اقتصاد
نقد کتاب اقتصاد کلان

فرهاد ترحمی؛ محسن بهمنی

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.30465/crtls.2023.40617.2558

چکیده
  مقاله حاضر به نقد کتاب اقتصاد کلان جونز که توسط جهانگرد و کرامت فر ترجمه شده است، می پردازد. در این راستا کوشش شده است که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، کتاب از نظر محتوا و ترجمه مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل محتوای اثر بیانگر مفید بودن آن جهت تدریس در دانشگاه است. معرفی مدل DSGE  به صورت روان و ساده برای دانشجویان مقطع کارشناسی که به ...  بیشتر

اقتصاد
تحلیل و نقد آموزه های مکتب اردولیبرالیسم (نئولیبرالیسم آلمانی)

سید عقیل حسینی؛ سعید سیدحسین زاده یزدی

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39911.2505

چکیده
  مسئله‎ی اصلی این مقاله تبیین مؤلفه‎های اساسی مکتب اردولیبرالیسم آلمانی و نقدهای نظری و عملی وارد به آن و پرسش از نسبت میان اردولیبرالیسم و سایر مکاتب نئولیبرالیسم است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‎ای و مراجعه به آثار دست اول مهم‎ترین اندیشمندان اردولیبرالیسم از قبیل اویکن، روپکه و روستو و همچنین شارحین اصلی ...  بیشتر

اقتصاد
نقد و بررسی کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند: ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر

حمیدرضا مقصودی؛ محمدجواد معصومی نیا

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.30465/crtls.2023.40441.2545

چکیده
  «کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند: ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر» نوشتۀ دارون عجم‌اوغلو و جیمز ای.رابینسون از آثار نهادگرایی جدید است. نویسندگان با بررسی تاریخ ملت‌ها، به واکاوی دلایل رشد و انحطاط جوامع پرداخته‌اند. این اثر همانند دیگر آثار نویسندگان مبتنی‌ بر مطالعه تطبیقی تجربۀ بلندمدت توسعۀ ملت‌های مختلف است. در این نوشتار ...  بیشتر

اقتصاد
بازخوانی نگرش قرآن به‌فرض انتخاب عقلایی در رفتارشناسی اقتصادی؛ نقدی بر کتاب رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم؛ انسان مادی‌گرا و انسان فطرت‌گرا

محمد جواد توکلی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36333.2238

چکیده
  کتاب رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم؛ انسان مادی‌گرا و انسان فطرت‌گرا به‌واسطۀ پرداختن به موضوعی اساسی در مرزهای دانش اقتصاد و داشتن رویکرد قرآنی درخور تحسین است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی این سؤال پرداخته می‌شود که اثر مزبور تا چه حد توانسته است به پیش‌برد مباحث رفتارشناسی اقتصادی کمک کند. بنابه ...  بیشتر

اقتصاد
ارزیابی انتقادی تحلیل نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی در منابع فارسی‌زبان

سعید سیدحسین زاده یزدی؛ محمد جواد شریف زاده؛ عادل پیغامی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 29-53

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39177.2437

چکیده
  بررسی نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی، از جهت مطرح‌شدن به‌عنوان یکی از جای‌گزین‌‌های نظام سرمایه‌‌داری نئولیبرال پس از بحران جهانی سال 2008 و تأثیرگذاری در الگوی توسعۀ آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و هم‌چنین آثار آن بر الگوی حکم‌رانی اتحادیۀ اروپا و برخی کشورهای دیگر، حائز اهمیت است. هدف این مقاله بازخوانی، ارزیابی، و ...  بیشتر

اقتصاد
معرفی و نقد کتاب روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی

علی سعیدی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 55-79

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37482.2311

چکیده
  کتاب روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی به‌‌منظور کتاب درسی مقطع کارشناسی ‌ارشد و دکتری رشتۀ اقتصاد اسلامی تدوین شده است. نویسندۀ کتاب تلاش کرده است تا با استفاده از مفهوم نهاد میان احکام شریعت، به‌عنوان اموری اعتباری، با واقعیت‌های اقتصادی ارتباط برقرار کند و نتیجه بگیرد که چون اعتباریات در جوامع اسلامی با سایر ...  بیشتر

