نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای و مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌غرب، تهران، ایران

چکیده

کتاب «سرّ سخنان نغز خاقانی» اثر محقّقانۀ جدید در عرصۀ خاقانی­پژوهی است که به دلیل روش علمی، نگاه زیباشناسانه، اشراف و تعمّق نویسنده، تألیفی ارزشمند محسوب می­شود. این کتاب مشتمل بر چهار مجلّد است که تا کنون دو جلد آن به طبع رسیده است. در این نوشتار جلد نخست آن را معرفی، نقد و بررسی کرده­ایم. در ابتدای نوشتار بخش­های مختلف کتاب و محتوای آن را معرفی کرده، سپس به ارزش­های علمی و زیبایی­شناسانۀ آن اشاره کرده­ایم. در بخش نقد و بررسی، اشتباهات یا کاستی­های کتاب را تحت دو عنوان کلی اشکالات تایپی و ویرایشی، اشکالات و کاستی­های محتوایی، به صورت جزئی و با ذکر صفحه، مشخص کرده­ایم. از عمده­ترین موارد اشکالات تایپی و ویرایشی می­توان به کثرت استعمال تکیه­کلام­های گفتاری و افراط در نشانه­گذاری اشاره کرد. در اشکالات و کاستی­های محتوایی برخی توضیحات و گزینش نسخه­بدل­های مؤلف مورد نقد قرار گرفته است. هدف ما در این نوشتار تأکید بر اهمیت کتاب مذکور در پژوهش­های خاقانی‌شناسی و رفع کاستی­های آن در چاپ­های بعدی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book "The Secret of Khaghani's Poetry"

نویسنده [English]

  • Asieh Farahi Yazdi

Lecturer of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Tehran-West Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The book "The Secret of Khaghani's Poetry" is a new research work in the field of Khaghani, which is considered a valuable work due to its scientific method, aesthetic view, aristocracy and contemplation of the author. This book consists of four volumes, two of which have been published so far. In this article, we have introduced and reviewed the first volume. At the beginning of the article, we have introduced the different sections of the book and its content, then we have pointed out its scientific and aesthetic values. In the review section, we have identified the mistakes or shortcomings of the book under the two general headings of typographical and editing errors, in detail and by mentioning the page. One of the main types of typographical and editing problems is the frequent use of verbal accents and excessive markup. In the content flaws and shortcomings, some explanations and selection of replacement versions have been criticized. Our aim in this article is to emphasize the importance of this book in Khaghani studies and to eliminate its shortcomings in future editions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khaghani Divan
  • Secret of Poetry
  • Dr. Turki
  • Content Criticism
  • editing
ترکی، محمدرضا (1398) سرّ سخنان نغز خاقانی، قصاید 1-33، تهران، سمت.
خاقانی شروانی، افضل­الدین (1391) دیوان اشعار، به کوشش ضیاءالدین سجّادی، انتشارات زوّار.
خاقانی شروانی، افضل­الدین (1375) دیوان اشعار، ویراستۀ میرجلال­الدین کزّازی، تهران، مرکز.
کزّازی، میرجلال­الدین (1385) گزارش دشواری­های دیوان خاقانی، تهران، مرکز.
مولوی بلخی، جلال­الدین (1386) دیوان (کلیات شمس)، بر اساس چاپ بدیع­الزمان فروزان­فر، تهران، هرمس.
ناصرخسرو(1389) دیوان اشعار، با تصحیح و مقدمۀ سید نصرالله تقوی، تهران، سنایی.