نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

10.30465/crtls.2023.39808.2499

چکیده

مقاله حاضر به معرفی، بررسی و نقدکتاب تئوری های سازمان: اسطوره‌ها جی ام شفریتز؛ استیون اوت ، ترجمه دکتر علی پارسائیان می‌پردازد. این اثر توسط انتشارات ترمه چاپ و منتشر شده است. روش تحقیق از نوع نقد کیفی کتاب مورد بررسی و به صورت موردی انجام شده است. نتایج نشان داد که کتاب، اثری ارزشمند در حوزۀ تئوری سازمان است و امتیازات و نوآوری ها و ساختار منسجمی دارد. با توجه به اینکه مقالات اصلی نویسندگان آورده شده است ایده نو و بدیع به ‌حساب می آید که توجه علاقمندان این رشته را برای خواندن مقالات اصلی نویسندگان مضاعف می‌کند و از این لحاظ دارای نوآوری بوده و آن را از سایر کتب تئوری سازمان متمایز کرده است. در این کتاب ارائه کلیات ابتدای هر فصل به قلم شفریتز و اوت سپس ارایه مقالات مرتبط در هر دیدگاه و ارائه منابع و ماخذ هر مقاله به جمع بندی بهتر مطالب برای مخاطب کمک می نماید اگر چه با توجه به نسخه های جدیدتر کتاب به زبان انگلیسی، دو فصل ومجموعه مقالاتی به چاپ جدید افزوده شده است که از این لحاظ نیازمند روزآوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

critiques the Classics of organization theory book

نویسندگان [English]

  • zahra rajaei 1
  • Gholamreza Malekzadeh 2

1 Assistant Professor, Public Administration, Payame Noor university, tehran, Iran

2 َAssociate Professor, Department of Management, Faculty of Economic & Administrative Sciences (FEAS) Ferdowsi University of Mashhad (FUM),Iran

چکیده [English]

The present article introduces, reviews and critiques the book Classics of organization theory: by GM Schafritz; Steven Ott, translated by Dr. Ali Parsaian. it has been published by Termeh Press. The research method is a qualitative. The results showed that the book is a valuable work in the field of organizational theory and has advantages and innovations and a coherent structure. The book is in a good condition in the appearance, page layout and page quality. this book Includes articles from management myths and distinguishes it from other books in the field of organizational theory. In this book, the generalities at the beginning of every chapter is presented by Schafritz; Steven Ott, also is presented related articles in every viewpoint also it is presented the sources and notes in the end of every article that it will help to better summarize content for book readers. The disadvantage of translating book is that refrences of it were from 1896 to 1990 although the newer editions of the english book is available that two chapters and a collection of articles have been added to the new persian edition and book translating needs to be updated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization Theory
  • Criticism
  • analyze
  • myth
  • classic authors