پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی و نقد کتاب مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی شناختی

پارسا بامشادی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 1-28

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34169.2084

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی و نقد کتاب مقدمه‌ای بر زبان‌شناسی شناختی، نوشتۀ اونگرر و اشمیت با ترجمۀ جهانشاه میرزابیگی (1397)، نوشته شده است. پس از بررسی متن انگلیسی کتاب مشخص شد که گرچه این کتاب یکی از منابع اصلی و شناخته‌شدۀ زبان‌شناسی شناختی است، کاستی‌هایی دارد که از میان آن‌ها می‌توان به توجه ناکافی به بنیاد‌ها و فرض‌های اساسیِ زبان‌شناسی ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
ارائۀ نظامی مفهومی برای طبقه‌بندی واژه‌های مشتق و مرکب فارسی

مریم حکیمی؛ مریم ایرجی؛ علی اکبر خمیجانی فراهانی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 29-56

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34925.2138

چکیده
  طبقه‌بندی مفهومی واژه‌ها یکی از موضوعاتی است که از دیرباز، پژوهش‌گران‌ در حوزۀ مفهوم‌شناسی و اصطلاح‌شناسی به آن توجه‌ کرده‌اند. پژوهش پیشِ‌رو با هدف طبقه‌بندی مفهومی واژه‌های مشتق و مرکب فارسی انجام شده است. برای این منظور، 660 واژۀ مشتق و مرکب، که به روش نمونه‌گیری تصادفی نظام‌مند از فرهنگ املایی خط فارسی استخراج شده‌اند، ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
نقدی بر کتاب زبان، ذهن و فرهنگ: مقدمه‏ای مفید و کاربردی

صالح طباطبایی؛ ارسلان گلفام

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 57-75

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35625.2196

چکیده
  کتاب زبان، ذهن و فرهنگ: مقدمه‏ای مفید و کاربردی، اثر زولتان کووچش، به‌دلیل بیان روشن مطالب، جامعیت موضوعی و توجه ویژه به ابعاد کاربردی نظریه‏های زبان‏شناسی شناختی، هم‌چون متنی درسی در زبان‏شناسی شناختی، جایگاه برجسته‌ای در این رشته دارد. بااین‌همه، ترجمۀ فارسی این کتاب به‌سبب وجود مشکلات گوناگون و پُرشمار در آن نه‌تنها ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
نقد کتاب ‌‌روش تحقیق در زبان و زبان‌‌شناسی (نظری و عملی)

مریم سادات فیاضی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 77-98

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.33089.1990

چکیده
  نقد کتاب ازجمله سنت‌‌های دانشگاهی برای ارزیابی سهم صاحبان اندیشه در زمینة پژوهش است که، افزون‌بر ارتقای سطح خواندنِ آگاهانة منتقد، زمینه‌‌های آفرینش اثر را از منظرِ نویسنده بررسی می‌‌کند. ازاین‌رو، نقد چیزی بیش از خلاصة محتوای کتاب است. هدف از نقد پیشِ‌‌رو، توصیف و ارزیابی کتاب روش‌‌ تحقیق در زبان و زبان‌‌شناسی (نظری و ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی انتقادی کتاب کاربردشناسی واژگانی و نظریة ذهن: فراگیری پیوندها

رامین گلشائی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 99-118

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34219.2088

چکیده
  این مقاله ترجمة کتاب کاربردشناسی واژگانی و نظریة ذهن: فراگیری پیوندها، نوشتة سندرین زوفری و ترجمۀ محمدحسن ترابی، شهره صادقی و الهه کمری را بررسی و نقد می‌کند. نظریة ذهن یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در روان‌شناسی شناختی است که توانایی افراد در درک حالات ذهنی خود و دیگران را بررسی می‌کند. این کتاب با رویکردی میان‌رشته‌ای سعی ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
تحلیل و نقد کتاب Noam Chomsky: On Nature and Language ( نوآم چامسکی: درباب طبیعت و زبان)

شهریار هرمزی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 119-143

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.34698.2119

چکیده
  هدف مقالة پیش‌ِرو نقد و بررسی کتاب نوآم چامسکی: درباب طبیعت و زبان، ویراستة آدریانا بلتی و لویجی ریتزی، است. نزدیک به هفت‌ دهه از تولد زبان‌شناسی زایشی می‌گذرد و در این دوران، باوجود تمام فرازونشیب‌هایی که از سر گذرانده، همواره به‌منزلة جریان غالب زبان‌شناسی، به‌ویژه در آمریکای شمالی، شناخته شده‌ است. در این کتاب، ضمن معرفی ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
ارزیابی انتقادی برنامۀ درسی بازنگری‌‌شدۀ دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش زبان انگلیسی: یک مطالعة کیفی

