زبان‌های خارجی
ارزیابی و نقد برنامۀ درسی بازنگری‌شدۀ رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی

حسین داوری؛ سعید نورزاده؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی؛ قدرت حسنی

دوره 21، شماره 10 ، دی 1400، ، صفحه 167-190

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.29020.1687

چکیده
  بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از اجرای برنامۀ دورۀ کارشناسی مترجمی مصوب سال 1369 و طرح انتقادهایی جدی به ناکارآمدی و کاستی‌های پرشمار آن، بالأخره در سال 1396 شاهد تصویب و سپس اجرایی‌شدن برنامۀ بازنگری‌شدۀ این رشتۀ پرطرف‌دار دانشگاهی بوده‌ایم؛ برنامه‌ای که هدف آن تقویت مهارت‌های زبانی، تقویت توانش ترجمه، و تخصصی‌ترکردن این رشته ...  بیشتر

فلسفه
نقد مبانی کلان در برنامه‌ریزی درسی رشته علوم قرآن و حدیث

علی‌رضا فخّاری

دوره 17، شماره 5 ، آبان 1396، ، صفحه 203-228

چکیده
  برنامه‌ریزی درسی هم بر امور کلان و کلی و هم بر جزئیات استوار است که نوع نگاه به هریک تأثیر مهمی در تدوین برنامة درسی و کیفیت آن خواهد داشت. از مهم‌ترین امور کلان در این خصوص نیازسنجی، تعیین و تحدید اهداف و مأموریت، و نیز مسئلة ارزش‌یابی است. ضعف و قوت یک برنامة درسی به ضعف و قوت این امور برمی‌گردد. بنابراین برای بهینه‌سازی هر فعالیت ...  بیشتر

الهیات و ادیان
نقد و بررسی برنامۀ درسی رشتۀ علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی

علی‌رضا فخّاری

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، ، صفحه 115-139

چکیده
  چکیده از اولین مسائل در بهینه‌سازی و ارتقای سطح کیفی رشته‌های تحصیلی توجه به برنامۀ درسی و محتوای آموزشی است که در سرفصل‌های آن رشته نمود می‌یابد. رشتۀ علوم قرآن و حدیث، به‌سبب ارتباط با دو منبع وحیانی، باید از جامعیت مقبولی برخوردار باشد تا بتواند در تمام عرصه‌های دینی حضور پویا داشته باشد. احراز این جایگاه به برنامه‌ریزی دقیق ...  بیشتر

زبان و ادبیات عربی
نقد و بررسی سرفصل درس متون نظم و نثر رشتة زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی و ضرورت بازنگری در آن

عیسی متقی‌زاده؛ کبری روشنفکر؛ سجاد اسماعیلی

دوره 14، شماره 33 ، اسفند 1393، ، صفحه 93-108

چکیده
  چکیدهسرفصل درسی به منزلة یکی از ارکان اصلی آموزش، در کنار راه‌بردهای تدریس و کتاب‌‌های مناسب، می‌‌تواند نقش به‌‌سزایی در تحقق و پیش‌برد اهداف هر درس داشته باشد. یکی از دروس پایة رشتة زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی، که نقش کارامدی در تقویت مهارت‌‌های ترجمه، خواندن، ذوق ادبی، و سبک‌شناسی دارد، درس «متون نظم و نثر عربی» ...  بیشتر