علوم اجتماعی
تأملی بر نظریۀ دموکراسی فرهنگی کارل مانهایم در کتاب دموکراتیک‌شدن فرهنگ

عبدالرضا نواح

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 405-423

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.32639.1955

چکیده
  کارل مانهایم جامعه‌‌شناس مجاری ـ آلمانی‌‌ و از چهره‌‌های اصلی جامعه‌‌شناسی معرفت است که کوشیده در فصل کوتاهی و برپایۀ روش‌‌های قیاسی و شهودی با ادبیاتی تاحدی انتزاعی پاسخی برای نابه‌سامانی‌‌های سیاسی حاصل از گسترش دموکراسی در آلمان دهۀ 1930 و مقارن با قدرت‌‌گیری حزب ناسیونال‌سوسیالیسم بیابد. او دموکراسی را تنها پدیده‌‌ای ...  بیشتر

علوم سیاسی
چندسالاری: گذار از انفعال دموکراتیک به مشارکت دموکراتیک نقد و بررسی ترجمۀ کتاب چندسالاری: مشارکت و مخالفت

محمد زهدی گهرپور؛ فاطمه صیادی؛ رسول افضلی

دوره 21، شماره 6 ، شهریور 1400، ، صفحه 145-164

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.33034.1982

چکیده
  بیش از چهل سال است که نظریۀ دموکراسی چندسالاری رابرت دال، به‌عنوان یکی از مؤثرترین، محکم‌‌ترین، و روشن‌گرایانه‌‌ترین گونه‌‌های نظریۀ دموکراتیک تجدیدنظرطلبانۀ معاصر موردتوجه صاحب‌‌نظران است. نسخۀ انگلیسی این کتاب در سال 1971 چاپ شده و ترجمۀ آن در سال 1397 منتشر شده است. چندسالاری به‌عنوان مجموعه‌‌ای از ترتیبات نهادی تعریف می‌‌شود ...  بیشتر

فلسفه
بررسی و نقد کتاب مسیحیت و دموکراسی

مختار نوری

دوره 20، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 387-404

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5307

چکیده
  نقش و جایگاه دین در زندگی سیاسی و اجتماعی انسان موضوعی است که از نظر اهمیت باید تجزیه و تحلیل شود. برای پرداختن به چنین موضوعی مقالۀ حاضر سراغ یکی از مهم‌ترین آثار این حوزه یعنی کتاب مسیحیت و دموکراسی اثر ژاک ماریتن، فیلسوف نئوتومیستی فرانسوی، رفته است. ماریتن در این اثر به دفاع از دموکراسی با ارجاع آن به مسیحیت پرداخته است. البته این ...  بیشتر

اقتصاد
نقد کتاب دموکراسی؛ مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی

هادی امیری؛ وحید مقدم

دوره 18، شماره 9 ، آذر 1397، ، صفحه 19-38

چکیده
  مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد را می‌توان کاربرد تحلیل اقتصادی در حوزۀ سیاست دانست که به‌تازگی درحال بازکردن جای خود در محافل دانشگاهی کشور است. مهم‌ترین یافتۀ این مکتب را باید اثبات وجود شکست دولت در تنظیم بازار (نبود دست مرئی خیرخواه در دولت) دانست. کتاب ]فهم[ دموکراسی؛ مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی نوشتۀ پاتریک گانینگ (Gunning 2003) و ترجمۀ ...  بیشتر

علوم سیاسی
امکان سکولاریسم اسلامی؟ نقد کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشن‌فکران مسلمان

مجید بهستانی؛ محمدرضا امیرزاده

دوره 18، شماره 6 ، شهریور 1397، ، صفحه 21-34

چکیده
  اگرچه بعد از دورة مشروطه حال‌وهوای مدرنیزاسیون غربی، ازجمله سکولاریسم در ایران دمیدن گرفت، تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی کم‌تر مسئلة اصلی روشن‌فکران در تمام ابعاد آن بود. این درحالی است که با تأسیس حکومت دینی عموم روشن‌فکران و صاحب‌نظران به‌تصریح یا به‌تلویح و اشاره مفهوم سکولاریسم و ملزمات آن را در جامعة دینی ایران موردپرسش ...  بیشتر

علوم سیاسی
تحلیل و نقد اندیشه‌‌های آمارتیا سن درباب توسعه

سید عقیل حسینی؛ سید اسماعیل مسعودی

دوره 18، شماره 6 ، شهریور 1397، ، صفحه 103-125

چکیده
  فرضیة اصلی آمارتیا سن در کتاب توسعه یعنی آزادی این است که غلبه بر مشکلات توسعه مستلزم رسمیت‎بخشی به آزادی‌های فردی است. برطبق نگرش لیبرالیستی او، آزادی هم ابزار و هم هدف توسعه است. اساساً، توسعه ازدیدگاه سن همان فرایند گسترش آزادی‌های واقعی ازقبیل افزایش طول عمر و امید به زندگی، یعنی درواقع آزادی ادامۀ حیات و افزایش کیفیت زندگی ...  بیشتر

علوم سیاسی
هم‌سرشتی و هم‌سرنوشتی آزادی و سرمایه‌داری در اندیشۀ فرید زکریا نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی

محمد کمالی‌زاده

دوره 18، شماره 6 ، شهریور 1397، ، صفحه 235-253

چکیده
  فرید زکریا در کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی برای حفظ آرمان آزادی و پیش‌برد آن در آینده دموکراسی کم‌تر و لیبرالیسم بیش‌تر را پیش‌نهاد می‌کند. او تأکید دارد که نقد «دموکراسی زیادی» به‌معنای تلاش برای بازگرداندن نظم کهن نیست، بلکه ضمن پاس‌داشت سنت دموکراسی در کشورهایمان باید به‌دنبال احیای دموکراسی لیبرال، ...  بیشتر

علوم سیاسی
اشمیت و امر سیاسی: بازسازی یک پرتره بحث‌انگیز

علی‌اشرف نظری

دوره 16، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 177-199

چکیده
  چکیدهچکیدهمحور اصلی مقاله حاضر نقد و بررسی کتاب مفهوم امر سیاسی اثر کارل اشمیت است که توسط سهیل صفاری ترجمه و نشر نگاه معاصر آن را به زیور طبع اراسته است. در مقاله حاضر تلاش خواهد شد ضمن معرفی کتاب مفهوم امر سیاسی، نقد و ارزیابی شکلی و محتوایی آن در دستور کار قرار گیرد. این که مسئله یا به عبارتی، دغدغه و محور فکریِ او چیست؟ چه مسئله‌ای ...  بیشتر

علوم سیاسی
بررسی و نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی

سیده مطهره حسینی؛ اصغر شکری مقدم‌

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، ، صفحه 57-73

چکیده
  چکیدهفرید زکریا، روزنامه‌نگار نومحافظه‌کار امریکایی که در دوران ریاست جمهوری جرج بوش مشهور شد، در آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی نگاه پایان تاریخی خود به جهان‌گیر شدن دموکراسی‌های لیبرالِ امریکایی را با چاشنی انتقادی مطرح کرد. انتقادهای او بیش‌تر به نظام سیاسی فعلی امریکا و ستودن روند تاریخی آن است که نخبه‌گراتر ...  بیشتر