نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه الزهراء، گروه زبان‌شناسی و آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دکترای زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مقاله زیر کتاب روان­شناسی زبان نوشته دیوید دبلیو کرول ترجمه حشمت­اله صباغی نقد شده است. کتاب به­لحاظ صوری و محتوایی توصیف و ترجمه آن بر اساس عواملی مانند سبک نویسنده، گزینش معادل­های واژگان عمومی و تخصصی، مسائل دستوری و نحوی، علایم سجاوندی و قواعد نگارشی، اشتباهات تایپی، دقت و صحت در ترجمه و امانت­داری بررسی شده است. اشکالات ترجمه عبارت بودند از: عدم بکارگیری فاصله­ها و نیم­فاصله­ها، علایم سجاوندی و نقطه­گذاری نامناسب،  جملات پیچیده­ در ترجمه علی­رغم روان بودن و قابل فهم بودن متن انگلیسی کتاب، معادل­های پیچیده، کم­بسامد، واژ­های عربی کم­کاربرد به جای معادل­های ساده و پربسامد. البته در مواردی معادل­های اصطلاحات تخصصی خوب انتخاب شده بود. امانت­داری در ترجمه تقریباً رعایت شده بود. نتیجه بررسی نشان داد که کتاب به لحاظ کیفیت ترجمه از ویژگی­های بالایی برخوردار نیست و سطح آن متوسط است. اساسی­ترین ایراد کتاب این است که خواننده باید به منظور درک بسیاری از جملات آنها را چندبار بخواند. با این­وجود با توجه به کمبود منابع فارسی در زمینه روان­شناسی زبان دانشجویان و متخصصین می­توانند از این کتاب استفاده کنند به شرط آنکه ایرادهای ذکرشده در ویراست­های بعدی رفع شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique and Review on “Psychology of Language”

نویسنده [English]

  • Shima Nabifar

Alzahara University Instructor, Department of Linguistics, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article aims to investigate “Psychology of Language,” written by David W Carroll, translated by Heshmatollah Sabaghi.  The book is described considering the form and the content. Then, the translation of  the book is assessed  based on factors such as the style of writer, Persian equivalents of general and psycholinguistics terms, grammatical structures, punctuations, writing rules and conventions, accuracy and faithfulness. The main problems of the translation were related to the spaces and half-spaces between the word and within compound words, the correct punctuation and the complexity of Persian sentences in translation in spite of the simplicity of their original English sentences, complex and less frequent equivalents and Arabic words instead of simple, frequent and familiar Farsi equivalents. The faithfulness principle in the translation was acceptable. The result of this study showed that although the translation of the book is acceptable, it is not of high quality. The most critical problem of the translation is the complexity of  Persian sentences, so that the readers have to read the sentences several times to understand them. However, considering the fact that there are few Persian sourcebooks written on psycholinguistics, it can be used as a sourcebook provided that the problems are eliminated in the next editions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psycholinguistics
  • Terminology
  • general terms
  • Accuracy
  • faithfulness
  • Syntactic and Grammatical issues
باطنی، محمدرضا و زهرا احمدی نیا (1396)، فرهنگ معاصر پویا، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
براهنی، محمدنقی، علی اکبر سیف، جمال عابدی، هامایک آوادیسیان، محمدرضا باطنی، یوسف کریمی، نیسان گاهان و جمال بامدادی (1397)، واژه­نامه روان­شناسی و زمینه­های وابسته، تهران: انتشارات فرهنگ  معاصر. 
حق­شناس، علی محمد، حسین سامعی و نرگس انتخابی (1398)، فرهنگ معاصر هزاره، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
کرول، دیوید دبلیو (1391)، روان­شناسی زبان، ترجمه حشمت­الله، صباغی، تهران: انتشارات رشد.
همایون، همادخت (1394)، واژه­نامه زبان­شناسی و علوم وابسته، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
Carroll, David (2008), Psychology of language, Wadsworth Publishing.
Field, John (2004), Psycholinguistics: the key concepts, London: Routlege.
Gareth Gaskell, M (2007), The Oxford Handbook of Psycholinguistics, Oxford: Oxford University Press. .
Hornby, A. S and Wehmeier Sally (eds), (2015), Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford: Oxford University Press.
Traxler, J. Matthew (2012), Introduction to Psycholinguistics, Chichester: UK. Wiley-Blackwell.