نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

10.30465/crtls.2021.29873.1791

چکیده

سرشت «فناوری مدرن غربی» و نیز نسبت میان جوامع غیر غربی با این پدیدار نوظهور بیگانه، دو امر­ مهمی است که به موازات افزایش آمیختگی این جوامع به این پدیدار، ذهن بسیاری از اندیشمندان بومی این جوامع را به خود مشغول ساخته است. کتاب «گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی» ثمره اندیشه­ورزی یکی از همین دست اندیشمندان است که البته در جامعه­ای غیر غربی زیسته است. اصغر طاهرزاده به عنوان یک متفکر مسلمان ایرانی، در قالب این کتاب آرای خود درباره چیستی فناوری مدرن غربی و نیز چگونگی برقراری نسبتی شایسته بین جامعه شیعی ایرانی و فناوری غربی را بر پایه آموزه­های اسلامی مطرح نموده است. وی در طرح نظرات خود از این آموزه­ها و به طور خاص از «قرآن» استفاده بسیاری برده است. در مقاله پیش رو بر آنیم تا با تحلیل این کتاب، مقایسه آن با برخی نظریات مطرح در ادبیات جهانی فلسفه فناوری و ذکر برخی نظریات ویژه این اثر، به نقادی آن بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Analysis and Evaluation of the Book: “Gozineshe Teknoloji Az Daricheye Bineshe Tohidi”

نویسندگان [English]

  • Mohamad Amin Shafikhani 1
  • Mostafa Taqavi 2

1 graduated from the center for philosophy of science of sharif university of technology

2 assistant professor of center for philosophy of science of sharif university of technology

چکیده [English]

The nature of “Modern Western Technology” and the relation between non-western societies and this new foreign phenomenon, are two important matters which alongside the increase of the intercourse of these societies and this phenomenon, have preoccupied many of their indigenous intellectuals. The book “Gozineshe Teknoloji Az Daricheye Bineshe Tohidi (Choice of Technology from the Monotheistic Perspective ) ” is the outcome of the reflection of one of these intellectuals that lives in a non-western country. In this book Asghar Taherzadeh as an iranian muslim intellectual explained his opinions about the nature of modern western technology and the proper relation between the iranian shiite society and western technology based on Islamic teachings. He has made extensive use of this teachings, specially “Quran” to express his views. The purpose of this article is to introduce and critique Taherzadeh's book. For this purpose, we will compare his views in this book with some of the views expressed in the literature of Philosophy of Technology; we will also express some of his special theses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Western Technology
  • Technology Selection
  • Monotheistic insight
  • philosophy of technology