علوم سیاسی
«جای» منتقد: بررسی انتقادی کتاب مفهوم نقد در نهضت‌‌‌های تجددخواه جهان عرب؛ با نگاهی به نظریه‌‌‌های مدرنیته و پسامدرنیته

مرتضی بحرانی

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، ، صفحه 201-224

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39261.2448

چکیده
  این مقاله به نقد و بررسی کتاب مفهوم نقد در نهضت‌‌‌های تجددخواه جهان عرب؛ با نگاهی به نظریه‌‌‌های مدرنیته و پسامدرنیته می‌پردازد. مؤلف قصد دارد تا مفهوم و پدیدۀ نقد را به‌بحث بگذارد، اما فراموش می‌کند که نقد یک کنش مدرن است. درنتیجه، دچار سنت‌گرایی و پست‌مدرنیسمی می‌شود که یکی مانع نقد است و دیگری مخل نقد. باوجود گزاره‌هایی ...  بیشتر

علوم سیاسی
نقد و بررسی کتاب جامعه‌شناسی مدرنیته؛ آزادی و انضباط

فرزاد آذرکمند

دوره 20، شماره 9 ، آذر 1399، ، صفحه 27-49

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.31740.1904

چکیده
  کتاب جامعه‌‌شناسی مدرنیته؛ آزادی و انضباط روایتی از مدرنیته ارائه می‌دهدکه برمبنای آن، تاریخ مدرنیتة متأخر برپایة هم‌زمانی سلطه و آزادی بنا شده است و در آن عنصر انضباط نقش محوری را ایفا می‌‌کند. سؤال این است که انتقادات وارد بر مدرنیته از منظر بررسی آزادی و انضباط کدام‌اند و چه راه‌کاری برای غلبه بر آنان وجود دارد؟ مهم‌‌ترین ...  بیشتر

انسان شناسی
فضیلت‌گرایی در تقریری انسان‌شناختی مروری بر کتاب The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی

پریسا گودرزی؛ محسن شعبانی

دوره 20، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 275-291

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5575

چکیده
  انسان‌شناسی اخلاق یکی از رشته‌های نوظهور در مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزۀ فلسفۀ اخلاق و انسان‌شناسی است. کتاب فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی، نوشتۀ جیمز لیدلاو، یکی از تأثیرگذارترین آثار نوشته‌شده در این حوزه است. نویسنده در این اثر کوشیده است مرزهای انسان‌شناسی و فلسفۀ اخلاق را به یک‌دیگر نزدیک کند. بهره‌گیری مؤلف از ...  بیشتر

علوم سیاسی
تحلیل و نقد اندیشه‌‌های آمارتیا سن درباب توسعه

سید عقیل حسینی؛ سید اسماعیل مسعودی

دوره 18، شماره 6 ، شهریور 1397، ، صفحه 103-125

چکیده
  فرضیة اصلی آمارتیا سن در کتاب توسعه یعنی آزادی این است که غلبه بر مشکلات توسعه مستلزم رسمیت‎بخشی به آزادی‌های فردی است. برطبق نگرش لیبرالیستی او، آزادی هم ابزار و هم هدف توسعه است. اساساً، توسعه ازدیدگاه سن همان فرایند گسترش آزادی‌های واقعی ازقبیل افزایش طول عمر و امید به زندگی، یعنی درواقع آزادی ادامۀ حیات و افزایش کیفیت زندگی ...  بیشتر

علوم سیاسی
هم‌سرشتی و هم‌سرنوشتی آزادی و سرمایه‌داری در اندیشۀ فرید زکریا نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی

محمد کمالی‌زاده

دوره 18، شماره 6 ، شهریور 1397، ، صفحه 235-253

چکیده
  فرید زکریا در کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی برای حفظ آرمان آزادی و پیش‌برد آن در آینده دموکراسی کم‌تر و لیبرالیسم بیش‌تر را پیش‌نهاد می‌کند. او تأکید دارد که نقد «دموکراسی زیادی» به‌معنای تلاش برای بازگرداندن نظم کهن نیست، بلکه ضمن پاس‌داشت سنت دموکراسی در کشورهایمان باید به‌دنبال احیای دموکراسی لیبرال، ...  بیشتر

اقتصاد
بررسی و نقد کتاب نظریۀ عدالت جان رالز با تأکید بر قلمرو و تعریف عدالت

محمد نعمتی

دوره 17، شماره 3 ، مرداد 1396، ، صفحه 135-152

چکیده
  می‌توان ادعا کرد موضوع عدالت مستند و مبنای نظریات و مبنای تدبیر امور در ساحت حیات اجتماعی انسان است. نظریه‌پردازان برای اثبات یا توجیه نظریة خود، در هر حوزه از علوم اجتماعی، از تمسک به مفهوم و نظریه‌ای درباب عدالت گریزی ندارند. در بررسی هر نظریۀ عدالت سه موضوع و مؤلفه موردتوجه و بررسی قرار می‌گیرد: اول، مبنای عدالت: نظریۀ مذکور ...  بیشتر

علوم سیاسی
عدالت به‌مثابه بیطرفی طرح و نقد نظریه‌ای درباره عدالت

محمد شجاعیان

دوره 16، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 117-132

چکیده
  چکیده    رولز با انتشار کتاب «نظریه‌ای درباره عدالت» به‌عنوان یکی از مهمترین فلاسفه سیاسی قرن بیستم مطرح شد.او در این کتاب دو اصل بنیادین را به‌عنوان اصول عدالت برای همه اجتماعات بشری و با وجود تنوع اخلاقی آنها ارائه کرد. رولز در واقع عدالت را معطوف به آزادی تعریف می‌کند و بر مبنای آزادی به دفاع از عدالت می‌پردازد و ...  بیشتر