نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان‌شناسی و انسان‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

انسان‌شناسی زبان‌شناختی به عنوان یکی از زیرشاخه‌های مهم انسان‌شناسی به دنبال بررسی این مهم است که چگونه زبان به عنوان امری اجتماعی در حیات یک جامعه نقش فعالانه‌ای را ایفا می‌کند و جنبه‌های مختلفی از مناسبات اجتماعی موجود در یک جامعه را رمزگذاری می‌کند. این شاخه از علم که ماهیتی میان‌رشته‌ای دارد تلاش می‌کند تا در عوض بررسی پدیده‌های زبانی در خلأ آنها را با توجه به بافت اجتماعی مورد مطالعه قرار دهد و از این رهگذر به رمزگشایی مولفه‌های اجتماعی پنهان در پس بکارگیری سطوح مختلف زبان‌شناختی، از آواشناسی و واژه‌شناسی گرفته تا نحو و معناشناسی، دست یابد. مقاله حاضر با بررسی انتقادی کتاب زبان زنده: درآمدی بر انسان‌شناسی زبان‌شناختی نوشته لورا ام. اهرن قصد دارد تا نشان دهد که چگونه می‌توان ساحات اجتماعی نهان در زبان، مانند فرهنگ، اندیشه، جامعه‌پذیری، جنسیت، نژاد، قومیت، قدرت را با توجه به کاربردهای زبانی در بافت‌های مختلف مورد مطالعه قرار داد و بدین وسیله زبان را به مثابه نقشه راهی درنظر گرفت که از طریق آن جامعه مورد بررسی را فهم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "Living Language: An Introduction to Linguistic Anthropology"

نویسنده [English]

  • Leila Ardebili

PhD in Applied Linguistics and Anthropology, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Linguistic anthropology, as one of the most important subfields of anthropology, seeks to examine how language, as a social entity, plays an active role in the life of a society and encodes various aspects of social relations in a society. This branch of science, which is interdisciplinary in essence, tries to study the linguistic phenomena in a social context instead of in a vacuum, and thus decipher the hidden social components behind the use of different linguistic levels, from phonology and lexicography to syntax and semantics. The present article critically examines “Living Language: An Introduction to the Anthropological Linguistics” written by Laura M. Ahearn aims to show how the hidden social spheres of language, such as culture, thought, socialization, gender, race, ethnicity, power, etc. can be studied in terms of linguistic use in different contexts. By considering language as a map, we can find a way to understand the society in question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguistic Anthropology
  • Language
  • Context
  • Culture
  • Society
آشوری، داریوش(1392)، فرهنگ علوم انسانی. تهران: نشر مرکز.
احمدی، بابک(1383)، از نشانه‌های تصویری تا متن. تهران: نشر مرکز
اردبیلی، لیلا(1394)، مقدمه‌ای بر انسان‌شناسی شناختی، نظریه‌ها و مفاهیم. تهران: علمی و فرهنگی.
اهرن. لورا ام.(۱۳۹۶)، زبان زنده: درآمدی بر انسان‌شناسی زبان‌شناختی. ترجمه رضا مقدم‌کیا، تهران: سمت.
روشن، بلقیس و لیلا اردبیلی(1391). مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی. تهران: انتشارات علم.
تراجتلوا، یان(1394)، انسان‌شناسی شناختی: گزیده مباحث. ترجمه لیلا اردبیلی، تهران: علمی و فرهنگی.
جووّانی، بناردو و ویکتور دی‌مانک(1397)، مدل‌های فرهنگی پیدایش، روش‌ها و آزمون‌ها. ترجمه لیلا اردبیلی، تهران: پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 
Ahearn. M. Laura (2011). Living Language: An Introduction to linguistic anthropology. Wiley-Blackwell