نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد شاهین‌دژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین‌دژ، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از بهترین­ روش­ها برای حفظ و بهره­وری از سرمایه­های دانشی، مدیریت دانش است. مدیریت دانش، ابزاری مدیریتی و فرایند ایجاد ارزش از دارایی‌های نامرئی سازمان است. هدف این مقاله،  نقد و بررسی انتقادی کتاب «مبانی و نظریه مدیریت دانش دین بنیان و کاربردهای آن» اثر حسنعلی نعمتی شمس‌آباد است. در این مقاله تلاش شد با رویکرد توصیفی- تحلیلی، با ذکر شواهد و مستندات و بر مبنای معیارهای ارزیابی معرفی شده از سوی شورای نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، به نقد منصفانه و بدون سوگیری کتاب مذکور پرداخته شود. ابزار نقد کاربرگ نقد کتب درسی و دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بود. نقدها از دو نظرگاه شکلی و محتوایی ارائه شدند. بر این اساس، نقاط قوت اصلی کتاب جامعیتِ محتوا، نگرش سیستمی، دیدگاه منسجم و ساختارمند به موضوعات، سازواری اثر با حکمت اسلامی و الگوبرداری در منابع علمی – دانشگاهی با توجه به منابع اسلامی است. از کاستی‌ها و نقاط قابل بهبودی در کتاب این است که اثررویکرد نظری دارد تا کاربردی. این مقاله با نگاه انتقادی بر ابعاد صوری و محتوایی اثر و با اتکا به استنادات پژوهشی، سعی نموده تا بر غنای مباحث کتاب اضافه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Fundamentals and Theory of Religious Knowledge Management and its Applications”

نویسندگان [English]

  • Rasoul Ranjbarian 1
  • Zainab Delrobaei 2

1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Shahindezh Branch, Islamic Azad University, Shahindezh, Iran

2 PhD Student, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the best ways to maintain knowledge and efficiency of knowledge capital is knowledge management. Knowledge management is a management tool and the process of creating value from the invisible assets of the organization. The purpose of this article is to critically review the book "Fundamentals and Theory of Religious Knowledge Management and its Applications" by Hassan Ali Nemati Shamsabad. In this article, an attempt was made to critically and unbiasedly critique the book with a descriptive-analytical approach, citing evidence and documents based on the evaluation criteria introduced by the Council for the Review of Humanities Texts and Books. The tool of critique of the worksheet was the critique of the textbooks and academic books of the Council for the Review of Humanities Texts and Books. Criticisms were presented in both form and content. Accordingly, the main strengths of the book are the comprehensiveness of the content, systematic approach, coherent and structured view of the issues, compatibility of the work with Islamic wisdom and modeling in scientific-academic sources according to Islamic sources. One of the shortcomings and points that can be improved in the book is that it has a theoretical rather than practical effect. This article tries to add to the richness of the book's topics by looking critically at the formal and content dimensions of the work and relying on research citations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Knowledge
  • Science
  • Culture
  • Model
  • Islamic
ابن شعبه حرّانی، (1376). تحف العقول عن آل‌الرسول صلی‌اللّه علیهم، ترجمه: محمد صادق حسن زاده، قم.
استادی، رسول و تولایی، روح‌الله (1400). «نقد کتاب اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن به روش اسنادی»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 21. ش 3. 29-50.
خلیل نژاد، شهرام و نکوئی زاده، مریم و گل محمدی، عماد(1396)، «رابطه مدیریت دانش با قابلیت نوآوری با توجه به نقش تعدیل گر جهت‌گیری استراتژیک، مجله پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی»، دوره7، شماره2.
شوقی، بهزاد و زمانی مقدم، افسانه و جعفری، پریوش(1396)، «تأثیر مدیریت دانش بر خرد سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)، مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره7، شماره1.
دری نوکرانی، بهروز و کسایی، مسعود و فرخی زاده، فرشید(1395)، «بررسی و تحلیل مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید(موردمطالعه – شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک شمس‌آباد تهران)»، فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، سال 2، شماره3.
رنجبریان، رسول (1396)، طراحی مدلی برای پرورش دل‌بستگی کارکنان در بخش دولتی ایران، رساله دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، استاد راهنما: دکتر نسرین جزنی.
رنجبریان، رسول و حسن بیگی، مهدی (1397). رابطۀ بین مدیریت دانش و چابک سازی سازمانی: با تأکید بر نقش میانجیگری متغیر ارتباطات سازمانی»، مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، 14 تیرماه، دانشگاه تهران.
رنگریز، حسن و صبوری نیا، میرزاعلی (1400). «بررسی و نقد کتاب نقدی بر دانش مدیریت»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 21. ش 3. 151-172.
محمدی فاتح، اصغر، شرفی نژاد، نورالدین و دهبان، اسماعیل (1393)، روندهای جدید در مدیریت دانش سازمانی، تهران: انتشارات نیاز دانش، چاپ اول.
نعمتی شمس‌آبادی، حسنعلی (1397). مبانی و نظریه مدیریت دانش دین بنیان و کاربردهای آن، تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.