نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام‌نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران،

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران.

10.30465/crtls.2021.35020.2140

چکیده

با توجه به لزوم ایجاد ارتباطات قوی بین صنعت و دانشگاه جهت استفاده از نظریه­های علمی در صنعت، استفاده از روش موردکاوی در مدیریت رفتار سازمانی ضروری می­باشد. هدف از مقاله حاضر بررسی و نقد کتاب موردکاوی­های مدیریت رفتار سازمانی می­باشد. روش ارزیابی و نقد این اثر، اسنادی- تحلیلی و مطابق با الگوی پیشنهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چارچوب معرفی کلی، بررسی شکلی و محتوایی اثر می­باشد. به طور کلی از نظر بررسی شکلی اثر، کیفیت شکلی اثر خوب بوده، با وجود این، نقاط ضعف شکلی اثر عبارت هستند از: عدم استفاده از نماد و نشان مشخصی از مدیریت رفتار سازمانی در طرح روی جلد کتاب، عدم استفاده از جداول، نمودارها و اشکال در داخل متن می­باشد. به لحاظ محتوا، استفاده از روش موردکاوی در مدیریت رفتار سازمانی یکی از نقاط قوت اثر می­باشد. هر چند اثر از عدم نظم منطقی و انسجام محتوایی، عدم دقت محتوایی، نقایص محتوایی رنج می­برد. به طور کلی تحلیل محتوای کتاب‌های علمی و دانشگاهی می‌تواند نقاط قوت و ضعف احتمالی آن­ها را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا و شکل، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در اختیار برنامه‌ریزان و مؤلفان کتاب‌های دانشگاهی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Case Studies of Organizational Behavior Management”

نویسندگان [English]

  • Karim Esgandari 1
  • Shadi Orafaye Jamshidi 2
  • Elmira Shakeri 3
  • Sheida Orafaye Jamshidi 4

1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, O. BOX, 19395-3697 Tehran, Iran

