نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

چکیده

«فلسفه مشاء (1) (از ارسطو تا توماس آکوئینی)» برای آشنایی نوآموزان رشته‌های فلسفه با مکتب مشاء تألیف شده است. مزیت اصلی این اثر توجه به هر دو شاخه غربی و اسلامی این مکتب است. مؤلف به‌طور کلی قصد دارد فلسفه مشاء را از دو جهت معرفی کند؛ تاریخی و محتوایی. با وجود این‌که اثر مختصری است، اما این حجم اندک مانع نشده که مؤلف دامنه گسترده فلسفه مشاء را نادیده بگیرد. به همین دلیل با ملاحظه آثار مشابه فعلا بهترین کتاب درسی برای آشنایی با فلسفه مشاء در مقطع کارشناسی است. البته این سخن بدین معنا نیست که با متنی خالی از عیب و ایراد مواجهیم. برعکس، اشکالات و نواقص کتاب اندک‌شمار هم نیست . لذا مجموع این عوامل مثبت و منفی مهم و برجسته باعث‌شده تا نقد و بررسی تفصیلی آن ضرورت پیدا کند. در این مقاله، ضمن توجه به مزایای این اثر، انواع نقاط ضعف آن را برشمرده‌ایم. این اشکالات در چهار دسته جای می‌گیرند؛ ساختاری، محتوایی، ادبی و ارجاعات. در نهایت راه‌کارهایی برای ارتقاء کتاب و رفع نواقص آن به عنوان یک منبع درسی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Peripatetic Philosophy (1) (from Aristotle to Thomas Aquinas)”

نویسنده [English]

  • Hossein Hooshangi

Associate Professor of Islamic Philosophy and Theology, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The book “Peripatetic philosophy (1) (from Aristotle to Thomas Aquinas)” is an introductory work for undergraduates in philosophy. The prominent merit of this work is taking into consideration of this important philosophical school. The main Advantage of this book is regarding two big philosophical domains: western philosophy and Islamic one. The compiler of the book is seeking to lay down the Peripatetic school historically and substantially (especially in the ontology). In spite of its little content, the book includes all domains of peripatetic philosophy. Therefore, it is now the best one for an introduction to this philosophical school in bachelor degree who study western or Islamic philosophy in universities of our country. In this article, I mention the merits and also point to some deficiencies in it. Problems are classified in four categories: structure, content, edition and reference. Eventually, some mechanisms were proposed for the promotion and perfection of the book to become a better source.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peripatetic Philosophy
  • Aristotle
  • Ibn Sina
  • Thomas Aquinas
  • Ontology
  • methodology
  • quiddity
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1385)، الالهیات من کتاب الشفاء، تحقیق آیت‌الله حسن حسن‌زاده آملی، قم: بوستان کتاب قم، چاپ دوم.
ارسطو (1378)، درباره نفس، ترجمه علی‌مراد داودی، تهران: انتشارات حکمت، چاپ چهارم.
ایلخانی، محمد (1382)، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
تیلور، آلفرد ادوارد (1393)، ارسطو، ترجمه حسن فتحی، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.
خادمی، حمیدرضا (1398)، فلسفه مشاء (از ارسطو تا آکوئینی)، تهران: انتشارت سمت، چاپ اول.
داودی، علی‌مراد (1349)، عقل در حکمت مشاء، تهران: انتشارات دهخدا، چاپ اول.
ذبیحی، محمد (1387)، فلسفه مشاء: ابن‌سینا، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1361)، نقد ادبی، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.
ژیلسون ، اتین ( 1371 ) ، عقل و وحی در قرون وسطی ، ترجمه شهرام پازوکی ، تهران : موسسه مطالعات فرهنگی ( پژوهشگاه ) ، چاپ اول .
سلدن، رامان و ویدسون، پیتر (1392)، راهنمای نظریه ادبی معاصر، ترجمه عباس مخبر، تهران: طرح نو، چاپ پنجم.
کاپلستون، فردریک چارلز (1390)، تاریخ فلسفه جلد دوم(فلسفه قرون وسطا: از آوگستینوس تا اسکوتوس)، ترجمه ابراهیم دادجو، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
کردفیروزجایی، یارعلی (1393)، حکمت مشاء، قم: مجمع عالی حکمت اسلامی، چاپ اول.
گمپرتس، تئودور (1375)، متفکران یونانی (3 جلدی)، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی، چاپ اول.