اقتصاد
نقد و بررسی کتاب Risk Sharing in Finance; The Islamic Finance Alternative (تسهیم ریسک در فضای مالی؛ راه‌کار جای‌گزین مالی اسلامی)

محمد سلیمانی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 81-105

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.40221.2526

چکیده
  کتاب تسهیم ریسک در فضای مالی (Askari et al. 2012) با رویکردی بنیادین و با هدف ترسیم روح کلی نظام مالی اسلامی و تبیین تمایزات آن با نظام متعارف (هم در حوزۀ مبانی و هم در حوزۀ کارکردها و پی‌آمدها) به‌رشتۀ تحریر درآمده است. مفهوم محوری نظام مالی اسلامی در این کتاب «تسهیم ریسک» معرفی شده است که با پیوند‎دادن بخش واقعی به بخش مالی مانع از «مالی‌شدن» ...  بیشتر

اقتصاد
تأملی بر تجاری‌سازی آموزش عالی؛ نقد و بررسی اقتصادی کتاب بازاری‌‌سازی آموزش عالی: دانشجو به‌‌مثابۀ مصرف‌‌کننده

وحید مهربانی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 107-132

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37301.2304

چکیده
  کتاب بازاری‌‌سازی آموزش عالی: دانشجو به‌‌مثابۀ مصرف‌‌کننده از جنبۀ تنوع موضوعات وضعیت قابل‌قبولی دارد، اما فاقد یک روش تحلیلی مشخص و انسجام درونی در محتواست. با نگاه کلی به مباحث کتاب روشن شد که سه مبحث کلی چیستی، چرایی، و ماهیت کالایی آموزش عالی عمدۀ مضامین کتاب را تشکیل می‌‌دهند و پیونددهندۀ فصول مختلف آن هستند. بنابراین، ...  بیشتر

اقتصاد
رشد اقتصادی، نهادها و جهانی‌شدن؛ بررسی کتاب یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار

سید حسین میرجلیلی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 133-154

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38586.2389

چکیده
  درک دلایـل موفقیـت و شکسـت در زمینۀ رشد اقتصادی، ترتیبات نهادی، و جهانی موضوع این کتاب است. شناسایی محدودیت‌های دست‌وپاگیر رشد و نیاز به راه‌حل‌های مختلف برای ‌مسائل توسعه برحسب اقتضائات کشورها رویکرد بدیل این اثر در توسعه است. این مقاله با هدف ارزیابی کتاب در ارائۀ طرح بدیل برای رشد و توسعۀ اقتصادی نگاشته شده است. در بررسی مطالب ...  بیشتر

اقتصاد
نقد کتاب نظری به روان‌شناسی‌ اقتصادی

سید محمدرضا امیری طهرانی

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 27-51

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36708.2262

چکیده
  هدف این نوشتار نقد کتاب نظری به روا‌ن‌شناسی اقتصادی برگرفته از درس‌نامۀ دکتر محمدحسین تمدن جهرمی است. در این مقاله، نخست تاریخچۀ روان‌شناسی‌گرایی در تاریخ علم مدرن و ارتباط آن با فلسفه، علوم انسانی، و علوم اجتماعی بررسی می‌شود. بدین منظور، روان‌شناسی‌گرایی در بریتانیا، مطلوبیت‌گرایی، روان‌شناسی‌گرایی در آلمان، مکتب ...  بیشتر

اقتصاد
نسبت تئوری‌های ریاضی و بازارهای مالی: نقدی بر کتاب Lecturing Birds on Flying (سخن‌رانی برای پرندگان دربارۀ پروازکردن)

حجت الله صادقی

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 179-205

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35479.2185

چکیده
  بحران‌‌ مالی 2007-2008 از جهات گوناگونی موضوع پژوهش واقع شده است. ‌درون‌مایۀ اصلی کتاب سخن‌رانی برای پرندگان دربارۀ پروازکردن نقش مدل‌های کمّی و نظریات ریاضی در رخداد این بحران و عارضه‌های دیگری است که چنین مدل‌هایی در بازارهای مالی به‌بار می‌آورند. نویسنده با تبیین نقش نظام آموزشی در ایجاد شکاف بین نظریه ‌‌ـ ‌عمل و نقش کوانت‌ها ...  بیشتر

