نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم‌سیاسی، دانشگاه یاسوج، خوزستان، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

10.30465/crtls.2022.38523.2382

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر، نقد و بررسی کتاب «مصرف و زندگی روزمره» نوشته مارک پاترسون، جامعه­شناس معاصر امریکایی است که به­عنوان یکی از متخصصان حوزه مصرف و جامعه شناسی شناخته می­شود. اثر مزبور یکی از متون جذاب و آکادمیک به شمار می­رود که با تحقیق درباره آثار مصرف­گرایی در زندگی بشر معاصر نگاشته شده است. به عقیده نویسنده اثر، راز بقای نظام سرمایه­داری امروزی ایجاد فاصله میان تولید و مصرف و حتی تبدیل انسان­ها به موجوداتی مصرف­کننده است که غالباً هویت و شخصیت آنان نیز در فرایند بازار و خرید تکوین می­یابد. نوشتار حاضر با طرح دیدگاه­های پاترسون به­عنوان یکی از زمینه­های شکل­گیری جامعه شناسی مصرف می­نگرد و بر این عقیده است که آراء پاترسون، بوردیو و حتی دوسرتو می­تواند قوام بخش رشته مستقلی با عنوان جامعه­شناسی مصرف در مراکز آکادمیک و محافل علمی باشند. مهم­ترین انتقادی که می­توان به آراء پاترسون وارد نمود طرح مسأله مقاومت در برابر نظم مصرف­گرای امروزی است که با از قضا در زمین مصرف­گرایی طراحی شده است. ناقد با واکاوی این طرح، رویکرد متفکران انتقادی و بهره­گیری از ظرفیت «هنر» و «هنر انتقادی» را رویکرد مطلوب­تری جهت کاستن از آثار نامطلوب مصرف­گرایی می­داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The age of consumerism; A review of the book Consumption and Everyday Life

نویسندگان [English]

  • Farzad Azarkamand 1
  • ALI Mokhtari 2

1 Student Political Sceince Yasuj University

2 Faculty member of Political Science Department, Yasouj University

چکیده [English]

The main purpose of this article is to review the book "Consumption and Everyday Life" written by Mark Patterson, a contemporary American sociologist who is known as one of the experts in the field of consumption and sociology. This work is one of the fascinating and academic texts that has been written by researching the effects of consumerism in contemporary human life. According to the author of the work, the secret of the survival of today's capitalist system is to create a gap between production and consumption and even the transformation of human beings into consumer beings, whose identity and personality are often formed in the process of market and purchase. The present article uses Patterson's views as one of the fields of formation of sociology and believes that the views of Patterson, Bourdieu and even Doserto can consolidate an independent field called sociology. Consumption in academic centers and scientific circles. The most important criticism that can be leveled at Patterson's views is the question of the resistance to today's consumerist order, which, ironically, was designed on the ground of consumerism. Criticizing this plan, the critic considers the approach of critical thinkers and using the capacity of "art" and "critical art" as a more desirable approach to reduce the undesirable effects of consumerism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • daily life
  • capitalism
  • sociology of consumption
  • lifestyle