نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه هنراسلامی، دانشکدۀ هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

چکیده

تألیف و معرفی منابع دانشگاهی برای ارتقاء سطح علمی دانشجویان یکی از مهّم­ترین وظایف مدرسین دانشگاه­ می­باشد. در این میان رشته­هایی همچون  صنایع­دستی و هنرهای اسلامی که پس از انقلاب به عنوان رشته­ای متناسب با فرهنگی ایرانی- اسلامی مورد تأیید شورای انقلاب فرهنگی قرار گرفت این کمبود را بیش از دیگر رشته­های علوم انسانی و هنر احساس نموده است. طی دو دهه­ی اخیر برخی از استادان، در فعالیت­هایی پراکنده و بدون نظارتی جامع، اقدام به نگارش متون آموزشی و کتاب­هایی نمودند تا بخشی از بار این معضل را سبک کنند. در این میان، نقد علمی و تحلیل کتاب­های آموزشی یکی از راه‌های مؤثر به منظور راهنمایی برای نگارش منابعی اصیل، با اعتبارسنجی و پایایی قابل‌قبول خواهد بود. در این مقاله تلاش می­شود کتاب "آشنایی با هنرهای سنتی (3)" معرفی و به لحاظ ساختار شکلی و تحلیل محتوا مورد نقد و بررسی قرار گیرد. نتیجه این نگاه انتقادی نشان می­دهد که بی­توجهی به روش­های نوین پژوهش، بی­دقتی در شیوه­ی نگارش، تکرار محتوای مطالب بر اساس متون پیشین و منابع مشابه و در نهایت نگاه سطحی به مفاهیمی که نیازمند رویکردی مبتنی بر تحلیل محتوا بودند، این کتاب را برای استفاده دانشجویان در حوزه منابع معتبر دانشگاهی قرار نمی­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique on the Book “Introduction to Traditional Arts (3)”

نویسنده [English]

  • Mehran Houshiar

Associate Professor, Department of Islamic Art, Faculty of Arts, Soore University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Writing and introducing university resources to improve the academic level of students is one of the most important tasks of university teachers. Meanwhile, disciplines such as handicrafts and Islamic arts, which were approved by the Cultural Revolution Council after the revolution as a discipline appropriate to Iranian-Islamic culture, have felt this shortcoming more than other disciplines of humanities and arts. Over the last two decades, some professors, in sporadic activities without comprehensive supervision, have written educational texts and books to alleviate some of the burden of this problem. In the meantime, scientific critique and analysis of textbooks will be one of the effective ways to guide the writing of authentic, credible and acceptable sources.
In this article, an attempt is made to introduce the book "Introduction to Traditional Arts (3)" and to critique it in terms of its formal structure and content analysis. The result of this critical view shows that inattention to new research methods, carelessness in the method of writing, repetition of content based on previous texts and similar sources, and finally a superficial look at concepts that require an approach based on Content analysis, does not place this book for students to use in the field of authoritative academic resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art Education
  • Field of Handicrafts
  • Book Criticism
  • Academic Resources
پوپ، ارتور اپهام (1355) هنرایران در گذشته و آینده، ترجمه: عیسی صدیق، تهران: مدرسه عالی جهانگری و اطلاعات.
چلیپا، کاظم، مصطفی گودرزی و علی­اصغر شیرازی (1390) تأملاتی درباره موضوعات ملی و مذهبی در نقاشی قهوه­خانه­ای، «فصلنامه علمی- پژوهشی نگره» سال 6، تابستان، شماره 18.
دانایی­فر، مطهره (1397) معماری در صدر اسلام، معماری؛ از مجموعه هنر در تمدن اسلامی، زیرنظر مهرداد قیومی بیدهندی، تهران: سمت.
دوری، کارل. جی (1368) هنر اسلامی، تهران: پدیده.
غفارپوری، ثریا، سید عبدالمجید شریف­زاده (1398) نقدی بر کتاب شناخت صنایع­دستی ایران، «پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» سال 19، شماره 5، صفحات: 188- 173.
مختار تجویدی، اکبر (1356) قلمکار، تهران: اداره کل هنرهای سنتی.
مصدقیان طرقبه، وحیده (1384) نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد، تهران: کتاب آبان.
وولف، هانس ای. (1372) صنایع دستی کهن ایران، ترجمه: سیروس ابراهیم­زاده، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
هوشیار، مهران و فاطمه افتخاری­راد (1396) آشنایی با خیالی­نگاری، تهران: سمت.
هوشیار، مهران و فاطمه افتخاری­راد (1397) پژوهش؛ حقیقت دانش، چاپ دوم، تهران: مشکوه دانش.
یاوری، حسین، آنتیا منصوری و شریفه سلطانی (1398) آشنایی با هنرهای سنتی3، تهران: انتشارات آذر و سیمای دانش.
یاوری، حسین و سوده ساسانی (1390) چاپ باتیک، تهران: انتشارات توتیا.
یاوری، حسین و فاطمه عرفانی (1392) هنرهای سنتی در یک نگاه، تهران: انتشارات آذر و سیمای دانش.
یاوری، حسین، علیرضا بطلانی یادگار و هاله هلالی اصفهانی (1385) قلمکار اصفهان، تهران: فرهنگستان هنر.