نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی، گروه علوم پایه و دروس عمومی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

دیوان خاقانی، از دیرباز در بین محققان و ادبیات شناسان به دشواری و دیریابی معروف بوده است؛ به همین خاطر نسبت به دیگر آثار شاعران کلاسیک فارسی بیشتر موردتوجه شارحان و محققان قرار گرفته‌است و شرح‌های پرتعدادی بر همه یا بخشی از آن نگاشته شده است. یکی از شرح‌هایی که بخشی از این دیوان را شرح‌کرده‌است،کتابی است با عنوان «آتش اندر چنگ». این کتاب توسط «مهدی ماحوزی» نوشته شده‌است و انتشارات زوّار آن را در 340 صفحه منتشر کرده‌است.در این مقاله، این کتاب را  با نگاه نقّادانه و علمی نقد و بررسی خواهیم کرد. لازم به توضیح است این مقاله با شیوه مطالعه کتابخانه‌ای و مقایسه شروح منتشر شده دیوان خاقانی، نوشته شده‌است. در این مقاله، در مورد مطالبی از جمله تعجیل در تهیه و انتشار کتاب، گزیده گزینی نا درست، ورود مطالب غیرمربوط به متن کتاب، استفاده از آثار دیگران بدون ارجاع به آن آثار، سخن خواهیم گفت و در پایان به این نتیجه می‌رسیم که اشکالات و ناراستی های فراوانی به کتاب مورد بحث وارد شده است و ضروری است نسبت به اصلاع موارد یاد شده اقدام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “ATASH ANDAR CHANG”

نویسنده [English]

  • Arash Amraei

Assistant Professor, Khorramshahr University of Marine Sciences and Technology, Khorramshahr, Iran

چکیده [English]

Divan of Kaqani has been famous among researchers and litterateurs for being difficult and rare since long ago; hence it has been noticed more by researchers and exegetes with respect to other classic Persian poets’ literature. Also, numerous exegeses have been written to the entire divan or to a portion of it. One of those exegeses interpreting a portion of this divan is a book named “ATASH ANDAR CHANG”. This book is written by Mahdi Mahouzi and is published by Zavvar publications in 340 pages. In this article, we are going to criticize this book in a scientific and critical way. Moreover, we will discuss subjects such as the haste in preparing and publishing this book, incorrect extracting, the introduction of irrelevant subjects, and the use of others’ works without making reference to them. In conclusion, we get the result that the book under debate is one of the weak and unscientific works and it is necessary to take action to amend the mentioned items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khaqani
  • Criticism
  • Exegesis
  • Divan
  • Persian Poem
  • Meaning Bugs
استعلامی، محمد (1387). نقد و شرح قصاید خاقانی (بر اساس تقریرات استاد فروزانفر)، 2 جلد، تهران: انتشارات زوّار.
امامی، نصرالله (1375). ارمغان صبح، تهران: جامی.
برزگر خالقی، محم.درضا و محمدحسین محمدی (1379). مرثیه‌خوان مداین، تهران: زوّار.
ترکی، محمدرضا (1394). نقد صیرفیان، تهران: نشر سخن.
خاقانی شروانی، افضل‌الدین بدیل (1374). دیوان، به تصحیح سید ضیاء‌الدین سجادی، تهران: زوّار.
دهخدا، علی اکبر (1386). لغت‌نامه، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
سجادی، سید ضیاء‌الدین (1374). فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی، تهران: انتشارات زوّار.
سرمدی، مجید (1385). گزیدۀ قصاید خاقانی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
کزازی، میرجلال‌الدین (1378). گزارش دشواری های دیوان خاقانی، تهران: نشرمرکز.
کزازی، میرجلال‌الدین (1386). سراچۀ آوا و رنگ، تهران: انتشارات سمت.
ماحوزی، مهدی (1383). آتش اندر چنگ، تهران: انتشارات زوّار.
ماهیار، عباس (1376) خارخار بند و زندان، تهران: قطره.
ماهیار، عباس (1394) برگزیده‌ای از دیوان خاقانی، تهران: سمت.
ماهیار، عباس (1385) سحر بیان خاقانی، کرج: جام گل.
معدن‌کن، معصومه (1378) بزم دیرینه عروس، تهران: مرکز نشردانشگاهی.