نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای آموزش‌شناسی زبان و فرهنگ از دانشگاه سوربن دورۀ فوق دکتری آموزش از دانشگاه مونترال، کانادا

چکیده

در محیط‌های آموزشی، بنا به سنت‌های مدرسی و روند کارهای مألوف و آشنا، بیشینۀ گفتارها دربارۀ آموزش زبان‌های نامادری، یا فنون و روش‌های آموزشی را در بر می‌گیرد و یا پای کهنه و نو بودن محصولات آموزشی که به نام «متد» شناخته می‌شوند به میان می‌کشد. اما در واقع، آن‌چه روش‌های تدریس، کیستی زبان‌آموز، محتوای گزینش‌شدۀ دروس، سامان‌دهی این محتوای آموزشی، چرایی تهیۀ چنین محتوایی، و هدف‌های اعلام‌شده و اعلام‌ناشدۀ آموزش زبان نامادری را تعین می‌بخشد متن تاریخی ‌اجتماعی و جهان‌نگری حاکمی است که روند برآمد و اجرای این حوزۀ آموزشی را در چنبرۀ خویش گرفته است. برای نمونه، پیداست که هدف اشرافیت فرانسه‌زبانِ انگلستان قرن شانزدهم میلادی از تهیۀ متن‌های آموزشیِ لاتینی آموزش زبان فرانسه از جنس همان هدفی نبوده است که متن‌های آموزشی تهیه‌شده برای نیروی مهاجر جویای کار در استان کبک (کانادا) در قرن بیست‌ویکم در پی رسیدن به آن است. در نوشتۀ پیش رو، پس از طرح مختصر مباحث نظری، بنا داشته‌ام که با توجه به این داده‌های حوزه‌های بیرونی و حاکم بر آموزش زبان‌های نامادری، وضعیت موجود را در محدودۀ یک مقاله بررسی کنم و به طرح پرسش‌هایی بنیادین در این زمینه برسم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Context of Language Teaching

نویسنده [English]

  • Mohsen HAFEZIAN

چکیده [English]

