نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

چکیده
زبان عربی با قدمتی به درازای جاهلیت تا کنون همواره کانون توجه ادیبان و نویسندگان ملل مختلف بوده است. ریشۀ روابط، چالش‌ها، و مبادلات زبان و قوم عرب با زبان پارسی و قوم ایرانی آن‌چنان ژرف و عمیق است که نیازی به یادآوری تاریخ پیوند آن دو نیست. اهتمام و علاقۀ فراوان به تاریخ ادبیات زبان عربی در میان دانشجویان و پژوهش‌گران ایرانی به‌منزلة یکی از مهارت‌های مهم در آشنایی با این زبان، ضرورت ترجمه و تألیف آثاری پرمایه و اصیل در این زمینه را چند برابر می‌کند. از آن‌جا که کتاب تاریخ ادبیات عربی تألیف حنا الفاخوری و ترجمۀ عبدالمحمد آیتی از منابع دست اول امتحانی دوره‌های مختلف تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات عربی به‌شمار می‌آید و به دلیل اهمیت و رواج گستردۀ این کتاب سعی بر آن شده تا ترجمۀ کتاب مذکور به روش توصیفی ـ تحلیلی مورد نقد و تعمق دقیق‌تری قرار گیرد. در پایان نتایج حاصله در قالب نکات مثبت و کاستی‌ها و نیز پیشنهادات و اصلاحات در اختیار علاقه‌مندان و محققان قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review: Translation of Arabic Literature History

نویسنده [English]

  • Sabereh Siavashi

چکیده [English]

Arabic language, with a history from Jahiliyyah (ignorance) up to now, has been always noticed by the literary figures and authors of different nations. The relationships, challenges and exchanges between Iranian people and Arabs are so deep that it doesn’t need to mention its history. The Iranian scholars and students’ increasing interest to the history of Arabic literature increases the importance of translating and compiling estimable and original works in this area. Since Hanna al-Fakhouri’s book titled Arabic Literature History, translated by AbdolMohammad Ayati, is one of the first-hand sources of postgraduate education test in Arabic study as well as the importance and popularity of this book, this article tries to review it in an analytical-descriptive method, then introduces its weak and strong points, and finally provides some suggestions and corrections for the researchers and those who are interested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Arabic Literature History
  • Translation
  • Review
  • Hanna al-Fakhouri
  • Abdolmohammad Ayati