نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان، ایران

چکیده

علی­رغم جایگاه برجسته تمدن‌های ایران باستان در بررسی تاریخ پر فراز و نشیب خاور نزدیک، مطالعه این دوران مهم در سنت تاریخ‌نگاری اروپائیان عموماً تحت تاثیر دیدگاه خصمانه منابع کلاسیک یونانی-رومی قرار گرفته است و اندک بوده‌اند آثار و مولفانی که از نفوذ این سنت و دیدگاه منفی غرب‌محورانه به دور مانده باشند. کتاب "The Persians" یا "ایرانیان باستان" اثر ماریا بروسیوس از جمله جدیدترین تالیفاتی است که با اتخاذ رویکردی بی­طرفانه و با استفاده از منابع جدید و روزآمد به بررسی سه شاهنشاهی بزرگ ایران باستان یعنی هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان و دستاوردهای سیاسی و فرهنگی آنان پرداخته است. در مقاله پیش رو، کتاب بروسیوس از حیث ساختار شکلی و محتوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن در چارچوب نقد دانشگاهی برشمرده خواهد شد. نتیجه بررسی حاضر نشان از آن دارد که کتاب مورد بحث علی­رغم مزیت‌های زیادی چون روزآمدی، بی­طرفی، ساختار منسجم و نظم منطقی در پیشبرد موضوعات و متن ساده و روان، همانند هر تالیف دیگری دارای کاستی‌هایی است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به عدم توجه به حکومت‌های عیلام، ماد و سلوکی و نبود بخش نتیجه‌گیری اشاره نمود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book The Persians by Maria Brosius

نویسنده [English]

  • Sa’di Saeedyan

PhD in Archaeology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Despite the prominent place of ancient Iranian civilizations in the study of the history of the Ancient Near East, it has been overshadowed by an overwhelmingly hostile press that is embedded in the European tradition originated in Greco-Roman sources. In fact, there are few works and authors who have not been affected by this negative west-centric approach. Maria Brosius’s book “The Persians” is one of the latest works dealing with the socio-cultural achievements of three great kingdoms of Pre-Islamic Iran, i-e Achaemenids, Parthians, and Sassanians taking an unbiased approach and up-to-date sources. The present article deals with the advantages and disadvantages of this book and the form and content of it will be examined within the framework of an academic review. The result of the present study indicates that in spite of many advantages of the book such as modernity, unbiased approach, coherent structure, logical order, simple and fluid text, and good translation, it has its own weak points just like any other compilation. Among the most important disadvantages of work can be lack of some significant chapters like Elamite, Median and Seleucid empire and absence of any discernable summary or conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Iran
  • Achaemenids
  • Parthians
  • Sassanians
  • Brosius
بروسیوس، ماریا، (1389)، ایرانیان باستان، ترجمه مانی صالحی علامه، تهران: نشر ثالث.
بهار، مهرداد، (1394)، نگاهی به تاریخ و اساطیر ایران، گردآوری سیروس شمیسا، تهران: نشر میترا.
دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ، (1346)، تاریخ ایران باستان، ترجمه روحی ارباب، تهران: بنگاه نشر و ترجمه کتاب.
سایکس، پرسی، (1323)، تاریخ ایران، ترجمه محمدتقی فخر داعی گیلانی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ.
شاپورشهبازی، علیرضا، (1390)، جُستاری درباره یک نماد هخامنشی، ترجمه شهرام جلیلیان، تهران: نشر شیرازه.
فرای، ریچارد نلسون فرای، (1344)، میراث باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
گیرشمن، رومن، (1355)، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران: بنگاه نشر و ترجمه کتاب.
ویسهوفر، یوزف، (1377) ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: نشر ققنوس.
هرتسفلد، امیل ارنست، (1354)، تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان‌شناسی، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.
هرتسفلد، امیل ارنست، (1381)، ایران در شرق باستان، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی.
Brosius, M. (1996), Women in Ancient Persia (559-331 B.C.), Oxford.
Brosius, M. (2000), The Persian Empire from Cyrus II to Artaxerxes I, London.
Brosius, M. (2006), The Persians: An Introduction, London, Routledge.
Brosius, M. (2012), Archives in the Ancient World. Continuity and Change in Record-Keeping from the Ancient Near East to Late Antiquity, Oxford.
Brosius, M. (2013), A History of the Achaemenid Empire, Boston, Oxford, Wiley-Blackwell.
Diakonoff, I.M. & Livshits, V.A. (1977), Parthian Economic Texts from Nissa, London. ­
Henkelman, W. (2003), “Persians, Medes and Elamites: Ecculturation in the Neo-Elamite Period”, in Giovanni B. Lanfranchi, Michael Roaf and Robert Rollinger (eds.), Continuity of Empire (?) Assyria, Media, Persia, Padova, pp. 181-232.
Kent, R.G. (1950), Old Persian, Grammar Text Lexicon, New Haven, Connecticut.
Roaf, M. (2003), “The Median Dark Age,” in Giovanni B. Lanfranchi, Michael Roaf and Robert Rollinger (eds.), Continuity of Empire(?) Assyria, Media, Persia, Padova. pp. 13-22.