نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی، گروه مطالعات زنان، موسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، تهران، ایران

10.30465/crtls.2022.36762.2269

چکیده

کتاب نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی نوشته رزمری تانگ و ترجمۀ منیژه نجم عراقی درکی روشن و قابل فهم از اصلی‌ترین سنت‌های فمینیستی به ما می‌دهد. نویسنده در این کتاب به هفت جریان اصلی فمینیستی پرداخته است: فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم رادیکال، فمینیسم روانکاوانه، فمینیسم سوسیالیستی، فمینسم اگزیستانسیالیستی و فمینیسم پسا مدرن. مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر تا چه حد برای فضای فکری و علمی ایران آموزنده و الهام‌بخش است. اثر کتابی مهم و مورداقبال در دنیای انگلیسی زبان است و از نظر نظم منطقی مطالب انسجام لازم را دارد. کتاب خوش ساخت است و ترجمه‌ای سلیس و شیوا دارد. از آن جا که زمان زیادی از انتشار ویرایش اول کتاب‌ (1989)می‌گذرد، برخی از رویکردهای مهم فمینیستی در نسخه‌ای که ترجمه آن در اختیار ماست، کمتر بازتاب یافته‌اند. کتاب فاقد ساختار مناسب کتاب‌های دانشگاهی است اما در غیاب ترجمه سایر کتاب‌های نظریه فمینیستی برجسته، منبع مناسبی برای دانشجویان و محققان حوزه علوم اجتماعی، فلسفه و مطالعات زنان است، امید است ناشر و مترجم در چاپ‌های آینده، آخرین ویراست کتاب (۲۰۱۷) را مورد توجه قرار دهند و به خوانندگان عرضه کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Feminist Thought: A more Comprehensive Introduction”

نویسنده [English]

  • Khadijeh Keshavarz

Assistant Professor of Sociology, Department of Women’s Studies, Institute for Social and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction” by Rosemarie Tong and translated by Manizeh Najm-e araghi is a publication that offers us a clear and comprehensible understanding of the core feminist traditions. In this book, the author addresses seven feminist movements: liberal feminism, Marxist feminism, radical feminism, psychoanalytic feminism, socialist feminism, existentialist feminism, and postmodern feminism. This article seeks to show how informative and inspiring this book might be for the Iranian intellectual and scientific community. Tong’s publication is an important and popular figure in the English-speaking world and has the necessary coherence in terms of logical order. It is well structured and the Persian translation is smooth and fluid. Taking into account that the book was first published in 1989; the translated version leaves out some important feminist approaches. It lacks the proper structure of academic books, but in the absence of translations of other prominent feminist theory books, it is a useful resource for students and researchers in the fields of social sciences, philosophy, and women's studies. We hope that the editor of the Persian version takes into account the last English edition of the book (2017) and presents it to the readers in its next Persian editions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminist Theories
  • Twentieth Century Feminism
  • Feminist Movement
  • History of Feminism
  • Diversity of Feminism
  • Western Feminism
آبوت، پاملا و والاس، کلر (1380). جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی، تهران.
اعزازی، شهلا (1393). فمینیسم و دیدگاه‌ها، مجموعه مقاله به کوشش شهلا اعزای، ترجمه گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران.
بیسلی، کریس (1385). چیستی فمینیسم، ترجمه محمد رضا زمردی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران.
تانگ، رزمری (1387). نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی، ترجمه منیژه نجم عراقی، نشر نی، تهران.
تانگ، رزمری، ویلیامز، نانسی و دانچین، آن (1395). اخلاق زنانه نگر، ترجمه مریم خدادادی، ققنوس، تهران.
چودوروف، نانسی جولیا (1393).  «جنسیت، رابطه و تفاوت در نگرش روان کاوی»،  منتشر شده در اعزازی، شهلا،  فمینیسم و دیدگاه‌ها. مجموعه مقالات، ترجمه گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران.
فریدمن، جین(1381). فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، انتشارات آشیان، تهران.
روباتام، شیلا (1385). زنان در تکاپو؛ فمینیسم و کنش اجتماعی، ترجمه حشمت الله صباغی، نشر شیرازه، تهران.
رودگر، نرگس (1388). تاریخچه، نظریات، گرایش‌ها، نقد فمینیسم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، تهران.
ریو سارسه، میشل (1385). تاریخ فمینیسم، ترجمه عبدالوهاب احمدی، انتشارات روشنگران، تهران.
زارتسکی، ایلای (1390). سرمایه‌داری، خانواده و زندگی شخصی، ترجمه منیژه نجم عراقی، نشر نی، تهران.
کاستلز، مانوئل (1385). عصر اطلاعات، جلد دوم(قدرت هویت)، ترجمه حسن چاووشیان، انتشارات طرح نو، تهران.
لگیت، مارلین(1391). زنان در روزگارشان؛ تاریخ فمینیسم در غرب، ترجمه نیلوفر مهدیان، نشر نی، تهران.
مشیرزاده، حمیرا (1385). از جنبش تا نظریۀ اجتماعی؛ تاریخ دو قرن فمینیسم، نشر شیرازه، تهران.
میچل، جولیت (1400). نگاهی به بیرون از ژرفا، ترجمه منیژه نجم عراقی، انتشارات مون، تهران.
میشل، آندره (1383)، جنبش زنان «فمینیسم»، ترجمه هما زنجانی زاده، نشر نیکا، مشهد.
نجم عراقی، منیژه؛ صالح پور، مرسده؛ موسوی، نسترن (1382). زن و ادبیات؛ سلسله پژوهش‌های نظری دربارۀ مسائل زنان (گزینش و ترجمه)، نشر چشمه، تهران.
نجم عراقی، منیژه؛ صالح پور، مرسده ؛ موسوی، نسترن ؛ صمیمی، مهرناز (1399). زن و سینما (گزینش و ترجمه)، نشر چشمه، تهران.
نجم عراقی، منیژه؛ صالح پور، مرسده ؛ موسوی، نسترن (1382). منبع شناسی زنان (دو جلد)، نشر دیگر، تهران.
ویلفورد، ریک (1375).«فمینیسم»، فصلی از کتاب مقدمه‌ای بر ایدئولوژی‌های سیاسی، نوشته یان مکنزی و دیگران، ترجمه م. قائد، نشر مرکز، تهران.
 
Thébeaud, Françoise,(2002). « Introduction », In  Histoire des femmes en occident, ((5eme volume), Sous la direction de Georges Duby et Michelle Perrot, le XX e Siècle sous la direction de Françoise Thébeaud, Plon, Paris, France.
Tong, Rosemarie and Fernandes Botts, Tina, (2018). Feminist Thought, A more Comprehensive Introduction, Routledge, NewYork, America.
Tong, Rosemarie,(2006). New Perspectives in Healthcare Ethics: An Interdisciplinary and Crosscultural Approach (Basic Ethics in Action), Westview Press, America.
Tong, Rosemarie, (1996). Feminist Approaches to Bioethics: Theoretical Reflections and Practical Applications, Westview Press, America.
Tong, Rosemarie, (1993). Feminine and Feminist Ethics, Westview Press, America.
Tong, Rosemarie, (1989).  Women, Sex, and the Law (New Feminist Perspectives), Rowman & Littlefield Publishers, America.
Tong, Rosemarie, (1986). « Ethics », in Policy Analysis (Occupational Ethics Series), Prentice-Hall, Jan, Pearson College, America.