نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد خوزستان

2 دانشجوی‌دکتری‌پردیس‌بین‎الملل‌فردوسی

چکیده

چکیده
در راستای دومین کنگرۀ ملی علوم‎انسانی و دومین پیش‎همایش گروه اقتصاد در تبیین نوین‎سازی سرفصل‎های دروس رشتۀ اقتصاد در دورۀ کارشناسی و مآلاً کارشناسی ارشد، موارد ذیل در این نقدنامه ارائه‎خواهد‎شد.
برای نیل به اهداف نوین‎سازی محتوایی و عنوانی، نخست سرفصل‎ها و عنوان‎های دروس رشتۀ اقتصاد از دانشگاه‎های بزرگ دنیا1 که رتبه‎بندی جهانی زیر 50 را دارند، اخذ گردیده و با مقایسۀ سرفصل‎های مصوّب اولیۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سی سال گذشته و سرفصل‎های برخی از دانشگاه‎های بزرگ کشور که در سال‎های اخیر با اختیارات هیئت ممیزه تغییراتی در آن داده شده و اجرا می‎گردد، دیدگاه‎های همکاران گرانقدر پیش‎همایش قبلی مقایسه شده و به رشتۀ تحریر درآمده‎است. نتیجۀ این مقاله مشخص می‎کند که عناوین دروس رشتۀ اقتصاد از لحاظ ترکیب و محتوا به یک بازنگری اساسی نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modernization of the Subjects in the Field of Economics in Universities

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Esfandiary 1
  • Arash Jamalmanesh 2

چکیده [English]

In line with the second national conference on humanities and the second pre-conference of the economic group on explaining modernization of the subjects in the field of economics at undergraduate and graduate levels, the following points are discussed in this paper.
In order to modernize the contents and titles, the subjects in the taught in the field of economics in some top universities in the world are first investigated. These subjects are then compared with the subjects approved by the High Council of Cultural Revolution in the past thirty years and the ones implemented in recent years in some top universities in Iran. The viewpoints of the colleagues mentioned in the previous pre-conference are also compared and discussed in this paper. The result indicates that the compositions and contents of the subjects in the field of economics need to be reviewed fundamentally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: subjects
  • field of economics
  • content modernization
  • title modernization
منابع
اسفندیاری، علی‎اصغر؛ و آرش جمال‎منش (1389). اقتصاد زیرزمینی در ایران، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسن‎تاش، سید غلامحسین (1389). «شناخت حوزۀ دانشی اقتصاد انرژی و تاریخچۀ رشتۀ اقتصاد انرژی در ایران»، اقتصاد انرژی، ش 135.
دادگر، یداله (1382). «ریاضیات در اقتصاد»، نامۀ مفید، ش 2.
درخشان، مسعود (1389). اقتصادسنجی، تک معادلات با فروض کلاسیک (بخش اول)، تهران: سمت.
درویشی، باقر؛ محمدنبی شهیکی‎تاش؛ و حسین محمدی (1387). «بررسی ریاضیات در آموزش اقتصاد، مطالعۀ موردی دانشکده‎های اقتصاد ایران»، فصلنامۀ اقتصاد مقداری، س 2، ش 18.
سرفصلهای دروس دانشگاههای بزرگ در ایران.
سرفصلهای دروس ستاد انقلاب فرهنگی در 30 سال گذشته.
نوفرستی، محمد (1382). آمار در اقتصاد و بازرگانی، ج 1، تهران: رسا.
 
London School of Economic, Topics of Different Courses for Statistic, Mathematic and Econometrics Courses.
University of Florida, Home Page of Different Professor for Mathematic and Econometrics Courses.
University of Manchester, Faculty of Economic, Home Page of Different Professor for Different Courses in Mathematic and Econometrics.
University of Melborn, Economic Department, Home Page of Professor NS Course Number 201-203,405.
University of Stanford, Home Page of Different Professor for Mathematic and Econometrics Courses.