ابوطالب ایرانمهر؛ سید علی استوار نامقی؛ حسین داوری

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 145-170

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.33791.2056

چکیده
  رشتة آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد از رشته‌‌های پرطرف‌دار در جامعة دانشگاهی ایران است که حدود پنج ‌دهه از عمر آن سپری شده و تاکنون سه برنامه را آزموده است. جدیدترین برنامة درسی این رشته، که مصوب سال 1396 در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی است، از آغاز سال تحصیلی 1396-1397 و پس از گذشت سه دهه از اجرای برنامة دوم اجرا شد که قرار ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
بررسی ساختمان افعال فارسی و اسپانیایی با تأکید بر کتاب دل‌بستگی‌ها

فاطمه بیات فر؛ نجمه شبیری؛ عباسعلی وفایی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 171-192

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37955.2344

چکیده
  فعل از ارکان مهم دستوری است که دربارۀ ساختمان آن بین دستورنویسان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. ازاین‌رو، بررسی برای زدودن گرد ابهام از آن به یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های دستور زبان بدل شده است. در این مقاله، با بررسی تطبیقی ساختمان فعل در دو زبان فارسی و اسپانیایی، با نظر به افعالِ کتاب دل‌بستگی‌ها، اثر گاله آنو و ترجمۀ فارسی آن از نازنین ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
بررسی مقایسه‌ای دو کتاب پرکاربرد زبان تخصصی در رشتۀ پرستاری از انتشارات آکسفورد و سمت انگلیسی آکسفورد برای مشاغل: پرستاری 1 و انگلیسی برای دانشجویان رشتة پرستاری سمت

سیمین ستارپور؛ آصف خلیلی؛ مریم زین العابدینی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 193-219

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37479.2312

چکیده
  از بایسته‌های تدوین یا تداوم چاپ کتاب‌های آموزشی ارزش‌یابی آن‌هاست. با به‌کارگیری انگارة ارزش‌یابی کتاب‌های انگلیسی با اهداف ویژه، دوازده ‌تن از استادان دانشگاهی برگزیده با روش نمونه‌گیری هدف‌مند و دردست‌رس دو کتاب زبان تخصصی رشتة پرستاری از انتشارات «سمت» و «آکسفورد» را ارزیابی مقایسه‌ای کردند. تحلیل کیفی ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
نقد و ارزیابی کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتة طراحی پارچه و لباس و تکنولوژی دوخت

رضا طاهرخانی؛ هاشم شرفی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 221-243

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.31686.1896

چکیده
  باتوجه‌به این‌که کتاب‌‌های درسی از اصلی‌‌ترین منابع یادگیری در هر برنامة آموزشی به‌شمار می‌روند، نقد و ارزیابی آن‌ها به‌منظور بهره‌مندی هرچه بیش‌تر نویسنده و مخاطبان، و تأثیرگذاری آن‌ها در عملکرد دانش‌‌آموزان، بسیار حیاتی و ارزش‌مند است. مقالة پیشِ‌رو کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتة طراحی پارچه و لباس و تکنولوژی دوخت، ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
براندازی گفتمان استعماری و سیاست پایداری در اشعار منتخب ویلیام باتلر ییتس: خوانش پسااستعماری

محمد امین مذهب

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 245-263

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37811.2331

چکیده
  اوایل قرن بیستم در اروپا، به‌ویژه هنگام جنگ ‌جهانی اول و پس از آن، قدرت‌‌های استعماری هم‌چون بریتانیا شاهد مبارزه و اعتراض مستعمره‌‌ها علیه حاکمیت استعماری بودند. در این میان، در ایرلند، در آوریل ١٩١۶، قیام سراسری به‌نام خیزش عید پاک علیه سلطة استعماری بریتانیا در آن کشور رخ داد. استعمارگان خیزش را سرکوب کردند، اما پس‌‌لرزه‌‌های ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
نقد و ارزیابی کتاب آزمون در زبان انگلیسی: نظریه‌ها و کاربردها

نسیمه نوحی جدسی؛ علیرضا راستی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 265-282

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.33445.2021

چکیده
  پژوهش پیش‌ِرو حاصل تحلیل محتوای کتاب آزمون در زبان انگلیسی: نظریه‌ها و کاربردها، نوشتة حسین فرهادی، عبدالجواد جعفرپور، و پرویز بیرجندی، است که از مهم‌ترین و فراگیرترین منابع درس آزمون‌سازی گرایش‌های گوناگون رشتة زبان انگلیسی به‌شمار می‌رود. در این پژوهش، با به‌کارگیری چهارچوب ارزیابی کتاب مک دانه، شاو، و ماسوهارا، به بررسی ...  بیشتر

پژوهشی فقه و حقوق
بررسی تطبیقی ضابطۀ قابلیت اعادۀ دادرسی آرای مدنی با تأکید بر قاعدۀ اعتبار امر قضاوت‌‌شده (نقدی بر مادۀ 426 قانون آیین دادرسی مدنی)

عاطفه آجری آیسک؛ صدیقه محمدحسنی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 283-307

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38998.2422

چکیده
  بیش‌تر نظام‌‌های حقوقی مانند فرانسه ضابطۀ «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» را برای تعیین قابلیت اعادۀ دادرسی آرای مدنی برگزیده‌‌اند، اما در ایران ضابطۀ اعاده‌‌دادرسی «قطعیت احکام» است. طبق بررسی‌‌ها، «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» هم‌سو با مبنای اعاده‌‌دادرسی، یعنی تأمین عدالت قضایی، ضابطۀ جامعی است که تمامی تصمیم‌های ...  بیشتر