2 PhD Student in Business Management, Payame Noor University,O. BOX, 19395-3697 Tehran, Iran

3 Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran,

4 P.h.D Candidate in Economics, Payame Noor University, PO. BOX, 19395-3697, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Due to the need to establish strong links between industry and academia to use scientific theories in industry, the use of case study in the management of organizational behavior is necessary. The purpose of this paper is to review and critique the book “Case Studies of Organizational Behavior Management”. The method of evaluation and critique of this work is citation-analytical and in accordance with the model proposed by the Council for the Study of Humanities Texts and Books in the framework of general introduction, form and content study of the work. In general, in terms of the form of the work, the form quality of the work is good, despite these formal weaknesses of the work are: not using a specific symbol of management behavior in the design on the cover of the book, not using tables, charts and the bug is inside the text. In terms of content, the use of case study method in managing organizational behavior is one of the strengths of the effect. However, the work suffers from lack of logical order and content coherence, content inaccuracy, and content defects. In general, the analysis of the content of scientific and academic books can provide their possible strengths and weaknesses for the possible modification and change of content and form, in accordance with the set goals and scientific principles to the planners and authors of academic books.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Behavior Management
  • Case Study
  • critique
  • Evaluation
  • Form and Content of the Work
افجه، سید علی­اکبر و حسن­زاده، زینب و فقیهی، ابوالحسن و عالم تبریز، اکبر، (1399)، «تحلیل ابعاد کلیدی رفتار سازمانی در پیاده­سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان»، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره 95، بهار، صص 9-46.
پیران­نژاد، علی، (1397)، مورد کاوی­های مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
ترک­زاده، جعفر و فریدونی، فائزه و محمدی، مهدی و شفیقی سروستانی، مریم، (1399)، «چهارچوب عوامل محیطی مؤثر بر رفتار سازمانی دانشگاه»، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، شماره 1، بهار، صص 143-175.
خاکی، غلامرضا، (1395)، بررسی مسایل جاری سازمان و مدیریت: با رویکرد مورد‌نگاری و مورد‌کاوی، ناشر: فوژان، چاپ دوم.
خردمند، مژگان و رادفر، سودابه، (1392)، قضایایی در رفتار سازمانی (آموزه‌های موردکاوی)، ناشر نورا، چاپ اول.
رحیمی، صالح و اعرابی، سید محمد و فیاضی، مرجان، (1398)، «گونه­شناسی استراتژی رفتار سازمانی»، پژوهش­های مدیریت راهبردی، شماره 75، زمستان، صص 45-69.
رضی، احمد (1388)، شاخصه‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی، سخن سمت، سال چهاردهم، شماره 1، صص 21-30.
رمضانی­راد، فرزاد و رضایی­زاده، محمود و کیاکجوری، داود و مختاری بایع کلایی، مهران، (1399)، «اولویت­بندی عوامل مؤثر بر مدیریت رفتار سازمانی با تأکید بر اصول و ارزش­های اخلاقی در صنعت بانکداری»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 2، صص 180-184.
سلیمان زاده نجفی، نیره­السادات و اشرفی­ریزی، حسن و یارمحمدیان، محمدحسین و شهرزادی، لیلا، (1392)، «ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مقالات نقد کتاب درسی دانشگاهی»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 31، پاییز و زمستان، صص 14-30.
سمیعی گیلانی، احمد، (1392)، نگارش و ویرایش، چاپ سیزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
شقاقی، مهدی، (1399)، «نقدی بر کتاب اخلاق حرفه­ای در کتابداری و اطلاع­رسانی»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ماهنامه علمی- پژوهشی، شماره دهم، دی، صص 223-242.
شموسی، نعمت­الله، (1381)، «استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی، فصلنامه اطلاع­رسانی»، شماره 3 و 4، بهار و تابستان.
صادقی فسایی، سهیلا و عرفان منش، ایمان، (1394)، «مبانی روش­شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی»، راهبرد فرهنگ، شماره 29، بهار، صص 61-91.
صمدی، پروین، (1399)، «نقدی بر کتاب روش­ها و فنون تدریس، پژوهشنامه انتقادی متون و و برنامه­های علوم انسانی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 10، دی، صص 265-282.
طاهری عطار، غزاله و حسنی نیک، محمد علی، (1399)، «نقدی بر کتاب حقوق اداری»، پژوهشنامه انتقادی متون و و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 11، بهمن، صص 305-318.
عبداللهی، حسین، (1399)، «نقد و تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس در دانشگاه­ها»، پژوهشنامه انتقادی متون و و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 10، دی، صص 309-326.
علوی، بابک، (1397)، رفتار سازمانی تحلیلی (20 روایت از تجارب سازمان های ایرانی)، ناشر لوح فکر، چاپ اول.
قاسمی، حمید، (1399)، «نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی»، پژوهشنامه انتقادی متون و و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 10، دی، صص 363-383.
گودرزی، غلامرضا، (1398)، مورد کاوی در مدیریت صنعتی، انتشارات سمت، چاپ سوم.
لطیفی، میثم، (1399)، روش موردکاوی به مثابه الگوی آموزش دلالت­هایی برای تبیین مکتب شهیدسلیمانی، نشریه علمی مدیریت اسلامی، شماره 4، زمستان، صص 9-32.
مقیمی، سید محمد، (1386)، «روش موردکاوی و کاربردهای آن در علوم انسانی»، روش‌شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)، شماره 50، صص 67-99.
الوانی، سید مهدی و زاهدی، شمس السادات، (1390)، مباحث ویژه در مدیریت دولتی، تهران: دانشگاه پیام­نور.
همدانی، مصطفی، (1393)، «نقد کتاب ارتباط­شناسی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 33، تابستان، صص 89-115.
 
Bonney, K. M. (2015). Case Study Teaching Method Improves Student Performance and Perceptions of Learning Gains. Journal of Microbiology & Biology Education, 16(1), 21–28.
Borkowski, Nancy, Deckard, Gloria Jeanne, (2014), Case Studies in Organizational Behavior and Theory for Health Care, Ascend Learning Company.
Dul, Jan & Hak, Tony, (2008), Case Study Methodology in Business Research, Published by Elsevier, First edition.
Hajja Ristianti, Dina & Putra Jaya, Guntur & Fathurrochman, Irwan, (2020), Organizational behavior management through group counseling discussions as a radicalism preventive effort, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol 8, pp 23-31.
Khoury, Grace C. & Khoury, Maria C. (2014), Cases on Management and Organizational Behavior in an Arab Context, Published in the United States of America by Business Science Reference (an imprint of IGI Global),
L.F.S. Minniti, J.S.M. Melo, R.D. Oliveira, J.A.A. Salles, (2017), The Use of Case Studies as a Teaching Method in Brazil, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 237, pp. 373-377.
Lucas, P., Fleming, J., & Bhosale, J. (2018). The Utility of Case Study as a Methodology for Work-Integrated Learning Research.
Manimala, Mathew J & V. Vijaya & Ajit Chakravarti, (2019), Cases in Organizational Behaviour: Perspectives from the New-Gen Workplace, SAGE Publications, First Edition.
Pathiranage, Yasas L. & Jayatilake, Lakmini V. K. & Abeysekera, Ruwan, (2020), Case Study Research Design for Exploration of Organizational Culture Towards Corporate Performance, Review of International Comparative Management, Volume 21, Issue 3, May, pp. 631-372.
Ridder, Hans-Gerd, (2017), The theory contribution of case study research designs, Business Research, 10, pp. 281–305.
Seijts, Gerard H. (2005), Cases in Organizational Behavior (The Ivey Casebook Series), SAGE Publications, First Edition.