علوم ورزشی و تربیت بدنی
نقدی بر کتاب ورزش و رسانه، با رویکرد کاربردی

سارا کشکر

دوره 22، شماره 9 ، آذر 1401، ، صفحه 157-177

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.31183.1867

چکیده
  کتاب «ورزش و رسانه با رویکرد کاربردی» منبع درسی دانشجویان تربیت بدنی و کتابی مناسب برای علاقمندان حوزه ارتباطات ورزشی است. مؤلفین کتاب دکتر حمید قاسمی و دکتر لقمان کشاورز هستند. روش تحقیق، کاوشگری فلسفی انتقادی با تکیه بر روش نقادی آموزشی است. ویژگی مؤلفین کتابها بر نحوه ارزشگذاری مخاطبان نقش دارد. تجربه و تخصص نویسندگان این ...  بیشتر

علوم ورزشی و تربیت بدنی
بررسی و نقد کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی

محسن حلاجی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 45-70

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5874

چکیده
  هدف از این پژوهش نقد کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی اثر مایکل دبلیو. متسلر و ترجمۀ رضوان رضوانی اصل و همکاران است. روش پژوهش کاوش‌گری فلسفی انتقادی و جامعۀ تحقیق محتوا و ساختار کتاب است. پرسش‌نامۀ «نقد کتب ملی» ابزار و چهارچوب نقد این کتاب است. این کتاب 693 صفحه، دو بخش، و پانزده فصل دارد. کتاب در دو بعد شکلی و محتوایی تحلیل خواهد ...  بیشتر

علوم ورزشی و تربیت بدنی
نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی

حمید قاسمی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 343-365

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.26184.1580

چکیده
  هدف پژوهش نقدی بر ترجمۀ کتاب مبانی بازاریابی ورزشی، اثر برندا پیتز و دیوید استاتلر، است. سیدمرتضی عظیم‌زاده، فاطمه حیدری، و ابوالقاسم بزم‌آرا آن را ترجمه کردند و در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در 1396 چاپ شد. برای نقد از روش کاوش‌گری فلسفی انتقادی استفاده شد و رویکرد کتاب تحلیل ترجمۀ کتاب اصلی بود. ابزار نقد کاربرگ نقد کتب درسی و ...  بیشتر

علوم ورزشی و تربیت بدنی
نقدی بر کتاب تربیت‌بدنی در مدارس

محسن حلاجی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، ، صفحه 115-133

چکیده
  هدف از نگارش این پژوهش نقدی بر کتاب تربیت‌بدنی در مدارس است. پرسش‌نامة «نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی (کتب ملی)» به‌منزلة ابزار و چهارچوب نقد استفاده شد. کتاب تربیت‌بدنی در مدارس دارای 441 صفحه، چهار بخش، و پانزده فصل است. یافته‌های نقد از دو منظر امتیازات و کاستی‌های شکلی و محتوایی ارائه شدند. امتیازات شکلی درحد مطلوبی ...  بیشتر