مدیریت و سیاست‌گذاری
معرفی و نقد تحلیلی کتاب Critical Management Ethics (رویکردی انتقادی به اخلاقِ مدیریت)

فاطمه براتلو

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 219-242

https://doi.org/10.30465/crtls.2023.40640.2559

چکیده
  مقاله حاضر در بررسی انتقادی کتاب «اخلاق مدیریت» نگاشته تامس‌کلیکاور (2010)، رویکرد کلی نویسنده، ابزارهای مفهومی به کار‌گرفته‌شده و نیز شیوة استدلال را مورد توجه قرار داده­است. به زعم نویسنده، مدیریت خصوصاً مدیریت کسب و کار بدلیل اهمیتی که برای بقای سازمان قائل است، اصل بنیادین خود را بر افزایش نفع و کسب سود قرار داده، از این ...  بیشتر

فلسفه
نقد و بررسی «عدم وجود خداوند یکتا» در کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو و تأثیر آن بر اخلاق‌نویسی فلسفی در میان مسلمانان

زهرا آتشی؛ مجتبی جاویدی؛ علیرضا فارسی نژاد

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1401، ، صفحه 381-404

https://doi.org/10.30465/crtls.2023.37398.2308

چکیده
  کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو یکی از مهم‌ترین کتاب‌های وی در زمینه­ی اخلاق است. با تأمل در این کتاب آشکار می‌شود که در آن از خدایان متعدد نام‌برده شده است ولی از خداوند یکتای ادیان الهی اثری نیست. با توجه به این‌که خداوند و رابطه‌ی انسان با او، روح حاکم بر تمام آموزه‌های ادیان الهی و به‌صورت خاص دین اسلام است و اخلاق نویسان مسلمان ...  بیشتر

فلسفه
بررسی انتقادی کتاب Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment (نظریۀ زیبایی‌شناسی هیوم، ذوق و عاطفه)

ذوالفقار همتی؛ سیّدمصطفی شهرآیینی

دوره 21، شماره 11 ، بهمن 1400، ، صفحه 289-311

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.33457.2023

چکیده
  کتاب نظریۀ زیبایی‌شناسی هیوم؛ ذوق و عاطفه اثر تاونزند نقطۀ عطفی در مطالعات مربوط به زیبایی‌شناسی هیوم است. تا پیش از این کتاب اغلب مفسران معتقد بودند زیبایی‌شناسی هیوم فقط در اثر دربارۀ معیار ذوق آمده است؛ اما تاونزند با بررسی معانی اصطلاحات مختلف زیباشناختی، هم‌چون ذوق و عاطفه، نشان می‌دهد که برای دست‌یابی به معنایی جامع از ...  بیشتر

روش‌شناسی
درباب روش علمی و دانش اجتماعی

سید علی سیدی فرد

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، ، صفحه 75-96

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37724.2325

چکیده
  درمیان نزاع‌های پردامنۀ روش‌شناختی، ایضاح مفهوم «روش علمی» کم‌تر موردتوجه قرار گرفته است. در مقالۀ حاضر، تلاش کرده‌ام تلقی روشنی از روش علمی ارائه کنم. این تلقی به دو مفهوم «باید و نبایدهای توصیفی» و «اهداف شناختی» گره خورده است. بالتبع، این دو مفهوم را به‌تفصیل بررسی کرده و موردبحث قرار داده‌ام. در بخش بعد، ...  بیشتر

فقه و حقوق
مرز اخلاق و حقوق؛ نقدی بر نظریۀ «نفی ورود حقوق به گسترۀ حجاب» (مطالعۀ تطبیقی اسلام، ایران، و اروپا)

رضا زهروی

دوره 20، شماره 11 ، بهمن 1399، ، صفحه 263-288

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.33680.2047

چکیده
  رویکرد جرم‌زدایی و کیفرزدایی در برخی مقولات فردی یا اجتماعی تصحیح‌پذیر است، اما برخی قرائن علمی و عملی حاکی از ضرورت توسعۀ حقوقی برای انسجام در هماهنگی‌های مرتبط با حجاب است. ابعاد پوشش منحصر به گسترۀ فردی نیست و آثار اجتماعی متعدد دارد، اما تمحض بر آثار اجتماعی و اغماض از ابعاد دیگر آن خلاف مبانی حقوق اسلامی و قابل‌نقد است. قلمرو ...  بیشتر

