نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

اروپا از دوران ناپلئون کتابی جامع در تاریخ اروپای لیبرال (نه تاریخ لیبرال اروپا)، به‌قلم دیوید تامسن، فیلسوف سیاسیِ لیبرال‌مشربِ انگلیسی است که به‌رغم پافشاری‌اش در موضع لیبرالیستی در تبیین، نقد، و بررسی کلیت یک‌پارچه‌ای از اروپا که میراث تاریخی‌اش را از عوامل یگانه‌آفرین و وحدت‌زا می‌گیرد. اما غفلت از نکته‌ای قابل‌اعتنا نگرش تاریخی تامسن در تاریخ اروپا را با چالش مواجه می‌کند و آن عدم تدقیق بر آن دسته از عوامل تاریخی در قرون جدید است که تفکر یک‌پارچه‌گرای تامسن از اروپای معاصر را مخدوش می‌کند. به‌نظر تامسن، درک تاریخ «مدرن اروپا» فقط با پژوهش در نیروهای فراگیر امکان‌پذیر است که طی زمان بر شکل‌گیری آن از بریتانیا تا بالکان اثرگذار بوده‌اند. بدین سبب، وی بر مجموع عواملی کلی نظیر رشد جمعیت، صنعتی‌شدن، توسعۀ ماورای بحار، دموکراسی، سوسیالیسم، ناسیونالیسم، و روابط میان جنگ و انقلاب تأکید می‌گذارد. تامسن این عوامل را نه کشور‌به‌کشور، بلکه مرحله‌به‌مرحله در روح کلیت اروپا تا شکل‌گیری تمدن و فرهنگ آن طی دو قرن اخیر بررسی می‌کند. در‌حالی‌که با تدقیق در عبارت فوق مشخص است که تامسن مجموعۀ عواملی که زمینه را برای وارد‌شدن به اروپای مدرن فراهم کرده، نادیده گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing and Criticizing the Book “Europe since Napoleon”

نویسنده [English]

  • Hossein Pendar

Assistant Professor of History, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The book "Europe since Napoleon" is a thorough book regarding liberal European history (not European liberal history) written by David Thomson, an English liberal-political philosopher, whose negligence of a significant point challenges his historical attitude on European history despite his insistence on a liberalist stance in explaining, criticizing and reviewing an integrated history of Europe, which takes its historical heritage from unifying elements. Thomson believes that understanding modern "European history" is only possible through studying the pervasive forces that have been influential on its formation from Britain to the Balkans over time. Therefore, he emphasizes a broad range of factors such as population growth, industrialization, overseas development, democracy, socialism and nationalism, and the war-revolution relationships. Thomson investigates these factors, not country by country, but step by step in the spirit of Europe whole, until its civilization and culture formation over the last two centuries. However, scrutinizing the above statement indicates Thomson's negligence of the set of factors that pave the way for a modern Europe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Europe since Napoleon
  • Liberalism
  • Integrative Whole
  • David Thomson
اشپنگلر، اسوالد (1369)، فلسفۀ سیاست، ترجمۀ هدایت‌الله فروهر، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بنکداریان، منصور و حمید تقی‌پور (1380)، «تبعیدیان جنبش مشروطۀ ایران و مخالفان سیاست خارجی انگلستان 9- 1908»، مجلۀ تاریخ روابط خارجی، ش 7 و 8.
تامسن، دیوید (1393)، اروپا از دوران ناپلئون، ترجمۀ خشایار دیهیمی و احد علیقلیان، تهران: نشر نی.
رئیسی، رضا (1363)، نفت و جریان انرژی، تهران: کیهان.
شمیم، علی‌اصغر (1370)، ایران در دورۀ سلطنت قاجار، تهران: علمی.
کندی، پل (1369)، ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ، ترجمۀ محمدقائد شرفی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
گذشته چراغ راه آینده است (1381)، تألیف گروه جامی، تهران: ققنوس.
لنین، ولادیمیر ایلیچ (1358)، امپریالیسم به‌مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری، ترجمة محمد پورهرمزان، برلین: انتشارات حزب تودۀ ایران، چاووشان نوزایی کبیر.
لوسوردو، دومینیکو (2013)، «سه نظر درمورد لیبرالیسم»، در ضد تاریخ لیبرالیسم، برگرفته از مصاحبه با احد علیقلیان (20 اسفند 1387):<http://www.ibna.ir> .
مقداشی، زهیر (1354)، تجزیه و تحلیل امتیازات نفتی خاورمیانه، تهران: پیروز.
وزیری، شاهرخ (1380)، نفت و قدرت در ایران، تهران: عطایی.
هابسبام، اریک (1385)، عصر امپراتوری، ترجمۀ ناهید فروغان، تهران: اختران.
هابسبام، اریک (1387)، صنعت و امپراتوری، ترجمة عبدالله کوثری، تهران: ماهی.
هیوز، مارنی و وارینگتن (1389)، پنجاه متفکر کلیدی در زمینۀ تاریخ، ترجمة محمدرضا بدیعی، تهران: امیرکبیر. 
Hobsbawm, Eric (1994), Age of Extremes: the Short Twentieth Century 1914 –1991, London: Michael Joseph.
Jackson, Turner (1932), Frederick, Significance of Sections in American History, A. Craven and M. Farrand (eds.), New York: Hemy Holt.
Theompson, E. P. (1957), Socialist Humanism: an Epistle to the Philistines, London: New Reasoner.
Theompson, E. P. (1965), Throught the Smoke of Budapest, London: New Reasoner.
http://www.Worldlibrary.com.
http://www.mondediplo.ir.