علوم سیاسی
نقد و ارزیابی کتاب میشل فوکو در اندیشة معاصر عرب

علی اشرف نظری

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، ، صفحه 239-262

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34874.2131

چکیده
  ایده­ها و اندیشه­های متفکران بزرگ، مرزناپذیر است و بنیان­های فکری آنها بر ساخت تفکر و ماهیت تحول جوامع دیگر نیز تأثیر می­گذارد. میشل فوکو (1984-1926) از جمله تأثیرگذارترین نظریه‌پردازان در نیمه دوم قرن بیستم است که دستگاه فکری او از دیدگاه­ها و چشم­اندازهای فکری گوناگون در جوامع مختلف مورد خوانش قرار گرفته است. خوانشی که در ...  بیشتر

علوم سیاسی
برابری و تفاوت و امکان همزیستی مسالمت‌آمیز: نقد کتاب برابری و تفاوت؛ آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم؟

علی اشرف نظری

دوره 22، شماره 4 ، تیر 1401، ، صفحه 339-364

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35137.2150

چکیده
  در جامعه­ای جهانی که مسائل آن بر تمام جنبه­های زندگی خصوصی و عمومی سایه افکنده، شاهد گسترش فرایندهای عام­گرایانه و خاص­گرایانه هستیم. از یک­سو، شاهد عام­گرایی و همگنی روزافزون هستیم، و از سوی ­دیگر، گروه­های هویت­پایه در قالب انجمن­ها، فرقه­ها، نحله­ها و اشکال مختلف ملی گرایی و احساس تعلق مذهبی، فرهنگی، قومی ...  بیشتر

علوم سیاسی
روان‌شناسی سیاسی و امکان درک بینارشته‌ای امر سیاسی: نقد کتاب روان‌شناسی سیاسی

علی اشرف نظری

دوره 21، شماره 6 ، شهریور 1400، ، صفحه 397-420

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.33158.1998

چکیده
  ماهیت سیال تحولات سیاسی در دو دهة اخیر موجب شده است اندیشمندان و پژوهش‌گران با هدف امکانِ درک و ارائة تحلیلی‌ واقع‌بینانه از این تحولات به‌سوی حوزه‌های جدید علمی گرایش یابند. در این میان، روان‌شناسی سیاسی کوشیده است که، باوجود پیچیدگی‌هایی که در حوزه‌های متفاوت علمی وجود دارد، میان مسائل روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، تاریخی، ...  بیشتر

علوم سیاسی
نقد و بررسی کتاب درک بینش‌های روش‌شناختی در علم سیاست

علی اشرف نظری

دوره 20، شماره 9 ، آذر 1399، ، صفحه 373-393

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.30580.1823

چکیده
  شیوة خوانش و تفسیر متون تاریخی یکی از محورهای اصلی حوزة روش‌‌شناسی و تاریخ اندیشه است. پرسش محوری در این زمینه این است که در مطالعة تاریخ اندیشه چگونه می‌‌توان به مفهوم‌های موردنظر اندیشمندان پی‌‌برد. کوئنتین اسکینر پرسش از چگونگیِ نحوۀ سازگارساختن این چشم‌اندازهای متباین را هنوز هم مسئله‌ای اساسی در اندیشۀ سیاسی عصر حاضر می‌داند. ...  بیشتر

علوم سیاسی
جعبه‌ابزار نظریه و امکان درک مفاهیم سیاسی

علی اشرف نظری

دوره 20، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 337-357

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.31724.1902

چکیده
  نظریه به‌عنوان «رویکرد» به‌مثابۀ جعبۀ ‌ابزاری برای ساختن و آزمون تجربی پرسش‌ها و مفاهیم موردنظر قرار می‌‌گیرد. در دهه‌‌های گذشته، بحث دربارة جایگاه نظریه همواره محل مباحثه و مناظرۀ فکری بوده است. آیا نظریه وجود دارد و اساساً ماهیت نظریه چیست؟ چگونه می‌‌توان نظریه را به‌عنوان جعبۀ ابزاری فراگیرتر برای مداخله در فرهنگ‌های ...  بیشتر

علوم سیاسی
مذهب از جامعه تا سیاست؛ نقدی بر کتاب جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش امر دینی در جامعۀ ایرانی

علی حسن‌پور؛ علی‌اشرف نظری؛ سیدمصطفی ابطحی

دوره 19، شماره 7 ، مهر 1398، ، صفحه 87-107

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.4765

چکیده
  درک ماهیت دولت و جامعه یکی از مهم‌ترین حوزه‌‌های موردمطالعة جامعه‌‌شناسان سیاسی به‌ویژه تحلیل‌‌گران انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی در ایران بوده است. کتاب جابه‌‌جایی دو انقلاب درصدد پاسخ به این پرسش است که چرا در جامعة سنتی و عقب‌ماندة ایران دورة قاجار انقلابی مدرن و در جامعة نوشدة ایران دورة پهلوی انقلابی مذهبی رخ داده است؟ ...  بیشتر

علوم سیاسی
روان‌کاوی لاکانی و امکان بازآفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی کتاب لاکان و امر سیاسی

علی‌اشرف نظری

دوره 18، شماره 6 ، شهریور 1397، ، صفحه 329-348

چکیده
  نظریه‌های روان‌شناختی و سیاسی رسالت فهم رفتارهای فردی و جمعی را در متن زندگی سیاسی برعهده دارند. درطول دو دهة گذشته تحلیل ابعاد روان‌شناختیـ روان‌کاوانة سیاست با محوریت این بحث که چگونه می‌توان دربارة ارتباط و تعامل سیاست و روان‌شناسی سخن گفت، موردتوجه بسیاری از پژوهش‌گران قرار گرفته است. در این میان، ژاک لاکان یکی از برجسته‌ترین ...  بیشتر

علوم سیاسی
اشمیت و امر سیاسی: بازسازی یک پرتره بحث‌انگیز

علی‌اشرف نظری

دوره 16، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 177-199

چکیده
  چکیدهچکیدهمحور اصلی مقاله حاضر نقد و بررسی کتاب مفهوم امر سیاسی اثر کارل اشمیت است که توسط سهیل صفاری ترجمه و نشر نگاه معاصر آن را به زیور طبع اراسته است. در مقاله حاضر تلاش خواهد شد ضمن معرفی کتاب مفهوم امر سیاسی، نقد و ارزیابی شکلی و محتوایی آن در دستور کار قرار گیرد. این که مسئله یا به عبارتی، دغدغه و محور فکریِ او چیست؟ چه مسئله‌ای ...  بیشتر