پژوهشی اقتصاد
بازخوانی نگرش قرآن به‌فرض انتخاب عقلایی در رفتارشناسی اقتصادی؛ نقدی بر کتاب رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم؛ انسان مادی‌گرا و انسان فطرت‌گرا

محمد جواد توکلی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 1-28

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36333.2238

چکیده
  کتاب رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم؛ انسان مادی‌گرا و انسان فطرت‌گرا به‌واسطۀ پرداختن به موضوعی اساسی در مرزهای دانش اقتصاد و داشتن رویکرد قرآنی درخور تحسین است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی این سؤال پرداخته می‌شود که اثر مزبور تا چه حد توانسته است به پیش‌برد مباحث رفتارشناسی اقتصادی کمک کند. بنابه ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
ارزیابی انتقادی تحلیل نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی در منابع فارسی‌زبان

سعید سیدحسین زاده یزدی؛ محمد جواد شریف زاده؛ عادل پیغامی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 29-53

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39177.2437

چکیده
  بررسی نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی، از جهت مطرح‌شدن به‌عنوان یکی از جای‌گزین‌‌های نظام سرمایه‌‌داری نئولیبرال پس از بحران جهانی سال 2008 و تأثیرگذاری در الگوی توسعۀ آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و هم‌چنین آثار آن بر الگوی حکم‌رانی اتحادیۀ اروپا و برخی کشورهای دیگر، حائز اهمیت است. هدف این مقاله بازخوانی، ارزیابی، و ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
معرفی و نقد کتاب روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی

علی سعیدی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 55-79

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37482.2311

چکیده
  کتاب روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی به‌‌منظور کتاب درسی مقطع کارشناسی ‌ارشد و دکتری رشتۀ اقتصاد اسلامی تدوین شده است. نویسندۀ کتاب تلاش کرده است تا با استفاده از مفهوم نهاد میان احکام شریعت، به‌عنوان اموری اعتباری، با واقعیت‌های اقتصادی ارتباط برقرار کند و نتیجه بگیرد که چون اعتباریات در جوامع اسلامی با سایر ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
نقد و بررسی کتاب Risk Sharing in Finance; The Islamic Finance Alternative (تسهیم ریسک در فضای مالی؛ راه‌کار جای‌گزین مالی اسلامی)

محمد سلیمانی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 81-105

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.40221.2526

چکیده
  کتاب تسهیم ریسک در فضای مالی (Askari et al. 2012) با رویکردی بنیادین و با هدف ترسیم روح کلی نظام مالی اسلامی و تبیین تمایزات آن با نظام متعارف (هم در حوزۀ مبانی و هم در حوزۀ کارکردها و پی‌آمدها) به‌رشتۀ تحریر درآمده است. مفهوم محوری نظام مالی اسلامی در این کتاب «تسهیم ریسک» معرفی شده است که با پیوند‎دادن بخش واقعی به بخش مالی مانع از «مالی‌شدن» ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
تأملی بر تجاری‌سازی آموزش عالی؛ نقد و بررسی اقتصادی کتاب بازاری‌‌سازی آموزش عالی: دانشجو به‌‌مثابۀ مصرف‌‌کننده

وحید مهربانی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 107-132

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37301.2304

چکیده
  کتاب بازاری‌‌سازی آموزش عالی: دانشجو به‌‌مثابۀ مصرف‌‌کننده از جنبۀ تنوع موضوعات وضعیت قابل‌قبولی دارد، اما فاقد یک روش تحلیلی مشخص و انسجام درونی در محتواست. با نگاه کلی به مباحث کتاب روشن شد که سه مبحث کلی چیستی، چرایی، و ماهیت کالایی آموزش عالی عمدۀ مضامین کتاب را تشکیل می‌‌دهند و پیونددهندۀ فصول مختلف آن هستند. بنابراین، ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد
رشد اقتصادی، نهادها و جهانی‌شدن؛ بررسی کتاب یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار

سید حسین میرجلیلی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 133-154

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38586.2389

چکیده
  درک دلایـل موفقیـت و شکسـت در زمینۀ رشد اقتصادی، ترتیبات نهادی، و جهانی موضوع این کتاب است. شناسایی محدودیت‌های دست‌وپاگیر رشد و نیاز به راه‌حل‌های مختلف برای ‌مسائل توسعه برحسب اقتضائات کشورها رویکرد بدیل این اثر در توسعه است. این مقاله با هدف ارزیابی کتاب در ارائۀ طرح بدیل برای رشد و توسعۀ اقتصادی نگاشته شده است. در بررسی مطالب ...  بیشتر

پژوهشی علوم تربیتی
نقدی بر کتاب تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی

رضوان حسینقلی زاده

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 155-180

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.30737.1840

چکیده
  هدف اصلی این نوشتار تحلیل و نقد کتاب تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی است. این کتاب واقعیت مدیریت آموزشی را در یک دورۀ زمانی نسبتاً طولانی، در آینۀ کتب درسی عمومی این حوزه، بازنمایی می‌کند و به‌علت انتخاب ابزاری متفاوت برای مرور سیر تاریخی مدیریت آموزشی، کتابی ارزش‌مند به‌شمار می‌آید. بنابراین، ضمن تحلیل ویژگی‌های ساختاری، ...  بیشتر

