحمانی، تهران: علمی و فرهنگی.
افلاطون (۱۳۵۱)، تیمائوس، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.
بغدادی، ابوالبرکات هبة الله بن ملکا (۱۳۷۳)، المعتبر فى الحکمة،‏ اصفهان: ‏‏دانشگاه اصفهان.
رازی، محمد بن زکریا (۱۳۷۱)، السیرة الفلسفیة، تهران: ‏ انقلاب اسلامى‏.
سبزواری، ملاهادی (۱۳۷۹)، شرح المنظومة،‏ تصحیح و تعلیق آیت‌الله حسن‌زادۀ آملى، تهران: ناب.
سهروردی، یحیی بن حبش (۱۳۷۳)، حکمة الاشراق‏، تهران‏: مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏.
شیرازی، قطب‌الدین محمود بن مسعود (۱۳۶۹)، درة التاج‏، تصحیح محمد مشکوة، تهران: حکمت.
طوسی، خواجه نصیرالدین ( ۱۳۷۵)، شرح الاشارات و التنبیهات، قم: البلاغه.
عبودیت، عبدالرسول (۱۳۸۲)، «آیا فلسفۀ اسلامی داریم؟»، معرفت‌ فلسفی، ش ۱.
قنبری، امید (۱۳۸۶)، زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی عبدالجواد فلاطوری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
فلاطوری، عبدالجواد (1394)، دگرگونی بنیادی فلسفۀ یونانی در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسلامی، ترجمۀ سیدمحمد باقر تلغری‌زاده، تهران: انجمن حکمت و فلسفۀ ایران.
کاپلستون، فردریک (۱۳۷۵)، تاریخ فلسفه، ترجمۀ جلال‌الدین مجتبوی، تهران: علمی و فرهنگی.
مرحبا، محمد عبدالرحمن (۱۳۸۷)، «ماهیت فلسفۀ عربی‌ ـ اسلامی»، ترجمۀ عبدالله امینی‌پور، نقد و نظر، ش ۵۲.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (۱۹۸۱)، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث‏.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (۱۳۵۴)، المبدأ و المعاد، تصحیح سیدجلال‌الدین آشتیانى‏، تهران: انجمن حکمت و فلسفۀ ایران‏.
ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (۱۳۶۱)، العرشیة، تصحیح غلامحسین آهنى، تهران: ‏مولى‏.