Abstract
According to the scholastic traditions and the familiar and accustomed ways, in the educational settings, majority of the discourses on non-mother tongue education revolves around technicalities and approaches, as well as whether a published collection, commonly known as a “method”, is new or old. However, in reality, it is the socio-historical context and the dominant ideology prevailing the language education and educational contents that determine the teaching methods, language learner’s identity, selected content of courses, organization of the contents to be presented in the class, reasons for preparing such contents, explicit or implicit goals of teaching non-mother tongues, in all their realized forms. The goals of French-speaking nobility in 16th century England in preparing Latin material for teaching French were not the same as those in the courses prepared for job-seeking immigrants in 21st century French-speaking Quebec province of Canada. This paper briefly presents the theoretical materials and then we review the current situation based on the available data for external and dominating contexts on the teaching of non-mother tongues and then we conclude with posing fundamental questions in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: foreign language
  • intermediary language
  • globalization
  • immigration
  • language education
Badefort, M. (2006). Objectif TFI, Test de français international, Guide de préparation, France, Edulang.
CECRL (2001). Cadre Européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe (2001), Unités des Politiques linguistiques, Strasbourg, Edition Didier.
Cassen, B. (2005). “Des confins au centre de la galaxie”, Paris, Le monde Diplomatique, janvier 2005, p. 22.
Caravolas, Jean A. (2000). Histoire de la didactique des langues au siècle de Lumières, Montréal, Les presse de l’université de Montréal.
Certeau, M. De, D. Julia et J. Revel (1986). Une politique de la langue. La Révolution française et les patois: L'enquête de Grégoire, Paris, Gallimard.
Chervel, A. (2006). Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, RETZ.
Cuq, J. P. (1991). Le français langue seconde : origines d’une notion et implications didactiques, Paris, Hachette.
Dozy, Reinhart P. A. (1861). Histoire des Musulmans d’Espagne: jusqu’à la conquête de l’Andalousie par les Almoravides (711-1110), Tome deuxième, Leyde E. J. Brill.
Dumont, B. et coll. (2000). Actualités linguistiques francophones, l’enseignement du français langue seconde, Sous la direction de l’Agence Universitaire de la Francophonie, Edicef.
Duret, C. (1613). Thresor de l'histoire des langues de cest univers: contenant les origines, beautés, perfections, décadences, mutations, changemens, conversions et ruines des langues, Genève, Slatkine.
Grégoire, H. B. (1794). Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir le patois, et d'universaliser l'usage de la langue française, Imprimerie nationale, Bibliothèque municipale de Lyon, Numérisé 2010.
Hirtt, Nico (2001), L’école prostituée. L’offensive des entreprises sur l’enseignement, Éditions Labor, Bruxelles, Espace des libertés.
Hirtt, Nico (2005). Les nouveaux maîtres de l’école. L’enseignement européen sous la coupe des marchés. Bruxelles-Paris, Epo/Vo Éditeur.
Kozanitis, A. (2005). “Histoire et évolution des courants théoriques de l’apprentissage”, École Polytechnique, Montréal. Consultable sur
http://www.polymtl.ca/bap/docs/documents/historique_approche_enseignement.pdf
Lehmann, D. (1994). Objectifs spécifiques en langues étrangères, Les programmes en question, Paris, Éd. Hachette.
Lemay, R. )1963(. “l'Espagne du XIIe siècle, les traductions de l'arabe au latin”, in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 18e année, n° 4, pp. 639-665.
Martin, P. M. (1969). “Le dessein de Denys d’Halicarnasse dans les Antiquités Romaines et sa conception de l’Histoire à travers sa préface du livre I”, dans Caesarodunum, n° 4, pp. 197-209.
Mathieu-Castellani, G. (1982). “Langue de l’origine : Mythe et désir dans le thresor de Claude Duret”, dans: Bulletin de l’association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la renaissance, n° 15, 1982. pp. 79-85.
Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population (2013). “Les migrations internationales en chiffres”, Contribution conjointe des Nations Unies/DAES et de l’OCDE au Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations et le développement, 3-4 octobre 2013.
http://www.oecd.org/fr/els/mig/les-migrations-internationales-en-chiffres.pdf
Pey, S. (1993). La langue arrachée, Thèse en lettres modernes, Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail.
Puren, C. (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, Paris, Clé international.
Puren, C. (1994). La didactiques des langues étrangères, à la croisée des méthodes, essai sur l’éclectisme, Paris, Crédif-Didier, Coll. “Essai”.
Puren, C. (2004). “L’évolution historique des approches en didactique des langues-cultures, ou comment faire l’unité des “unités didactiques”, Congrès annuel de l’Association pour la diffusion de l’Allemand en France (ADEAF), École Supérieur de Commerce de Clermont-Ferrand, France.
Puren, C. (2007). “Histoire de la didactique des langues-cultures et histoire des idées“, Revue Cuadernos de filología francesa, Universidad de Extremadura, Departamento de Filología Románica, n 18, octobre 2007.
Riquois, S. (2010). “Évolutions méthodologiques des manuels et matériels didactiques complémentaires en FLE: de la méthode traditionnelle à la perspective actionnelle”, Éducation & Formation, e-292, janvier.
Rochette, B. (1997). “Grecs, Romains et Barbares. À la recherche de l’identité ethnique et linguistique des Grecs et des Romains”, Revue belge de philologie et d’histoire. Tome 75 fasc. 1, Antiquité-Oudheid.
Stephen, J. Ball et Deborah Y. (2007). “La privatisation déguisée dans le secteur éducatif public”, Rapport préliminaire, Internationale de l’éducation 5ème congrès mondial, Institute of Education, University of London.
Verdelhan-Bourgade, M. (2002). Le Français de scolarisation, pour une didactique réaliste, Paris, PUF.
Vigner, G. (2001). Enseigner le français comme langue seconde, Paris, CLE International.