علمی- پژوهشی اقتصاد
بازخوانی نگرش قرآن به فرض انتخاب عقلایی در رفتارشناسی اقتصادی؛ نقدی بر کتاب رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم ؛ انسان مادیگرا و انسان فطرتگرا

محمد جواد توکلی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 1-29

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36333.2238

چکیده
  کتاب «رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم؛ انسان مادی‌گرا و انسان فطرت‌گرا» به واسطه پرداختن به موضوعی اساسی در مرزهای دانش اقتصاد و داشتن رویکرد قرآنی حائز تحسین است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال پرداختیم که اثر مزبور تا چه حد توانسته به پیشبرد مباحث رفتارشناسی اقتصادی کمک کند؟ بنا به یافته‌های ...  بیشتر

علمی- پژوهشی اقتصاد
ارزیابی انتقادی تحلیل نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی در منابع فارسی زبان

سعید سیدحسین زاده یزدی؛ محمد جواد شریف زاده؛ عادل پیغامی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 31-56

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39177.2437

چکیده
  بررسی نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی از جهت مطرح شدن به عنوان یکی از جایگزین­های نظام سرمایه­داری نئولیبرال پس از بحران جهانی سال 2008 و تأثیرگذاری بر الگوی توسعه آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و همچنین اثرات آن بر الگوی حکمرانی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگرحائز اهمیت است. هدف این مقاله بازخوانی، ارزیابی و «نقدِ تحلیل» ...  بیشتر

علمی- پژوهشی اقتصاد
معرفی و نقد کتاب روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی

علی سعیدی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 57-82

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37482.2311

چکیده
  کتاب روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی به‌عنوان کتاب درسی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ اقتصاد اسلامی تدوین شده است. نویسندۀ کتاب تلاش کرده با استفاده از مفهوم نهاد، میان احکام شریعت به‌عنوان اموری اعتباری با واقعیت‌های اقتصادی ارتباط برقرار کند و نتیجه بگیرد که چون اعتباریات در جوامع اسلامی با سایر جوامع متفاوت ...  بیشتر

علمی- پژوهشی اقتصاد
نقد و بررسی کتاب«Risk Sharing in Finance; the Islamic finance Alternative»)تسهیم ریسک در فضای مالی؛ راهکار جایگزین مالی اسلامی)

محمد سلیمانی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 83-108

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.40221.2526

چکیده
  کتاب «تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی» (عسکری، اقبال، کریچن و میراخور، 2012) با رویکردی بنیادین و با هدف ترسیم روح کلی سیستم مالی اسلامی و تبیین تمایزات آن با سیستم متعارف (هم در حوزه مبانی و هم در حوزه کارکردها و پیامدها) به رشته تحریر درآمده است. مفهوم محوری سیستم مالی اسلامی در این کتاب، «تسهیم ریسک» معرفی شده است که با پیوند ...  بیشتر

علمی- پژوهشی اقتصاد
تأملی بر تجاری‌سازی آموزش عالی؛ نقد و بررسی اقتصادی کتاب بازاری‌سازی آموزش عالی: دانشجو به‌مثابۀ مصرف‌کننده

وحید مهربانی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 109-135

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37301.2304

چکیده
  کتاب بازاری­سازی آموزش عالی: دانشجو به­مثابۀ مصرف­کننده، از جنبۀ تنوع موضوعات وضعیت قابل قبولی را دارد اما فاقد یک روش تحلیلی مشخص و انسجام درونی در محتوا است. با نگاه کلی به مباحث کتاب روشن شد که سه مبحث کلی چیستی، چرایی و ماهیت کالایی آموزش عالی عمده مضامین کتاب را تشکیل می­دهند و پیونددهندۀ فصول مختلف آن هستند. بنابراین، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی اقتصاد
رشد اقتصادی، نهادها و جهانی شدن؛ بررسی کتاب یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار

سیدحسین میرجلیلی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 137-159

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38586.2389

چکیده
  درک دلایـل موفقیـت و شکسـت در زمینه رشد اقتصادی، ترتیبات نهادی و جهانی، موضوع این کتاب است. شناسایی محدودیت های دست و پاگیر رشد و نیاز به راه حلهای مختلف برای مسایل توسعه بر حسب اقتضائات کشورها، رویکرد بدیل این اثر در توسعه است. این مقاله با هدف ارزیابی کتاب در ارایه طرح بدیل برای رشد و توسعه اقتصادی نگاشته شده است. در بررسی مطالب کتاب ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
نقدی بر کتاب تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی

رضوان حسینقلی زاده

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 161-188

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.30737.1840

چکیده
  هدف اصلی این نوشتار، تحلیل و نقد کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی» می‌باشد. این کتاب، واقعیت مدیریت آموزشی را در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی در آینه کتب درسی عمومی این حوزه بازنمایی می‌کند و به واسطه انتخاب ابزاری متفاوت برای مرور سیر تاریخی مدیریت آموزشی، کتابی ارزشمند به شمار می‌آید. بنابراین، ضمن تحلیل ویژگی‌های ...  بیشتر