پژوهشی علوم تربیتی
بستر و روند تاریخی تأسیس علوم تربیتی به‌عنوان یک رشتۀ دانشگاهی در ایران

سید روح الله شهابی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 181-205

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.33974.2075

چکیده
  تأسیس و توسعۀ رشته‌های دانشگاهی را می‌توان محصول مجموعه‌ای از تأثیرات اجتماعی و تاریخی دانست. علوم تربیتی به‌عنوان یک رشتۀ دانشگاهی از مهر 1311 در دانش‌سرای عالی تأسیس شد، اما سؤال اساسی آن است که این آغاز بر بستر کدام تحولات تاریخی شکل گرفته و در توسعۀ خود چه روندی را طی کرده است؟ به‌نظر می‌رسد که شکل‌گیری علوم تربیتی در ایران ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقد صورت‌گرایانه و پژوهشی کتاب Competency-Based Human Resource Management (مدیریت منابع انسانی مبتنی‌بر شایستگی)

الهام ابراهیمی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 207-229

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.38221.2356

چکیده
  امروزه اندیشمندان و سیاست‌گذاران برای مدیریت منابع انسانی نقش‌های جدیدی متصورند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها «ابتنا بر شایستگی» در همۀ کارکردهای مدیریت منابع انسانی از برنامه‌ریزی و انتخاب به‌مثابۀ فرایندهای ورودی تا توسعه، نگه‌داشت، و فرایندهای خروجی منابع انسانی است. هدف این مقاله، نقد و بررسی کتاب مدیریت منابع انسانی ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقد کتاب سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ ابزارها و روش‌‌های بهبود

علی‌رضا بناگر؛ زهرا سعیدی رامیانی؛ نادی علی‌زاده؛ فرانک پایدار

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 231-255

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39168.2440

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر بررسی و نقد کتاب سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ ابزارها و روش‌‌های بهبود، اثر مهدی ابراهیمی بلانی، ویدا رشیدی، و سعید شهبازمرادی، است. این اثر در حوزۀ مدیریت و فرهنگ سازمانی به‌رشتۀ تحریر درآمده و در چهار فصل و یک پیش‌گفتار تنظیم شده است. در ‌فرایند نقد و ارزیابی این کتاب، از معیارها و شاخص‌‌های نقد مطابق با الگوی ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
مدیریت دانش در عمل: نقد و بررسی کتاب راه‌برد دانش و مدیریت دانش

محمد حسن زاده؛ بهروز رسولی؛ سمیه جعفری

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 257-274

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38319.2364

چکیده
  به‌باور بسیاری از پژوهش‌گران، متخصصان، و مدیران، دانش از کلیدی‌ترین دارایی‌های سازمان‌ها و کسب‌وکارها در عصر کنونی است. در همین جهت، اصطلاح راه‌برد دانش به‌منظور روشن‌کردن دارایی‌های دانشی برای سازمان موردتوجه قرار گرفته است که درنهایت با اجرای مدیریت دانش و تدوین راه‌برد مدیریت دانش موجب بهبود کارآمدی و کارآیی سازمان می‌شود. ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقد و بررسی انتقادی کتاب مبانی و نظریۀ مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آن

رسول رنجبریان؛ زینب دلربائی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 275-295

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37251.2302

چکیده
  مدیریت دانش یکی از بهترین‌‌ روش‌‌ها برای حفظ و بهره‌‌وری از سرمایه‌‌های دانشی است. مدیریت دانش ابزاری مدیریتی و فرایند ایجاد ارزش از دارایی‌های نامرئی سازمان است. هدف این مقاله نقد و بررسی انتقادی کتاب مبانی و نظریۀ مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آن، اثر حسن‌علی نعمتی شمس‌آباد، است. در این مقاله، تلاش می‌شود تا با رویکرد ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقد کتاب مبانی نورولیدرشیپ: رهبری سازمانی براساس علوم اعصاب

المیرا شاکری؛ کریم اسگندری؛ شادی عرفای جمشیدی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 297-322

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35078.2142

چکیده
  نقد و تحلیل محتوای کتاب‌های دانشگاهی سبب می‌شود که در طراحی و سازمان‌دهی مناسب آن‌ها دقت کافی به‌عمل آید. بر همین اساس، هدف این مقاله بررسی و نقد کتاب مبانی نورولیدرشیپ: رهبری سازمانی براساس علوم اعصاب، تألیف کیومرث احمدی، است که انتشارات ترمه آن را در سال 1397 منتشر کرد. روش ارزیابی و نقد این اثر اسنادی ‌ـ تحلیلی و مطابق با الگوی ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
ارائۀ چهارچوبی برای تدوین و بازنگری کتب درسی مدیریت با رویکرد کاربردی و مهارت‌افزایی (مطالعۀ تطبیقی موردی: کتب مدیریت رفتار سازمانی)

