پژوهشی انسان شناسی
نقدی بر کتاب History and Theory in Anthropology (تاریخ و نظریه در انسان‌‌‌شناسی)

زینب شریعت نیا؛ هادی وکیلی

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 1-21

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.8128

چکیده
  کتاب تاریخ و نظریه در انسان‌‌‌شناسی[i] نوشتة آلن بارنارد (Alan Barnard)، پژوهش‌‌گر و نویسندة برجستة مطالعات انسان‌‌شناختی، به‌‌ویژه انسان‌‌شناسی آفریقای جنوبی، ازجمله آثار ارزش‌مند در حیطة انسان‌‌شناسی است. بارنارد در این کتاب ماهیت نظری انسان‌‌شناسی را درطول تاریخ و دربین آرای اندیشمندان و متفکران برجستة این علم بررسی می‌کند ...  بیشتر

پژوهشی انسان شناسی
توصیه‌هایی برای انسان‌شناسی ایرانی؛ با تأکید بر نقدوارزیابی کتاب آدمیان و سرزمین‌ها

پروین قاسمی

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 23-38

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.30676.1837

چکیده
  این نوشتار درصدد است تا با تمرکز بر یکی از آثار مارگارت مید (Margaret Mead)، انسان‌شناس برجستۀ آمریکایی، به اهمیت مغفول‌ماندۀ این آثار در انسان‌شناسی معاصر ایرانی بپردازد. طی نقدوارزیابی این کتاب، بازگشت به اصول و اساس انسان‌شناسی آثار کلاسیک که در ایران کم‌تر به‌عنوان منبع درسی معرفی می‌شوند، اشاره خواهد شد. بدین منظور به جایگاه آثار ...  بیشتر

پژوهشی انسان شناسی
روان‌شناسی اخلاق و شهودگرایی اجتماعیِ جاناتان هایت؛ مروری انتقادی بر کتاب ذهن درست‌کار؛ چرا سیاست و مذهب انسان‌های خوب را از هم جدا می‌کنند؟

پریسا گودرزی؛ محسن شعبانی

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 39-58

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36001.2214

چکیده
  روان‌شناسی اخلاق یکی از رشته‌های نوظهور در مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزة فلسفة اخلاق و روان‌شناسی است. روان‌شناسی اخلاق می‌کوشد مرزهای علم و فلسفه را در زمینة روان‌شناسی و اخلاق به‌هم نزدیک کند. کتاب ذهن درست‌کار جاناتان هایت از تأثیرگذارترین آثار در این حوزه است. نویسنده در این اثر کوشیده است مرزهای روان‌شناسی و اخلاق را به ...  بیشتر

پژوهشی باستان شناسی
نخستین «تاریخ ماد»: نقد و بررسی کتاب مادها اثر جورج راولینسون

سعدی سعیدیان

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 59-81

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.42714.2637

چکیده
  ازآن‌جاکه مادها نخستین آریا‌ییانی بودند که حکومتی فراگیر در بخشی از فلات ایران تشکیل دادند، بررسی تاریخ آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. تا یکی‌دو سدۀ پیش، یگانه منبع اطلاعاتی ما درمورد مادها نوشته‌های نویسندگانی یونانی ـ رومی و اشارات پراکندۀ عهد عتیق (کتاب مقدس) بود.، اما از سدۀ نوزدهم میلادی بدین سو و با خوانش کتیبه‌های ...  بیشتر

پژوهشی تاریخ
آخرین اتوپیای سرمایه‌داری؛ نقدی بر کتاب انسان‌ خداگونه؛ تاریخ مختصر آینده

ابوالحسن فیاض انوش

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 83-106

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37947.2343

چکیده
  کتاب انسان ‌خداگونه؛ تاریخ مختصر آینده، اثر یووال نوح ‌هراری، را می‌توان محصول نهایی پروژة این نویسنده دانست. هراری در این کتاب درپی پاسخ‌دادن به این پرسش است که: «آینده برای انسان چه در بر دارد؟». باتوجه‌به نظریة تاریخ‌نگارانه‌ای که در کتاب قبلی خود (انسان‌ خردمند؛ تاریخ مختصر بشر) اتخاذ کرده بود، هراری در این کتاب نیز مباحث ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
واکاوی اندیشه‌های جاحظ دربارۀ ترجمه و معنا در کتاب الحیوان

