نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای اندیشۀ سیاسی، دانشکدۀ علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

10.30465/crtls.2021.33064.1987

چکیده

در خصوص بررسی و نقد وضعیت منطقه­ی خاورمیانه آثار و پژوهش­های متعددی نگاشته و منتشر شده است. از مهم­ترین رویکردهای تحلیلی در این خصوص می­توان به تحلیل تقابل‌های هویتی اشاره نمود. اندیشمندان و کارشناسان منطقه­ای و بین­المللی از این منظر به تحلیل وضعیت امروزین خاورمیانه پرداخته­اند. امین معلوف که یک لبنانی ـ فرانسوی محسوب می­شود در آثار خود از منظر تقابل­ها و تضارب­های هویتی به بررسی وضعیت این منطقه و متعاقب آن وضعیت جهان معاصر متمرکز شده است. این نوشتار به بررسی و نقد کتاب هویت­های مرگبار و به تبع آن رویکرد مطالعاتی معلوف در دیگر آثار وی اختصاص یافته است. بررسی و نقد کتاب هویت­های مرگبار نشان می­دهد که معلوف رویکرد انتقادی به وضعیت تقابل­های هویتی داشته و وضعیت امروزین خاورمیانه را ریشه در دروه تاریخی جنگ­های جنگ­های صلیبی بیان می­دارد و علت­العلل وضعیت امروز را در مسئله کژشناسایی «دیگری» و اقدام به حذف دیگری فرهنگی از سوی «خودی»های هویتی معرفی می­نماید. حذف دیگری سبب نارضایتی بخشی از افراد، مردمان و اقوام در ملت­های مختلف شده و خشونت، ترور، جنگ و اقدامات انتحاری را ایجاد می­نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

There is another, so I am A Critique on the Book “Deadly Identities”

نویسنده [English]

  • Shahab Dalili

PhD in Political Thought, Department of Political Science, Islamic Azad University, Iran

چکیده [English]

Numerous works and research have been written and published regarding the study and critique of the situation in the Middle East region. One of the most important analytical approaches in this regard is the analysis of identity conflicts. Regional and international thinkers and experts have analyzed the current situation in the Middle East from this perspective. Amin Maalouf, a Lebanese-French national, focuses on the situation in the region and, consequently, the situation in the contemporary world from the perspective of identity conflicts. This article is dedicated to the review and critique of the book “Deadly Identities” and consequently the well-known study approach in his other works. A review of the book “Deadly Identities” shows that Ma’louf takes a critical approach to the situation of identity confrontations and traces the current situation in the Middle East to the historical period of the Crusades and the main reason for today's situation is introducing the identity “insiders”. Another elimination causes dissatisfaction on the part of individuals, peoples and tribes in different nations and creates violence, terror, war, and suicide attempts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • otherness
  • Violence
  • Middle East
اسولیوان. نوئل. (1388). نظریه سیاسی در گذار. ترجمه حسن آب­نیکی. تهران: انتشارات کویر.
اگی، والرانی (1391) «امین معلوف به روایت امین معلوف». ترجمه عبدالحسین نیک­گهر، جهان کتاب، فروردین و اردیبهشت، شماره 276. صص 23 ـ 25.
تیلور. چارلز. (1393). زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: آگاه.
معلوف. امین. (1370). «داستان­هایم را بر اساس روایت­های تاریخی می­نویسم»، ترجمه رضا ناظمیان، مجله کیهان فرهنگی، شماره 76.
معلوف. امین. (1374). باغ‌های روشنایی. ترجمه میترا معصومی. تهران: نشر گفتار.
معلوف. امین (1376). سمرقند، ترجمه کاظم شیوا­رضوی. تهران: انتشارات دستان.
معلوف. امین (1379). سمرقند. ترجمه محمد قاضی. تهران: انتشارات زرین.
معلوف. امین (1387). باغ‌های روشنایی، ترجمه ماه منیر مینوی. تهران: انتشارات بهجت.
معلوف. امین (1387). «نه آزاد و نه خوش خدمتی: هویت، پلنگی که باید رام بماند». ترجمه مرتضی ثاقب­فر، مجله رشد آموزش مشاور مدرسه، تابستان، شماره 12، صص 54 ـ 57.
معلوف. امین (1389). هویت‌های مرگبار، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر نی.
معلوف. امین (1390). جنگ­های صلیبی از دیدگاه اعراب. ترحمه عبدالرضا مهدوی. تهران: میزان.
معلوف. امین (1390). سمرقند، هوشنگ مهدوی. تهران: نشر مروارید.
معلوف. امین (1391). دنیای بی­سامان. ترجمه عبدالحسین نیک­گهر. تهران: نشر نی.
معلوف. امین (1393). باغ‌های روشنایی، ترجمه دکتر حسین نعیمی، تهران: ثالث.
معلوف. امین (1393). صخره تانیوس. ترجمه شهرنوش پارسی‌پور، تهران: نشر ثالث.
معلوف. امین (1395). بندرهای شرق، ترجمه داوود دهقان، تهران: انتشارات روزنه.
معلوف. امین (1397). سرگشتگان. ترجمه حمیدرضا مهاجرانی، تهران: نشر روزنه.
ملاعباسی، محمد، (1394). «لیبرالیسم و مسئله عدالت»، گزینش و ویرایش مجموعه مقالات. تهران: نشر ترجمان.
نظری­منظم، هادی، (1395). «تصویر ایران در رمان سمرقند اثر امین معلوف»، فصلنامة علمی پژوهشی پژوهش­های ادبیات تطبیقی، دورة 4، شمارة 4، زمستان، صص 25 ـ 55.