علوم سیاسی
نقد کتاب علیه لیبرالیسم؛ دربارۀ انتقاد واکنشی از لیبرالیسم

حمید ملک زاده؛ احمد خالقی دامغانی

دوره 20، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 313-336

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.31443.1883

چکیده
  در این نوشته تلاش خواهد شد تا، ضمن مطالعه دربارۀ شکل و محتوای کتابِ علیه لیبرالیسم، اثر جان کِکس، این مسئله نشان داده شود که نوعی تلۀ تئوریک بر سراسر کتاب کِکس حاکم است؛ دامی نظری که درنهایت نویسندۀ کتاب را در دست‎یابی به هدفش، یعنی ارائۀ نقدی منسجم از لیبرالیسم، ناکام گذاشته و اثر او را به بیانیه‌ای بلاغی در جدال‌های سیاسی تبدیل ...  بیشتر

علوم سیاسی
نقد و بررسی کتاب زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار

مختار نوری؛ قدرت احمدیان

دوره 20، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 359-381

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.31643.1894

چکیده
  کتاب زندگی فضیلت‌‌مند در عصر سکولار اثر فرهنگ رجایی، اندیشمند ایرانی، و چارلز تیلور، فیلسوف کانادایی، است که برپایۀ دغدغه‌‌ای مشترک میان این دو به‌نگارش درآمده است. این دغدغۀ مشترک همان رابطۀ میان «دین و تجدد» و امکان زندگی دین‌دارانه در دنیای مدرن است. کتاب ترکیبی از تألیف و ترجمه است و مطالب آن در چهارچوب الگویِ بحران توماس ...  بیشتر

فلسفه
معرفی، بررسی و نقد کتاب اخلاق ائودموسِ ارسطو (Eudemian Ethics)

حوریه باکویی کتریمی؛ حسن فتحی

دوره 20، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 93-114

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5288

چکیده
  این مقاله کتاب اخلاق ائودموسِ (Eudemian Ethics) ارسطو را براساس ترجمۀ سر آنتونی کنی بررسی و نقد می‌کند. در این مقاله نشان داده‌ایم که اخلاق در نظر ارسطو به‌معنای نیک‌زیستن است و هدف او از نوشتن این اثر یافتن پاسخی به چیستی زندگی نیک یا سعادت و چگونگی دست‌یابی به آن در سنت فضیلت‌انگارانۀ موجود در فضای فلسفی پیش از زمان خود اوست. ازاین‌رو، ...  بیشتر

فلسفه
نقد و بررسی کتاب اخلاق: درآمدی بر فلسفة اخلاق تألیف نوئل استیوارت

محسن جاهد؛ سحر کاوندی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 17-41

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3949

چکیده
  در دهه‌های اخیر، کتاب‌های مقدماتی زیادی در‌زمینة فلسفة اخلاق و اخلاقیات به زبان انگلیسی و دیگر زبان‌ها نوشته شده است. این کتاب‌ها به آشنایی دانشجویان با موضوعات اخلاقی کمک می‌کنند، اما اکثر آن‌ها جامع نیستند و فقط بر برخی موضوعات، خصوصاً اخلاق هنجاری و گاه بر برخی مباحث اخلاق کاربردی، تمرکز کرده‌اند. کمبود کتاب درسی مناسب در ...  بیشتر

فلسفه
نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine

محمد عنبرسوز؛ یوسف نوظهور

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 169-189

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3956

چکیده
  جستار پیش‌رو، که متکفل نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه نوشتۀ گری بنهم است، با روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و براساس برداشت ناقد از اثر موردبحث، درصدد نشان‌دادن این است که این اثر، علاوه‌براین‌که طرح جدیدی در خوانش فلسفۀ عملی کانت درمی‌اندازد، از برخی جنبه‌ها نیز اشکالاتی جدی را متوجه خود می‌بیند. برخی از این کاستی‌ها ...  بیشتر

علوم سیاسی
مانیفستی علیه خوش‌بینی و خودآگاهی نقدی بر فلسفة آرتور شوپنهاور با تکیه بر کتاب اخلاق، قانون و سیاست

رضا نصیری حامد

دوره 18، شماره 6 ، شهریور 1397، ، صفحه 309-328

چکیده
  کتاب اخلاق، قانون و سیاست شامل برگردان جستارهایی از آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی است. بخش‌های مختلف کتاب دربرگیرندة مسائلی انضمامی است که شوپنهاور همانند هر فیلسوف دیگری این موضوعات را در ذیل بنیان‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی‌اش بسط داده است. در این نوشتار تلاش می‌شود با نگاهی به مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، ...  بیشتر