رضا امینی

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 107-125

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37749.2327

چکیده
  جاحظ، زادۀ سدۀ دوم هجری، از بزرگ‌ترین اندیشمندان زمان خود است. او در حوزۀ ترجمه و معنا اندیشه‌های ژرفی دارد که به‌خوبی با اندیشه‌های هم‌سنگ آن در جهان امروز برابری می‌کند. در این پژوهش، این اندیشه‌ها باتوجه‌به آن‌چه او در کتاب الحیوان گفته بررسی شده است. بدین منظور، پس از «مقدمه»، جاحظ و به‌طور خاص کتاب الحیوان او معرفی ...  بیشتر

پژوهشی زبان و ادبیات عربی
تحلیل و نقد کتاب تحلیل همانندناپذیری (اعجاز) قرآن در آموزه‌های قرآن و سنت

عسکر بابازاده اقدم؛ حسین تکتبار فیروزجایی؛ محمدمهدی روشن چسلی

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 127-147

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37657.2323

چکیده
  اندیشۀ نقد و نقد اندیشه به یونان باستان و بوطیقای ارسطو می‌رسد. نقد بر آن است تا ذوق عامه را تهذیب و فکر نویسنده را تربیت کند. در این میان، نقد کتاب‌های تألیف‌شده می‌تواند به تقویت کیفی محتوا و زیبایی شکلی اثر منجر شود. این پژوهش تحلیل و نقد شکلی و محتوایی کتاب تحلیل همانند‌ناپذیری (اعجاز) قرآن در آموزه‌های قرآن و سنت را با روش تحلیلی ‌ـ ...  بیشتر

پژوهشی زبان و ادبیات عربی
ارزیابی انتقادی کتاب علم الاجتماع الادبی (... منهج «سوسیولوجی» فی القراءة و النقد) (جامعه‌شناسی ادبی؛ روشی «جامعه‌شناسی» در خواندن و نقد)

امیر مقدم متقی؛ علی احمدزاده

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 149-171

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39220.2446

چکیده
  کتاب علم الاجتماع الادبی، تألیف انور عبدالحمید الموسی، از جملۀ تألیفات اخیر است که نویسنده در آن به‌شکلی جامع به سیر پیدایش، رشد، و تحول جامعه‌شناسی ادبی از آغاز تا به امروز پرداخته و درکنار آن فصلی را نیز به آثار عربی در این حوزه و نقد آن‌ها اختصاص داده است. به‌منظور معرفی این کتاب، بر آن شدیم تا این اثر را، با تکیه بر روش توصیفی ‌‌ـ ...  بیشتر

پژوهشی زبان و ادبیات عربی
نقد ترجمة کتاب الصوفیه والسوریالیۀ برپایة نظریة گارسس

زهرا هادوی خلیل آباد؛ حسین ایمانیان؛ علی بشیری

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 173-200

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36470.2248

چکیده
  ترجمه، بیش ‌از آن‌که «ابزاری» برای برگرداندن دانش و آگاهی از یک زبان به زبان دیگر باشد، «فرایندی» در بازتاب‌‌دادن مفاهیم فرهنگی و اجتماعی است. برای بهبود چنین بازتابی، می‌‌توان از دیدگاه‌‌های نوین ترجمه، زبان‌‌شناسی، و گفتمانی بهره برد. یکی از دیدگاه‌‌های نوین ترجمه پیش‌نهادة کارمن گارسس اسپانیایی در سال 1994 و ...  بیشتر

پژوهشی علوم سیاسی
«جای» منتقد: بررسی انتقادی کتاب مفهوم نقد در نهضت‌‌‌های تجددخواه جهان عرب؛ با نگاهی به نظریه‌‌‌های مدرنیته و پسامدرنیته

مرتضی بحرانی

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 201-224

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39261.2448

چکیده
  این مقاله به نقد و بررسی کتاب مفهوم نقد در نهضت‌‌‌های تجددخواه جهان عرب؛ با نگاهی به نظریه‌‌‌های مدرنیته و پسامدرنیته می‌پردازد. مؤلف قصد دارد تا مفهوم و پدیدۀ نقد را به‌بحث بگذارد، اما فراموش می‌کند که نقد یک کنش مدرن است. درنتیجه، دچار سنت‌گرایی و پست‌مدرنیسمی می‌شود که یکی مانع نقد است و دیگری مخل نقد. باوجود گزاره‌هایی ...  بیشتر