علمی- پژوهشی علوم تربیتی
بستر و روند تاریخی تأسیس علوم تربیتی به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی در ایران

سید روح الله شهابی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 189-214

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.33974.2075

چکیده
  تأسیس و توسعۀ رشته‌های دانشگاهی را می‌توان محصول مجموعه‌ای از تأثیرات اجتماعی و تاریخی دانست. علوم تربیتی به عنوان یک رشته دانشگاهی از مهرماه 1311 در دانشسرای عالی تأسیس شد، اما سئوال اساسی آن است که این آغاز بر بستر چه تحولات تاریخی شکل گرفته است و در توسعۀ خود چه روندی را طی کرده است؟ به نظر می‌رسد شکل‌گیری علوم تربیتی در ایران بر ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقد صورت‌گرایانه و پژوهشی کتاب Competency-Based Human Resource Management (مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی)

الهام ابراهیمی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 215-238

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.38221.2356

چکیده
  امروزه اندیشمندان و سیاستگذاران، برای مدیریت منابع انسانی نقش‌های جدیدی متصورند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها «ابتنای بر شایستگی» در تمامی کارکردهای مدیریت منابع انسانی از برنامه‌ریزی و انتخاب به مثابه فرآیندهای ورودی تا توسعه و نگهداشت و فرآیندهای خروجی منابع انسانی است. هدفِ مقاله، نقد و بررسی کتاب مدیریت منابع انسانی مبتنی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقد کتاب سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی ابزارها و روش‌های بهبود

علی‌رضا بناگر؛ زهرا سعیدی رامیانی؛ نادی علی‌زاده؛ فرانک پایدار

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 239-266

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39168.2440

چکیده
  هدف مقاله حاضر، بررسی و نقد کتاب سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی ابزارها و روش­های بهبود اثر مهدی ابراهیمی بلانی، ویدا رشیدی و سعید شهبازمرادی است. این اثر در حوزه مدیریت و فرهنگ سازمانی به رشته تحریر در آمده و در چهار فصل و یک پیشگفتار تنظیم شده است. در فرآیند نقد و ارزیابی این کتاب از معیارها و شاخص­های نقد، مطابق با الگوی ارائه‌شده ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
مدیریت دانش در عمل: نقد و بررسی کتاب راهبرد دانش و مدیریت دانش

محمد حسن زاده؛ بهروز رسولی؛ سمیه جعفری

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 267-285

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38319.2364

چکیده
  به باور بسیاری از پژوهشگران، متخصصان، و مدیران، دانش از کلیدی‌ترین دارایی‌های سازمان‌ها و کسب‌وکارها در عصر کنونی است. در همین راستا اصطلاح راهبرد دانش به منظور روشن کردن دارایی‌های دانشی برای سازمان مورد توجه قرار گرفته که در نهایت با پیاده‌سازی مدیریت دانش و تدوین راهبرد مدیریت دانش موجب بهبود کارآمدی و کارایی سازمان می‌شود. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقد و بررسی انتقادی کتاب مبانی و نظریه مدیریت دانش دین بنیان و کاربردهای آن

رسول رنجبریان؛ زینب دلربائی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 287-308

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37251.2302

چکیده
  یکی از بهترین­ روش­ها برای حفظ و بهره­وری از سرمایه­های دانشی، مدیریت دانش است. مدیریت دانش، ابزاری مدیریتی و فرایند ایجاد ارزش از دارایی‌های نامرئی سازمان است. هدف این مقاله،  نقد و بررسی انتقادی کتاب «مبانی و نظریه مدیریت دانش دین بنیان و کاربردهای آن» اثر حسنعلی نعمتی شمس‌آباد است. در این مقاله تلاش شد با رویکرد ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقد کتاب مبانی نورولیدرشیپ: رهبری سازمانی براساس علوم اعصاب

المیرا شاکری؛ کریم اسگندری؛ شادی عرفای جمشیدی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 309-337

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35078.2142

چکیده
  نقد و تحلیل محتوای کتاب‌های دانشگاهی سبب می‌شود که در طراحی و سازمان‌دهی مناسب آن­ها، دقت کافی به عمل آید، بر همین اساس هدف این مقاله بررسی و نقد کتاب مبانی نورولیدرشیپ: رهبری سازمانی بر اساس علوم اعصاب، تألیف کیومرث احمدی است که توسط انتشارات ترمه در سال 1397 منتشر شد. روش ارزیابی و نقد این اثر، اسنادی- تحلیلی و مطابق با الگوی پیشنهادی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
ارائه چارچوبی برای تدوین و بازنگری کتب درسی مدیریت با رویکرد کاربردی و مهارت افزایی (مطالعه تطبیقی موردی: کتب مدیریت رفتار سازمانی)

