نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم شناختی، زبان‏شناسی شناختی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زبان‏شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

انسان در دوره‌های مختلف، هنر را به‌صورت ابزاری درآورده تا به کمک آن بتواند احساسات درونی‌اش را بیان نموده و بر ترس‌هایش غلبه کند. کتاب «هنر همچون درمان» توسط آلن دوباتن و جان‌آرمسترانگ در زمینه هنردرمانی تدوین و نگارش شده و مهرناز مصباح آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب با هدف تبیین کارکردهای گوناگون هنر در زمینه‌های مختلف روحی و روانی، اقتصادی و غیره به رشتۀ تحریر درآمده و اگرچه در پاره‌ای از مباحث هنر به نوعی فدای درمان شده و از ارزش واقعی آن می‌کاهد، اما در مواردی نیز رویکردهای ارزنده‌ای ارائه می‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نقد انتقادی کتاب پرداخته است. روی سخن نوشتار حاضر با کیفیت شکلی و محتوایی نسخه ترجمۀ فارسی این کتاب است و نقد و بررسی کتاب اصلی محل تمرکز نخواهد بود. پس از مطالعه این کتاب می‌توان چنین استنباط کرد که هدف نویسندگان از نگارش آن این است که هنر را از جایگاه اصلی‌اش به زیر بکشند. از این رو شاید هنردوستانی که به نظریۀ «هنر برای هنر» معتقدند، با مطالب این کتاب مخالف باشند. کتاب حاضر نگاهی افلاطونی به هنر دارد و هنر را فقط در صورتی ارزشمند می‌داند که بتواند به درمان مشکلات روانی انسان‌ها بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of the Book Language, Mind and Culture: A Practical Introduction

نویسندگان [English]

  • Saleh Tabatabai 1
  • Arsalan Golfam 2

1 PhD student of Cognitive Science, Cognitive Linguistics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate professor of Linguistics, Linguistics Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Because of its clear presentation of topics, comprehensive scope and its illustrative application of theories, Language, Mind and Culture: A Practical Introduction by Zoltán Kövecses has secured its place as a textbook of Cognitive Linguistics. That is why the book has been translated into Persian. However, its erroneous Persian translation has not managed to preserve the original book’s merits and has sometimes misinformed or even misled the reader. Most of the problems with the Persian translation constitute formal defects, including conspicuous misspellings and wrong equivalents for proper nouns, and content mistakes, including wrong renderings of general and technical terms and incorrect translations that produced vague or even unintelligible sentences. After giving a broad outline of the original and its contents, the present review has enumerated the various types of the defects in its Persian translation with numerous examples in order to illustrate and correct some of its critical flaws and also to put forward a proposal for the total revision of the translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive linguistics
  • Zoltán Kövecses
  • Language
  • Mind
  • Culture