فلسفه
بازشناسی انتقادی فلسفه سیاسی مایکل سندل در مناسبات اخلاق و سیاست

محمدرضا احمدی طباطبایی

دوره 17، شماره 5 ، آبان 1396، ، صفحه 15-34

چکیده
  مایکل سندل، فیلسوف سیاسی مشهور معاصر، از نحلة «‌جامعه‌گرایان یا جماعت‌گرایان» و از منتقدان جان رالز، نظریه‌پرداز مشهور «عدالت» در جهان غرب محسوب می‌شود. سندل در کتاب فلسفة عمومی، که حاوی مقالاتی از نوشته‌های او درباب «اخلاق در سیاست» است، آموزه‌های فلسفی ـ سیاسی خود را با رویکردی آشکار و مصداقی تشریح کرده است. ...  بیشتر

فلسفه
بررسی و نقد کتاب دین و اخلاق بررسی گونه‌های وابستگی اخلاق به دین

رهام شرف؛ سحر کاوندی

دوره 17، شماره 5 ، آبان 1396، ، صفحه 123-143

چکیده
  اگرچه دین و اخلاق در بسیاری از موارد به یک‌دیگر کمک می‌کنند، در برخی موارد نیز گزاره‌های دینی و اخلاقی ناسازگار با یک‌دیگر به‌نظر می‌رسند؛ ازهمین‌رو، بررسی ارتباط یا تقابل و تعارض احتمالی آن دو نیازمند پژوهش و تأملات فلسفی است. کتاب دین و اخلاق؛ بررسی گونه‌های وابستگی اخلاق به دین به این مهم پرداخته و مؤلف محترم آن به‌طور مبسوط ...  بیشتر

فلسفه
بررسی و نقد کتاب اخلاق علم اخلاق علم هم‌چون شاخه‌ای از جامعه‌شناسی علم

نواب مقربی

دوره 17، شماره 5 ، آبان 1396، ، صفحه 229-254

چکیده
  کتاب اخلاق علم، چنان‌که از عنوان آن پیداست، کتابی است در حوزة اخلاق علم که پژوهشکدة علم و دین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در سال 1391 منتشر کرده است. عنوان انگلیسی کتاب The Ethics of Science: An Introduction است. نویسندة کتاب دیوید بی. رسنیک و مترجمان آن مصطفی تقوی و محبوبه مرشدیان‌اند. اخلاق علم، که گونه‌‌ای اخلاق حرفه‌‌ای به‌‌شمار می‌‌رود، درواقع، ...  بیشتر

اقتصاد
بررسی و نقد کتاب آن‌چه با پول نمی‌توان خرید مرزهای اخلاقی بازار

حمید پاداش

دوره 17، شماره 3 ، مرداد 1396، ، صفحه 1-19

چکیده
  مایکل سندل در کتاب آن‌چه با پول نمی‌‌توان خرید؛ مرزهای اخلاقی بازار سیاست‌‌های نئولیبرال را نقد می‌‌کند که عموماً از دهة 1970 در بسیاری از کشورهای جهان پیش‌نهاد و اجرا شد. نویسنده در کتاب آن‌چه با پول نمی‌‌توان خرید وضعیتی را نقد کرده که در آن سیطره‌یافتن سیاست‌‌های نئولیبرال باعث کالایی‌شدن و پولی‌شدن فزایندة روابط اجتماعی ...  بیشتر

روش‌شناسی
بررسی و نقد کتاب از علم سکولار تا علم دینی

خسرو باقری نوع‌پرست

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-17

چکیده
  کتاب  از علم سکولار تا علم دینی حاصل کوششی برای نقد رویکرد سکولار به علم و دعوت به رویکرد دینی به علم است. مؤلف در نقد رویکرد سکولار دو گام اساسی برمی‌دارد؛ نخست، استدلال می‌کند که علم نیازمند جهت است، جهتی که از جهان‌بینی دانشمند حاصل می‌شود. در ضمنِ این استدلال، مؤلف دیدگاه اثبات‌گرایی (پوزیتیویسم) را نقد می‌کند و می‌کوشد نشان ...  بیشتر

علوم سیاسی
اشمیت و امر سیاسی: بازسازی یک پرتره بحث‌انگیز

علی‌اشرف نظری

دوره 16، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 177-199

چکیده
  چکیدهچکیدهمحور اصلی مقاله حاضر نقد و بررسی کتاب مفهوم امر سیاسی اثر کارل اشمیت است که توسط سهیل صفاری ترجمه و نشر نگاه معاصر آن را به زیور طبع اراسته است. در مقاله حاضر تلاش خواهد شد ضمن معرفی کتاب مفهوم امر سیاسی، نقد و ارزیابی شکلی و محتوایی آن در دستور کار قرار گیرد. این که مسئله یا به عبارتی، دغدغه و محور فکریِ او چیست؟ چه مسئله‌ای ...  بیشتر