پژوهشی علوم سیاسی
نقد و ارزیابی کتاب میشل فوکو در اندیشة معاصر عرب

علی اشرف نظری

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 225-247

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34874.2131

چکیده
  ایده‌‌ها و اندیشه‌‌های متفکران بزرگ مرزناپذیر است و بنیان‌‌های فکری آن‌ها در ساخت تفکر و ماهیت تحول جوامع دیگر نیز تأثیر می‌‌‌‌گذارد. میشل فوکو (1926-1984) از تأثیرگذارترین نظریه‌پردازان در نیمۀ دوم قرن بیستم است که دستگاه فکری او از دیدگاه‌‌ها و چشم‌‌اندازهای فکری گوناگون در جوامع مختلف موردخوانش قرار گرفته است؛ خوانشی که ...  بیشتر

پژوهشی فقه و حقوق
نقد و تحلیل توتالیتاریسم در کتب بایسته‌‏های حقوق اساسی و حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

آزاد رضائی

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 249-268

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.36199.2232

چکیده
  یکی از مباحث مهم حقوق اساسی مقولۀ «رژیم‏های سیاسی» است. در تقسیم‏بندی رژیم‏های سیاسی نیز همواره توتالیتاریسم موردتوجه ویژه‏ای است. با‌وجوداین، منبع الهام حقوق‌دانان برای بحث از رژیم‏های سیاسی آرا و آثار اندیشمندان سیاسی است، چراکه این موضوع اصولاً ماهیت سیاسی دارد. با مطالعۀ آثار سیاسی مرتبط، درمی‏یابیم که نظریات ...  بیشتر

پژوهشی فلسفه
بررسی و نقد کتاب فلسفۀ آلمانی

محمد اصغری؛ ندا محجل

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 269-286

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35367.2166

چکیده
  این مقاله از دو منظر به بررسی و ارزیابی انتقادی کتاب فلسفۀ آلمانی، نوشتۀ تِری پینکارد، با ترجمۀ ندا قطوریی می‌پردازد. منظر اول ناظر به محتوای کتاب، بدون‌توجه به متن ترجمۀ فارسی، است و منظر دوم ناظر به ترجمۀ فارسی کتاب و شیوۀ ترجمۀ مترجم از لحاظ محاسن و معایب است. به‌طور کلی، این کتاب با طرح تناقض عقل کانتی در ساحت نظری و کشیده‌شدۀ ...  بیشتر

پژوهشی فلسفه
بررسی و نقد کتاب کنش دینی و نوسازی عقل

صبا فدوی

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 287-304

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35960.2213

چکیده
  طه ‏عبدالرحمان ازجمله اندیشمندان و نظریه‏ پردازان نوگرای اسلامی است که با نقد اخلاقی مدرنیته، مخالفت با اخلاق سکولار، و مبناقرار‏دادن اسلام، به‏ویژه در حوزة اخلاق، درپی نوسازی سنت‏‌هاست. او معتقد است بیداری اسلامی نیازمند پشتوانة فکری و نوسازی براساس تعقلی مبتنی‏بر تجربة معنوی و گذر از مراتب سه گانة عقل است. عبدالرحمان ...  بیشتر

پژوهشی فلسفه
تأملی انتقادی درباب کتاب فلسفة فضای مجازی

عزیز نجف پور آقابیگلو

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 305-322

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.41060.2606

چکیده
  چکیدهفضای مجازی، باوجود نوپدید‏بودنش، تحولاتی جدی در جامعة ایرانی پدید آورده و همین مسئله باعث توجه جدی‌‏تر اندیشمندان مسلمان به ماهیت آن شده است. تأمل فلسفی در فضای مجازی از رویکرد‏هایی است که اخیراً موردتوجه اندیشمندان قرار گرفته و به‏نوعی مکمل و حتی مبنای تأمل علمی در فضای مجازی است تا بتوان براساس آن تبیین، پیش‏بینی، ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
طراحی الگوی اعتماد درون‏‌سازمانی از طریق کنش جمعی در آموزش‏‌ و پرورش شهر تهران (با استفاده از تئوری داده‏بنیاد)