پژوهشی فقه و حقوق
نقد کتاب حقوق تجارت (جلد اول/ تجار و اعمال تجاری)

مجید بنایی اسکویی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 309-332

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.8037

چکیده
  تفکیک اعمال مدنی و تجاری و شناسایی فعالیت‌ها و معاملات تجاری از دیرباز منشأ آثار بسیاری بوده که به‌تدریج در اغلب نظام‌های حقوقی به‌صورت مدون و در قالب قوانین تجاری موردپذیرش قرار گرفته است. کتاب حقوق تجارت (جلد اول) در بیان مقدمات حقوق تجارت و با تمرکز بر حقوق و تکالیف بازرگانان و شناسایی اعمال تجاری برای دورۀ کارشناسی حقوق و منطبق ...  بیشتر

پژوهشی فقه و حقوق
دوقلوهای دو انقلاب جامعه‌شناسی حقوقی دین و دانش در ایران و فرانسه

محمدجواد جاوید

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 333-357

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.38314.2363

چکیده
  دولت‌ها درخصوص حقوق طبیعی افراد متعهدند. حق بر دین و حق بر دانش،‌ دو حق طبیعی شهروندان است. این دو، از موضوعات حقوق اساسی دو انقلاب ایران و فرانسه‌اند. در وقوع دو انقلاب، به‌نوعی سلبی یا ایجابی، ایمان و ایدئولوژی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که پس از انقلاب، ساحت‌های مختلفی را تحت‌تأثیر قرار داده است. مفروض این تحقیق آن است که ...  بیشتر

پژوهشی فقه و حقوق
نقدی بر کتاب فقه اسلامی و حقوق بشر

حسین جوان آراسته

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 359-376

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37224.2298

چکیده
  فقه اسلامی و حقوق بشر مجموعۀ ارزش‌مندی از مقاله‌های نویسندگان حوزوی و دانشگاهی در همایش «رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر» است که به‌کوشش محمدرضا باقرزاده به زیور طبع آراسته شده است. ارزیابی و نقد این کتاب به‌صورت استنادی ـ تحلیلی و مطابق الگوی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی، و بررسی ...  بیشتر

پژوهشی فقه و حقوق
نقدی بر روش‌های افتراقی‌سازی (تخصصی‌سازی) در رسیدگی‌های عادلانه به جرائم فنی و تخصصی (مطالعة موردی: نمونۀ جرائم علیه محیط زیست)

امیر فلک الدین؛ مسعود قاسمی؛ یزدان نصرتی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 377-400

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35566.2190

چکیده
  پیروی از روش‌های افتراقی‌سازی (تخصصی‌سازی) در علم حقوق جزا امری لازم و ضروری است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر محقق شده است. یکی از حوزه‌‌هایی که باید افتراقی‌سازی آیین دادرسی کیفری در قلمرو آن تجلی پیدا کند جرائم فنی و تخصصی است که نگارندگان این پژوهش به بررسی جرائم سبز، به‌منزلۀ یکی از مصادیق آن، مبادرت ورزیده‌اند. در ...  بیشتر

پژوهشی فقه و حقوق
نقد و بررسی لایحۀ «حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت» از منظر اصول و قواعد قانون‌گذاری

مهدی محمدزاده؛ مرتضی حاجی‌علی‌خمسه؛ بشیر عیسی زاده

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 401-424

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.38714.2400

چکیده
  پس از گذشت یک دهه از آغاز تدوین لایحۀ «حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت» این لایحه در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. باتوجه‌به اهمیت لوایح قضایی بررسی ابعاد مختلف این لایحه ضروری به‌نظر می‌رسد. نگارندگان این پژوهش نقد لایحۀ مزبور را از منظر اصول و قواعد قانون‌گذاری رسالت اصلی خود می‌دانند و تحقق آن را با ...  بیشتر

پژوهشی فقه و حقوق
ضرورت تفسیر اجتماعی از نصوص شریعت نقد دیدگاه‌های جاوید رحمان درباب انطباق‌پذیری قواعد شریعت بر نیازهای حقوقی جامعۀ مدرن

محمد مقدمی؛ امیر حسین خسرو آبادی؛ توکل حبیب زاده

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، صفحه 425-445

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39746.2492

چکیده
  تطبیق احکام شریعت با قواعد نوین حقوق بشری و اجرای آن در نظام حقوقی دولت‌های مدرن با چالش‌هایی نظیر ناهماهنگی هم‌راه بوده است. چالش‌هایی از این قبیل را می‌توان در گزارش‌های حقوق بشری گزارش‌گران سازمان ملل متحد مشاهده کرد. دغدغۀ اصلی گزارش‌گران درمورد کشورهایی که به‌دنبال تطبیق قواعد شریعت در نظام حقوقی خود هستند، انطباق‌پذیری ...  بیشتر