زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب پژوهشی در هزار توی رمان نو

طهمورث ساجدی

دوره 16، شماره 38 ، فروردین 1395، ، صفحه 109-121

چکیده
  این کتاب دنبالة اثری است که مؤلف آن را با عنوان از رمان تا ضد رمان منتشر کرده و مبنای هر دو اثر هم مقاله‌ای که سال‌ها پیش منتشر کرده بوده است. موضوع اصلی کتاب جدید رمان نو در فرانسه و نیز نویسندگان رمان نو و آثارشان است. تعداد این نویسندگان زیاد نیست، ولیکن ما در ایران آن‌ها را از طریق ترجمة آثارشان می‌‌شناسیم و به همین خاطر موضوع رمان ...  بیشتر

زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
نقد و بررسی کتاب از رمان تا ضد رمان: از مبادی رمان تا رمان نو

طهمورث ساجدی

دوره 14، شماره 32 ، آذر 1393، ، صفحه 87-100

چکیده
  چکیدهبررسی مبادی تحولات نوع ادبی رمان فرانسه، از قرن دوازدهم میلادی تا ایام ما، موضوع کتابی است که مؤلف در مقدمة آن اعلام داشته که مخاطبان آن دانشجویان و محققان‌اند. اما بررسی منابع، ارجاعات کتابشناسی، چکیده‌ها، و نقل قول‌های ظاهراً غیر مستقیم که بخش عمدة کتاب را شامل می‌شود، نشان می‌دهد که مؤلف رعایت نکات لازم را برای تألیف کتاب ...  بیشتر

زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی و نقد کتاب دستور زبان فرانسه

طهمورث ساجدی

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 35-44

چکیده
  چکیدهکتاب دستور زبان فرانسه حاصل ترجمه و تدوین محققی است که توانسته اثری در حد یک مرجع آموزشی، برای کسانی ‌که با زبان فرانسه آشنایی دارند، پدید آورد. مترجمِ مؤلف، که وقوف کامل به موضوع دارد، ترتیبِ موزونی از فصول تحقیق خویش را ترسیم و، در طول بررسی هریک از آن‌ها، جملات فرانسه را با ترجمه‌های دقیق همراه کرده و اصطلاحات خاص آن‌ها‌‌ ...  بیشتر