نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم اقتصادی، عضو هیات علمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.30465/crtls.2021.34479.2105

چکیده

کتاب تجربه توسعه آسیای شرقی؛ معجزه، بحران و آینده، نوشته­ی ها­ جون چانگ، و ترجمه­ی لیلا سادات فاطمی نسب، در پی یافتن علل اصلی توسعه­ی موفقیت آمیز کشورهای آسیای شرقی است. کشورهای شرق آسیا، که پس از جنگ جهانی دوم کشورهایی فقیر و عقب مانده بودند، طی چند دهه به کشورهای تازه صنعتی شده مبدل گردیدند. در مورد علل توسعه­ی سریع کشورهای شرق آسیا نظرات متفاوتی ابراز شده است. برخی پژوهشگران عامل اصلی موفقیت این کشورها را پیروی از سازوکار بازار، جهت­گیری صادراتی دانسته­اند؛ در حالی که گروهی دیگر بر نقش دولت در حمایت از صنایع نوپا، و ارائه­ی مشوق­های مختلف برای بخش خصوصی جهت سمت­گیری تاکید کرده­اند. هاجون چانگ در این کتاب با مرور تحولات اقتصادی کشورهای شرق آسیا، به ویژه کره، نشان می­دهد که پیروی از سازوکار بازار آزاد عامل موفقیت این کشورها نبوده؛ و دولت با حمایت­های مشروط و موقت، همراه با نظارت کارآمد بر نحوه­ی عملکرد بخش خصوصی و تاکید بر صادرات، نقش تعیین­کننده­ای در توسعه­ی کشورهای آسیای شرقی داشته است. کتاب تجربه توسعه آسیای شرقی برای پژوهشگران و سیاست­گذاران ایرانی در شرایط کنونی بسیار ارزشمند و راهگشا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “The East Asian Development Experience: The Miracle, The Crisis and the Future”

نویسنده [English]

  • Zahra Karimi Moughari

Associate Professor, Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

“The East Asian Development Experience: The Miracle, The Crisis and The Future” is written by Ha Joon Chang and is translated into Persian by Leila Sadat Fatemi Nasab. The book explains the causes of successful development in East Asian countries. These countries which were poor and backward after the Second World War, during a few decades, became newly industrializing countries. There are different views about the causes of the development of East Asian countries. Some experts believe that the major cause is their acceptance of market mechanisms and export orientation. While others emphasize the governments' role in supporting infant industries and encouraging the private sector exports. Chang shows that free-market mechanism was not the cause of their success. Conversely, governments' conditional supporting measures alongside effective supervision on the private sector economic performance, and emphasis on exports had a major impact in the development of the East Asian countries. “The East Asian Development Experience: The Miracle, The Crisis and The Future” is a very useful book for Iranian researchers and policymakers in the current situation. Fatemi Nasab's translation of the book is very good but there are a few problems in translating special words that seem to be related to the lack of deep knowledge in economics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • East Asia
  • Korea
  • Infant Industries
  • Market Mechanism
بروجنی، فرشید. (1373). جایگاه عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگ توسعه، شماره 15: 13-9.
بنیانیان، حسن. (1386). فرهنگ توسعه در ایران، تهران: امیرکبیر.
چانگ، ها جون. (1398). معجزه، بحران و آینده؛ تجربه توسعه آسیای شرقی،  مترجم لیلاسادات فاطمی نسب، تهران: نشر ثالث.
چانگ، ها جون. (1398). انداختن نردبان، مترجمان زهرا کریمی، جواد براتی و محمد عبدی، مشهد: جهاد دانشگاهی.
چانگ، ها جون. (1395). نیکوکاران نابکار؛ افسانه­ی تجارت خارجی آزاد و تاریخچه­ی پنهان سرمایه­داری، مترجمان مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی، تهران: نشر اختران.
چانگ، ها جون. (1392). 23 نکته­ی مکتوم سرمایه­داری، مترجمان مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی، تهران: نشر اختران.
حسینی گلی، سید اسماعیل و ساعی احمد. (1396). مطالعه تطبیقی سیاستگذاری ایران و کره‌جنوبی در عرصه صنعت خودرو، مطالعات روابط بین ­الملل، شماره 39: 19-9.
موسوی جهرمی، یگانه و امین قبادی . (1395). درس­هایی از تجربه خودروسازی در کشور کره‌جنوبی، فصلنامه روند، شماره 73: 149-123.
 
Bradford, Colin. (1994). From Trade-Driven Growth to Growth-Driven Trade: Reappraising the East Asian Development Experience, Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.
Chang, Ha Joon. 1984. The Political Economy of Industrial Policy, London: Mcmillan.
Chang, Ha Joon. 2002. Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective, London: Anthem.
Chang, Ha Joon. 2006. The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future ,  London: Zed book.
Chang, Ha Joon. 2007. Institutional Change and Economic Development, Tokyo: United Nations University Press.
Chang, Ha Joon. 2011. "Institutions and Economic Development: Theory, Policy and History", Journal of Industrial Economics, Vol. 7, No. 4: 473-498.
Chang, Ha Joon. 2020. " Industrial Policy in the 21st Century", Journal of Development and Change, Vol. 51, No. 2: 324-351.
Frankel, J. 1998. The Asian Model, the Miracle, the Crisis and the Fund, Washington: US International Trade Commission,.
Henderson, J. 1998. "Uneven Crisis: Institutional Foundation of East Asian Economic Turmoil", Transitional Communities Working Paper, WPTC 98-13,  Faculty of Anthropology and Geography, University of Oxford.
Hyun Song Shing. 2011. "Global Liquidity", in In the Wake of the Crisis, Oliver Blanchard (ed,), International Monetary Fund. 
Mckinnon, R. and Pill H. 1998. "International Overborrowing – A Decomposition of Credit and Currency Risk", World Development, Vol. 26, No. 7: 1267-1282.
World Bank. 1993. The East Asian Miracle; Economic Growth and Public Policy, Washington: World Bank.
World Bank. 2020. The World Bank Data,