نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، ایران

10.30465/crtls.2020.31262.1873

چکیده

پیامبر عظیم شأن اسلام(ص) بر پایه مفاهیم قرآنی، همواره پیروان خویش را به وحدت دعوت می­کرد. اما امت تازه بنیاد اسلامی، در اندک روزگاری پس از رحلت پیامبر(ص)، برخلاف آن آموزه­ها دچار گسستگی­ شدند و یکی از برآیندهای آن، کشتار مسلمانان دست یکدیگر بود. ریشه­های این گسستگی همواره موردتوجه پژوهشگران بوده و پژوهش‌های فراوانی هم در این زمینه انجام شده است؛ هدف این نوشتار ارزیابی انتقادی کتاب «پس از پیامبر» است که در آن نویسنده در راستای پژوهش‌های پیشین و با روشی متفاوت تلاش نموده تا جنبه­های گوناگون مسئله را روشن نماید. روش پیشبرد و انجام پژوهش یادشده تا چه اندازه‌ای در راستای تبیین مسئله پژوهش موفق بوده است؟ به نظر می رسد که نویسنده ضمن رعایت اصول پژوهش تاریخی، از عرصه­هایی چون روان­شناسی، سینما، داستان‌نویسی، مردم­شناسی بهره برده و ریشه­های تاریخی بحران کنونی مسلمانان خاورمیانه و به‌ویژه عراق را بررسی نموده استمقاله حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام‌گرفته نشان می­دهد که اهمیت کتاب موردبررسی بیش از هر چیز، در رویکرد بین رشته ای و شیوه بیان تازه نویسنده در مواجه با مسئله پژوهش است که اثر تازه­ای را پدید آورده است. هرچند برخی دیدگاه ها مطرح شده و روش های پیشبرد پژوهش نیازمند بازنگری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book After the Prophet

نویسنده [English]

  • Yazdan Farrokhi

Associate Professor of History, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The great Prophet of Islam (PBUH) always invited his followers to unity based on Quranic concepts. But the new Umma of the Islamic Foundation, shortly after the death of the Prophet (PBUH), broke away from those teachings, and one of the consequences was the killing of Muslims by each other. The roots of this disconnection have always been considered by researchers and much research has been done in this field. The aim of this article is to critically evaluate the book "After the Prophet" in which the author has tried to clarify various aspects of the issue in line with previous research and in a different way. To what extent has the method of advancing and conducting this research been successful in explaining the research problem? It seems that the author, while observing the principles of historical research, has used areas such as psychology, cinema, fiction, psychology, anthropology and has studied the historical roots of the current crisis of Muslims in the Middle East, especially in Iraq. The result of the present article, which has been done by descriptive-analytical method, shows that the importance of the book under review is, above all, in the interdisciplinary approach and the author's new way of expressing the research problem, which has created a new effect. However, some views have been raised and the methods of advancing the research need to be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic History
  • Prophet
  • Caliphate
  • Shia and Sunni
  • Lesley Hazleton
  • Critical review