سعید آزاده؛ علی اکبر فرهنگی؛ سیدمحمد زاهدی

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 323-342

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36748.2267

چکیده
  توجه به مفهوم اعتماد در مدیریت از دهۀ 1980 شروع شده و درطی چند دهۀ گذشته از زوایا و رویکردهای مختلف مطالعه شده است. اعتماد عاملی حیاتی و ضروری برای موفقیت‌‏های فردی و سازمانی است. اعتماد درمیان افراد و کارکنان باعث ثبات وحدت و انسجام درون‌‏سازمانی، ارتقای کارایی، اثربخشی گروه‏‌ها، و زمینه‌‏ساز همکاری، مشارکت، و ارتباطات مؤثر ...  بیشتر

پژوهشی هنر
بازنمود تجربۀ کلان‌شهری مدرن در مستند امپرسیون‌های یک شهر: تهران امروز (1356)

داریوش اسماعیلی؛ علیرضا صیاد

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 343-366

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.38540.2383

چکیده
  امپرسیون‌های یک شهر؛ تهران امروز (1356)، اثر خسرو سینایی، یکی از فیلم‌های شاخص ایرانی است که می‌کوشد تا تجربۀ کلان‌شهری تهران مدرن را به مخاطب خود بازنمایاند. فرم و ساختار این اثر تفاوت‌های مشهودی با فیلم‌های مرسوم سمفونی شهری دارد. سینایی درپی ارائۀ ریتم و ضرب‌آهنگ زندگی کلان‌شهری، چنان‌که در سمفونی‌های شهری اتفاق می‌افتد، ...  بیشتر

پژوهشی هنر
نقدی بر کتاب هم‌آراستگی در نگاره‌های اسلامی

نغمه خرازیان

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 367-390

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37998.2352

چکیده
  کتاب Symmetries of Islamic Geometrical Patterns تألیف سید جان عباس و عامر شاکر سلمان، دو عضو علمی گروه ریاضی دانشگاه ولز، را آمنه آقا‌ربیع با عنوان هم‌آراستگی در نگاره‌های اسلامی به فارسی ترجمه کرده است. باتوجه‌به تخصص مؤلفان، این کتاب رویکرد متفاوتی به دیگر تألیفات در حوزﮤ نقوش اسلامی دارد که آن را هم برای محققان حوزﮤ هنر اسلامی و هم پژوهش‌گران ...  بیشتر

پژوهشی هنر
نقد و بررسی کتاب شوهاز

فاطمه ساعدی؛ زهرا حسین آبادی

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 391-414

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39366.2459

چکیده
  شوهاز مجموعه‌ای از یادداشت‌های عبدالسلام بزرگ‌زاده، فعال فرهنگی استان سیستان و بلوچستان، است. این کتاب با هدف معرفی هنرها و آداب مردمان این منطقه و بررسی محدودیت‌های پیرامون توسعۀ این استان نگارش شده است. پراکندگی جمعیتی‌ بلوچ،‌ به‌عنوان قومی اصیل در ایران، بیش‌تر در بخش جنوبی استان است. مردمان این مناطق در زمینه‌هایی اعم از ...  بیشتر

پژوهشی هنر
پیکره‌نگاری درباری: روایتی تصویری از عصر قاجار نقدی بر کتاب پرتره‌های سلطنتی قاجار

لیلا غفاری؛ جمال عرب زاده

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 415-430

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37540.2317

چکیده
  کتاب موردبحث، با عنوان پرتره‌های سلطنتی قاجار، در قالب کتابچه‌ای راه‌نما به‌قلم جولین رابی، پژوهش‌گر حوزۀ هنرهای اسلامی و مدیر اسبق گالری «فریر و سکلر» واشنگتن در ادامۀ نمایشگاه «نقاشی‌های سلطنتی قاجار» در سال 1999 در لندن به‌رشتۀ تحریر درآمده است. هدف مؤلف از نگارش این کتاب، علاوه‌بر معرفی 43 اثر به‌نمایش‌درآمده ...  بیشتر