محمد شیخ زاده

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 323-353

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34890.2134

چکیده
  یکی از آسیب‎های جدی آموزش مدیریت در ایران ضعف محتوای کتب درسی و بی‌توجهی به بعد کاربردی و مهارت‌افزایی در نگارش آن‌هاست. هدف از این مقاله بررسی و مقایسۀ محتوای برخی کتب درسی مدیریت در حوزۀ رفتار سازمانی در داخل و خارج از کشور است. پس از بررسی کتاب‌های مختلف رفتار سازمانی که در دانشکده‌های مدیریت داخل و خارج از کشور تدریس‌ می‌شوند، ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
تدوین و اعتباریابی الگوی مدیریت کیفیت به‌منظور اجرای اهداف تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

لیلا عنبرستانی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ بی بی سادات میر اسماعیلی؛ عباسعلی قیومی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 355-373

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38858.2416

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تدوین و اعتباریابی الگوی مدیریت کیفیت، به‌منظور اجرای اهداف تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌‌وپرورش، با رویکرد ترکیبی اجرا شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی، شیوۀ گردآوری اطلاعات در بخش کیفی میدانی با استفاده از مصاحبه، و در بخش کمّی میدانی با استفاده از پرسش‌نامه بود. ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقدی بر کتاب تحلیل خط‌مشی عمومی: مفاهیم، رویکردها، مدل‌ها، و فرایندها

هادی کرمی؛ داود کیاکجوری

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 375-391

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.36203.2231

چکیده
  چکیدهتحلیل خط‌مشی عمومی گرایشی جدید از مدیریت دولتی در دانشگاه‌های معتبر است که به مطالعۀ نقش تحلیل‌گران در تدوین و اجرای خط‌مشی عمومی و ارائۀ سبک‌‌های مختلف تحلیل می‌پردازد. تحلیل ‌‌خط‌مشی روشی برای فرمول‌‌‌بندی و شناخت مشکلات ‌‌‌به‌منظور ‌‌‌جست‌وجو برای راه‌حل‌‌های ممکن است. بدین منظور، کتاب عباس منوریان، تحلیل ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقد و بررسی کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب‌وکار ‌ـ تجزیه‌وتحلیل محیط و تدوین استراتژی

امیررضا کنجکاو منفرد

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 393-411

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38665.2405

چکیده
  هدف این مقاله بررسی و نقد کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب‌وکار، اثر توماس ال. ویلن و جی. دیوید هانگر، است. در فرایند نقد و ارزیابی این کتاب از معیارها و شاخص‌های نقد مطابق با الگوی ارائه‌شده توسط شورای بررسی متون و کتب درسی و دانشگاهی علوم انسانى استفاده است. به همین منظور، ابعاد شکلی و محتوایی کتاب با رویکردی تحلیلی موردبررسی و ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
بررسی و نقد کتاب نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی (گذشته، حال، و آینده)

مهدی گل وردی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 413-435

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39054.2431

چکیده
  مدیریت دولتی به مطالعۀ دولت‌ها، نهادها، ساختارهای دولتی، و هم‌چنین اقدامات افراد در بخش دولتی می‌پردازد. در رشتۀ مدیریت دولتی، کتاب‌های متعددی تألیف و ترجمه شده‌اند. در این میان، تعداد محدودی از این کتاب‌ها مورداستقبال خوانندگان قرار گرفته‌اند. کتاب نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی، تألیف حسن دانائی‌فرد، از به‌روزترین و جامع‌ترین ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقد کتاب تغییر و تحول سازمانی؛ بن‌مایه‌ها و پی‌آمدها

غلامرضا گودرزی؛ منصوره معینی کربکندی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 437-463

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.29794.1748

چکیده
  سازمان‌ها از شالوده‌های اصلی اجتماع کنونی هستند و مدیریت مهم‌ترین عامل در حیات، رشد، و بالندگی یا مرگ سازمان‌هاست. مدیر روند حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب را هدایت می‌کند و در هر لحظه، برای ایجاد آینده‌ای بهتر، در تکاپوست. گذشته با تمام ماهیت و آموختنی‌هایش و با تمام تأثیری که می‌تواند در آینده داشته باشد اتفاق افتاده است و ...  بیشتر

پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
واکاوی و نقد مدل مدیریت استراتژیک برایسون

یعقوب مهارتی؛ فاطمه بیگی نصرابادی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 465-488

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37793.2329

چکیده
  مرور انتقادی اولین‌ گام در شناخت دقیق و عمیق تئوری‌ها و مدخلی برای ورود به نظریه‌پردازی در حوزه‌ای خاص است. هدف این مقاله ‌تأکید بر گسترش فرهنگ نقد در ادبیات سازمان و مدیریت و مرور انتقادی مدل مدیریت استراتژیک برایسون به‌‌منزلۀ نمونه‌ای از نقد تئوری‌هاست، چراکه مدل برایسون در زمینۀ برنامه‌ریزی راه‌بردی در سازمان‌های عمومی ...  بیشتر