نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار مردم‌‌شناسی، عضو هستۀ پژوهشی مردم‌شناسی فرهنگی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.30465/crtls.2021.36734.2265

چکیده

رابطة میان خود و فرهنگ به‌‌عنوان موضوع اصلی مردم‌‌شناسی روانشناختی از عرصه‌‌های پژوهشی مهمی است که مردم‌‌شناسان را از آغاز درگیر خود کرده بود. کتاب فرهنگ و هویت: تاریخ، نظریه، و کاربرد انسان‌‌شناسی روانشناختی (ویرایش دوم، 2007) اثر چارلز لیندولم با ترجمة محسن ثلاثی یکی از بهترین و جامع‌‌ترین منابعی است که به معرفی این شاخه و جریان‌‌ها و آثار شاخص آن پرداخته است. کتاب در پنج بخش و سیزده فصل سازمان یافته است، بر اساس رویکرد تلفیقی خود لیندولم که در آن رویکردهای روانشناختی، مردم­شناختی، و جامعه­شناختی را با بررسی ماهیت پیچیدة سه سطح روان­های فردی، ارزش­های فرهنگی، و سازمان جمعی با یکدیگر تلفیق می­کند. لیندولم نه تنها هویت و فرهنگ بل موضوعات کلاسیک و مهم روانشناسی مثل خود، اندیشیدن، عواطف، و اختلال روانی را از طریق میراث مردم‌‌شناختی به بحث می‌‌کشد. کتاب نقاط قوت زیادی دارد از جمله مرور دیدگاه‌‌های فلسفی، استفادة گسترده از داده‌‌های تحقیقات میدانی مردم‌‌شناس‌‌ها، قرار دادن بحث‌‌های مردم‌‌شناسی روانشناختی در زمینة بزرگ‌‌تر اتفاق‌‌های اجتماع علمی مردم‌‌شناسی، جامعیت در معرفی منابع، و ترکیب بحث‌‌های نظری با مثال‌‌های تجربی. از نقاط ضعف کتاب نقص در یکدست دیدن فرهنگ‌ها و جوامع غربی و عدم توضیح اصول، مبانی و روش­های روانکاوی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychological Anthropology: A Critical Review of the Book “Culture and Identity”

نویسنده [English]

  • Asghar Izadi-Jeiran

Assistant Professor of Anthropology, Member of Research Core for Cultural Anthropology, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The relationship between individual and culture as the main subject in psychological anthropology had been engaged anthropologists from the early days of the discipline. “Culture and Identity: The History, Theory, and Practice of Psychological Anthropology” (second edition, 2007) by Charles Lindholm is one of the best and most comprehensive resources in this field. The book is organized into five sections, with thirteen chapters. Lindholm began the book by exploring of self and individual in the culture and thought of the West, then turn to anthropology to show its contribution through ethnographic research. Some classic subjects of psychology such as self, thinking, emotions, and mental disorders are discussed by reference to anthropological legacy. Culture and Identity has many strengths including a good and concise review of philosophical approaches, extensive use of data of anthropological fieldworks, grounding the discussions of psychological anthropology in the broader contexts of some events in the scientific community, comprehensiveness of bibliography, and combining theory with experimental examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Anthropology
  • Culture
  • identity
  • self
  • Anthropology
کتاب‌نامه
Beatty, Andrew. 2017. “Psychological Anthropology: An Awkward Hybrid? in The Routledge Companion to Contemporary Anthropology, edited by Simon Coleman, Susan B Hyatt, and Ann Kingsolver, London and New York: Routledge.
Beatty, Andrew. 2019. “Psychological Anthropology”, Oxford Bibliography, 24 April.
Bock, Philip. 1988. Rethinking Psychological Anthropology, New York: Freeman.
Bourguignon, Erika. 1979. Psychological Anthropology: An Introduction to Human Nature and Cultural Difference, New York: Holt.
Casey, Conerly & Robert Edgerton (eds.). 2005. A Companion to Psychological Anthropology: Modernity and Social Change, Oxford, England: Blackwell Publishing.
Eller, Jack D. 2018. Psychological Anthropology for the 21st Century, Routledge.
Hsu, Francis (ed.). 1961. Psychological Anthropology: Approaches to Culture and Personality, Chicago, IL: Dorsey.
Levine, Robert A (ed). 2010. Psychological Anthropology: A Reader on Self in Culture, Wiley-Blackwell.
Lindholm, Charles. 2007. Culture and Identity: The History, Theory, and Practice of Psychological Anthropology, Oxford: Oneworld Publications.
Spindler, George (ed.). 1978. The Making of Psychological Anthropology, Berkeley: University of California Press.