نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مدیران برای آگاهی از نیاز‌ها و خواسته‌های مشتریان، موقعیت بازار، تغییرات فناوری و وسعت رقابت، به اطلاعات به­دست آمده از تحقیقات بازاریابی نیاز دارند. بنابراین، تیم تحقیقات بازاریابی با مطالعه­ای نظام­مند و عینی، مشکلات مربوط به بازاریابی را شناسایی و گام­هایی در جهت رفع آن برمی­دارد.با توجه به اهمیت تحقیقات بازاریابی، کتاب­های مرجع زیادی وجود دارد که هریک مشروعیت و مقبولیت مناسبی میان خوانندگان کسب کرده­اند؛ از جمله کتاب "تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)" به تألیف و ترجمه دکتر داور ونوس، دکتر عبدالحمید ابراهیمی و دکتر احمد روستا که با پانزده بار تجدید چاپ، از مهم­ترین منابع درسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی می­باشد. به­همین­منظور، در این مقاله به کمک روش توصیفی- تحلیلی و همچنین ذکر شواهد و مستندات برمبنای معیارهای ارزیابی معرفی شده از سوی شورای نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، به نقد منصفانه و بی­طرفانه این اثر از دو منظر ساختاری و محتوایی پرداخته و نقاط قوت و قابل­بهبود آن بیان شده است. نتایج حاصل­ از بررسی­ها نشان می­دهد که این اثر با متنی روان توانسته مطالب جامعی را به­همراه مثال­های کاربردی در حوزه تحقیقات بازاریابی پوشش دهد؛ در مقابل نیز، روزآمد نشدن موضوعات به­رغم تجدید چاپ‌های متعدد از جمله مواردی است که قابلیت بهبود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A critique and review on the book "Marketing research (an applied approach)"

نویسندگان [English]

  • Ehsan Abedi 1
  • Paria Pourmansour 2

1 Assistant Prof, Department of Business Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Managers need information obtained from marketing research to know the needs and demands of customers, market position, technological changes and the extent of competition. Therefore, the marketing research team, with a systematic and objective study, identifies the problems related to marketing and takes steps to solve them.
Considering the importance of marketing research, there are many reference books that have gained legitimacy and acceptance among readers; including the "Marketing Research (An applied Approach)" authored and translated by Dr. Davar Venus, Dr. Abdul Hamid Ebrahimi and Dr. Ahmad Rusta, which has been reprinted fifteen times, and is one of the most important teaching resources for postgraduate studies. For this purpose, in this article, through the descriptive-analytical method and the presentation of evidence and documentation based on the evaluation criteria introduced by the Humanities Texts and Books Review Council, a fair and impartial review of this work has been done from two structural and content points of view and its strengths and improvable points are stated. The results of the investigations show that this work has been able to cover comprehensive content with practical examples in the field of marketing research with a fluent text. On the other hand,  not updatingthe topics despite numerous reprints is one of the things that can be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing research
  • book structure
  • literary editing
  • scientific principles of referencing
  • educational aspects of the work
  • Authentic sources
  • logical coherence analysis of book parts
Babin, B. J., & Zikmund, W. G. (2015). Exploring marketing research. Cengage Learning.‏
Beri, G. C. (2013). Marketing research. Tata McGraw-Hill Education.
Burns, A. C., Bush, R. F., & Sinha, N. (2014). Marketing research (Vol. 7). Harlow: Pearson.
Cutler, P. (2021). Marketing Management, translated by Bahman Faruzandeh, 23rd edition, Tehran: amookhte publishing (in Persian).
Dehdashti Shahrokh, Z., Bahraini-zadeh, M. (2018). Marketing Research, 5th edition, Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (in Persian).
ESOMAR. Global Market Research Report (2018). https://www.esomar.org/knowledge-center/reports-publications.
Ghorbani, A,. Farhat, M., Omran Zadeh, E. (2021). "Designing a Marketing Research Model in Social Networks", New Media Studies, pp. 269-299 (in Persian).
Glen Gamest, Lawrence S. Myers, A. J. Garino (2016). Variance analysis plans: a conceptual and computational approach with SPSS, translated by Valiullah Farzad, Omid Shukri; First edition, Tehran: Roshde Farhang (in Persian).
Kalantari, K. (2015). Data processing and analysis in socio-economic research using SPSS software, Tehran: Farhang Saba (in Persian).
Kimasi, M., Rezaei, N. (2018). Marketing Research Engineering, first edition, current literature (in Persian).
Leavy, P. (Ed.). (2014). The Oxford handbook of qualitative research. Oxford University Press, USA.
Malhotra, N., Hall, J., Shaw, M., & Oppenheim, P. (2006). Marketing Research: An Applied Orientation. Pearson Education Australia.
Malhotra, N., Nunan, D., & Birks, D. (2017). Marketing Research: An Applied Approach. Pearson.
McDaniel Jr, C., & Gates, R. (2018). Marketing research. John Wiley & Sons.
Nunan, D., Malhotra, N. K., & Birks, D. F. (2020). Marketing Research: Applied Insight. Pearson UK.
Ringold, D. J., & Weitz, B. (2007). The American Marketing Association definition of marketing: Moving from lagging to leading indicator. Journal of Public Policy & Marketing, 26(2), 251-260.
Sangadji, S. S. (2021). Book Chapter Manajemen Pemasaran.
Sekaran, U. (2018). Research methods in management, translated by Mohammad Saebi, Mahmoud Shirazi, 18th edition, Tehran: Public Management Education Center (in Persian).
Venus, D., Ebrahimi, A., Rusta, A. (1996). Marketing research (an applied approach), first edition, Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (in Persian).
Venus, D., Ebrahimi, A., Rusta, A. (2008). Marketing research (an applied approach), 9th edition, Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (in Persian).
Venus, D., Ebrahimi, A., Rusta, A. (2011). Marketing research (an applied approach), 4th edition, Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (in Persian).
Venus, D., Ebrahimi, A., Rusta, A. (2014). Marketing research (an applied approach), 14th edition, Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (in Persian).
Venus, D., Ebrahimi, A., Rusta, A.  (2016). Marketing research (an applied approach), 15th edition, Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (in Persian).
Wiid, J., & Diggines, C. (2010). Marketing research. Juta and Company ltd.
Wilson, A. (2018). Marketing Research. Macmillan International Higher Education