محمد شیخ زاده

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 339-372

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34890.2134

چکیده
  یکی از آسیب‎های جدی آموزش مدیریت در ایران، ضعف محتوای کتب درسی و عدم توجه به بُعد کاربردی و مهارت افزایی در نگارش آن‎هاست. هدف از این مقاله بررسی و مقایسه محتوای برخی کتب درسی مدیریت در حوزه رفتار سازمانی در داخل و خارج از کشور است. پس از بررسی کتاب های مختلف رفتار سازمانی که در دانشکده های مدیریت داخل و خارج از کشور تدریس می گردد، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی
تدوین و اعتباریابی الگوی مدیریت کیفیت به‌منظور اجرای اهداف تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

لیلا عنبرستانی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ بی بی سادات میر اسماعیلی؛ عباسعلی قیومی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 373-392

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38858.2416

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی الگوی مدیریت کیفیت به‌منظور اجرای اهداف تربیتی سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، میدانی با استفاده از مصاحبه و در بخش کمی میدانی با استفاده از پرسشنامه بود. جامعة ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقدی بر کتاب تحلیل خط مشی عمومی: مفاهیم، رویکردها، مدل ها و فرآیندها

هادی کرمی؛ داود کیاکجوری

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 393-411

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.36203.2231

چکیده
  تحلیل خط مشی عمومی گرایشی جدید از مدیریت دولتی در دانشگاههای معتبر می باشد که به مطالعه نقش تحلیل گران در تدوین و اجرا خط مشی عمومی و ارائه سبک های مختلف تحلیل می پردازد. تحلیل خط مشی، روشی برای فرمول بندی و شناخت مشکلات به منظور جست و جو برای راه حل های ممکن است. بدین منظور کتاب منوریان، عباس. تحلیل خط مشی عمومی: مفاهیم، رویکردها، مدل ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقد و بررسی کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب‌وکار- تجزیه‌وتحلیل محیط و تدوین استراتژی

امیررضا کنجکاو منفرد

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 413-432

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38665.2405

چکیده
  هدف این مقاله بررسی و نقد کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب‌وکار اثر توماس ال. ویلن و جی. دیوید هانگر است. در فرآیند نقد و ارزیابی این کتاب از معیارها و شاخص‌های نقد، مطابق با الگوی ارائه‌شده توسط شورای بررسی متون و کتب درسی و دانشگاهی علوم انسانى استفاده است. در این راستا، ابعاد شکلی و محتوایی کتاب با رویکردی تحلیلی مورد بررسی و نقد ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
بررسی و نقد کتاب نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی (گذشته، حال و آینده)

مهدی گل وردی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 433-456

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39054.2431

چکیده
  مدیریت دولتی به مطالعه دولت‌ها، نهادها و ساختارهای دولتی و هم‌چنین اقدامات افراد در بخش دولتی می‌پردازد. در رشته مدیریت دولتی کتاب‌های متعددی تألیف و ترجمه شده‌اند. در این میان تعداد محدودی از این کتاب‌ها مورد استقبال خوانندگان قرار گرفته‌اند. کتاب نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی، تألیف دکتر حسن دانائی‌فرد از جمله بروز ترین و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
نقد کتاب تغییر و تحول سازمانی (بن‌مایه‌ها و پیامدها)

غلامرضا گودرزی؛ منصوره معینی کربکندی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 457-484

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.29794.1748

چکیده
  سازمانها از شالوده‌های اصلی اجتماع کنونی هستند و مدیریت، مهم‌ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ سازمانهاست. مدیر، روند حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب را هدایت می‌کند و در هر لحظه، برای ایجاد آینده‌ای بهتر در تکاپوست. گذشته با تمام ماهیت و آموختنی‌هایش و با تمام تاثیری که می‌تواند بر آینده داشته باشد، اتفاق افتاده است و هیچ ...  بیشتر

علمی- پژوهشی مدیریت و سیاست‌گذاری
واکاوی و نقد مدل مدیریت استراتژیک برایسون

یعقوب مهارتی؛ فاطمه بیگی نصرابادی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، صفحه 485-510

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37793.2329

چکیده
  مرور انتقادی اولین گام در شناخت دقیق و عمیق تئوری ها و مدخلی جهت ورود به نظریه‌پردازی در حوزه‌ای خاص است. هدف این مقاله تاکید بر گسترش فرهنگ نقد در ادبیات سازمان و مدیریت و مرور انتقادی مدل مدیریت استراتژیک برایسون به عنوان نمونه‌ای از نقد تئوری ها است. چرا که مدل برایسون در زمینه برنامه ریزی راهبردی در سازمان های عمومی و غیر انتفاعی ...  بیشتر