نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، علوم اقتصادی، عضو هیأت علمی، پژوهشکدۀ پولی و بانکی بانک مرکزی، تهران، ایران

10.30465/crtls.2021.36581.2258

چکیده

امروزه چالش‌های خلق پول بدون پشتوانه در برهم زدن تعادل‌های اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی محل بحث محافل کارشناسی قرار دارد. ناظر به این چالش‌ها، برخی از محققین پیشنهاد جایگزینی «پولطلا» به‌جای پول اعتباری را مطرح کرده‌اند. کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی» مهمترین کتاب نگارش شده در تبیین نظریه پولطلا در بازار نشر ایران است. مقاله حاضر سعی داشته با رویکردی علمی و با نگاهی به کتاب مذکور، به نقد و بررسی نظریه پولطلا بپردازند. این مقاله چنین نتیجه ‌می‌گیرد که علیرغم وجود دغدغه ارزشمند مولفان در رفع چالش‌های نظام پولی و بانکی و هدف قرار دادن معضل «خلق بی‌ضابطه پول» و تبیین مناسب ابعاد نظریه، درنهایت نتوانسته‌اند به ابهام‌ها و پرسش‌های اساسی پیرامون نظریه، پاسخ علمی و قانع‌‌کننده‌ای ارائه نمایند. به‌نظر می‌رسد استفاده موازی از طلا در مبادلات اقتصادی در کنار پول اعتباری ضابطه‌مند (و نه حذف کامل پول اعتباری) گزینه معقول‌تری برای پیشنهاددهی به نظام پولی کشور باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of The Theory of Gold Standard, A Glance on the Book “An Introduction to The Theory of Gold Standard: The Monetary System of the New Islamic Civilization”

نویسنده [English]

  • Wahhab Qelich

Assistant Professor and Faculty Member at Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of I.R. Iran

چکیده [English]

The unpleasant effect of Fiat money creation in disruption of economic equilibrium and class division creation is one of the main subjects of expert circles. Therefore, some researchers suggest “Theory of Gold Standard” instead of credit money. The book “An Introduction to The Theory of Gold Standard: The Monetary System of the New Islamic Civilization” is the most important book in explanation of this theory in Iranian publications. This article deals with the theoretical approach and it reviews the theory of the Gold Standard. The article shows the authors’ valuable concern about the monetary and banking system`s challenges and the unpleasant effects of Fiat money creation. Finally, the book cannot answer ambiguity and main questions scientifically and convincingly. Perhaps simultaneous using of Gold with credit money (no complete removal of credit money) is the more reasonable suggestion for the Iranian monetary system.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Review
  • Theory of Gold Standard
  • Credit Money
  • monetary system
  • Central Bank
ابن‌منظور، جمال‌الدین (۱۴۱۴ق)، لسان‌العرب، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ سوم.
حلی، حسن‌بن‌یوسف (1420 ق.)، تذکرة ‌الفقهاء، قم: موسسه‌ی آل‌البیت.
ختایی، محمود و رویا سیفی‌پور (۱۳۹۴)، «بررسی الزامات تورم یکرقمی در اقتصاد ایران، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه»، سال بیستم، شماره ۳.
راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد (۱۴۱۲ق)، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالعلم.
شهید ثانى، زین‌الدین بن علی (۱۴۱۰ ق.)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: کتابفروشى داورى.
قلیچ، وهاب (۱۳۹۸الف)، وکالت در بانکداری بدون ربا: کاربردها و چالش‌ها، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.
قلیچ، وهاب (۱۳۹۸ب)، «پول‌طلا؛ ایده‌ای با ابهام‌های فراوان»، خبرگزاری ایبنا، شناسه خبر ۱۰۸۴۹۸.
متولی امامی، سیدمحمدحسین و محمدحسن غلامی (۱۳۹۹)، درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی، قم: کتاب فردا.
موسوی خمینی، روح‌اله (۱۴۱۶ق.)، تحریرالوسیله، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
موسویان، سید عباس و حسن بهاری قراملکی (۱۳۹۱)، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
نجفى، محمدحسن (۱۹۸۱)، جواهرالکلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
 
Lonnberg, Ake. (2008), “Who Signs the Banknotes?” Quarterly Journal of Central Banking, ۱۸(۳).
Weiner, Bernard (1996), Human Motivation: Metaphors, Theories, and Research, SAGE Publications, Inc; First edition.
درگاه‎ها
درگاه بانک جهانی: https://www.worldbank.org
درگاه صندوق بین‌المللی پول: https://www.imf.org