اقتصاد
تحلیلی بر نظریۀ پول‌طلا؛‌ با نگاهی به کتاب درآمدی بر نظریۀ پول‌طلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی

وهاب قلیچ

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 329-353

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36581.2258

چکیده
  امروزه چالش‌های خلق پولِ بدون پشتوانه در برهم‌زدن تعادل‌های اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی محل بحث محافل کارشناسی است. باتوجه‌به این چالش‌ها، برخی از محققان، جای‌گزین‌کردن «پول‌طلا» به‌جای پول اعتباری را پیش‌نهاد داده‌اند. کتاب درآمدی بر نظریۀ پول‌طلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی، مهم‌ترین کتاب نوشته‌شده در تبیین نظریۀ ...  بیشتر

اقتصاد
بررسی و نقد کتاب ارزیابی اقتصادی طرح‌ها

امیرحسین مزینی

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 355-375

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36026.2218

چکیده
  مقولۀ تصمیم‌گیری و انتخاب همواره از دغدغه‌های بشر بوده است. این موضوع با پیشرفت‌های جوامع ماهیتی پیچیده‌تر به‌خود گرفته است. بنابراین، دراختیارداشتن دانش و روشی که بتواند تصمیم‌گیری را تسهیل کند، بسیار حائز اهمیت است. موضوع فوق در حوزۀ اقتصاد و در زمینۀ انتخاب گزینه‌های بهینۀ سرمایه‌گذاری در قالب بحث ارزیابی اقتصادی طرح‌ها ...  بیشتر

اقتصاد
ارائۀ نظریۀ عدالت اجتماعی هایک در بستر ادوار فکری وی و نقدهایی بر آن

وحید مقدم؛ مرجان اسماعیلی کرباسی

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 377-401

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37086.2291

چکیده
  هرچند فون هایک را از منکران ثابت‌قدم عدالت به‌شمار می‌آورند، این نظر چندان دقیق نیست. هایک نهادگرایی است که بر اهمیت بسیار قواعد انتزاعی در ادارۀ جوامع آزاد به‌منظور حل مسئلۀ هماهنگی در اقتصاد تأکید می‌کند. عدالت توزیعی با چنین قواعدی در تعارض قرار گرفته است و به ایجاد جوامع قبیله‌ای فاقد ثروت ختم می‌شود، چراکه با به‌شکست‌کشاندن ...  بیشتر

اقتصاد
تغییر بزرگ: جهان در سال 2050؛ تأمل و نقدی بر کتاب آینده‌پردازی اکونومیست

فرزانه میرشاه ولایتی؛ فرهاد نظری‌زاده

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 403-430

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39151.2442

چکیده
  آینده‌پژوهی راه‌بردی برای مواجهه با عدم قطعیت‌ها، مدیریت، و کنترل پیش‌دستانه درجهت تحقق آیندة مطلوب است. تلاش برای تجسم آینده و حذف سناریوهای نامطلوب امروزه امری هوشمندانه قلمداد می‌شود و اسناد، کتب، و مقالات متعددی در این خصوص تألیف شده‌اند. کتاب تغییر برزگ: جهان در سال 2050 از جملة این آثار است که به بررسی و تصویرپردازی آیندة ...  بیشتر

اقتصاد
نقدی بر کتاب بانک‌داری اسلامی

محمد واعظ برزانی

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 431-454

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39503.2471

چکیده
  پس از تشکیل گروه اقتصاد شورای تحول علوم انسانی (۱۳۸۸)، برنامة درسی دورة کارشناسی رشتة اقتصاد در آن گروه تهیه شد و در سال ۱۳۹۶ به‌تصویب نهایی رسید و برای اجرا از سال ۱۳۹۷ به دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد. برای اتقان در اجرای برنامه، مجموعه‌‌ای از دروس برای تدوین کتب درسی مرتبط به استادان مبرز سفارش داده شد. کتاب بانک‌داری ...  بیشتر

اقتصاد
نقد کتاب هنر بانک‌داری و تأمین مالی اسلامی

سید محمدرضا امیری طهرانی زاده

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36473.2247

چکیده
  این کتاب حاصل تجربۀ نگارنده در تأسیس بانک‌داری بدون ربا در آمریکاست. او به این منظور مجموعه قوانین بانک‌داری آمریکا و هم‌چنین تجربۀ بانک‌داری اسلامی در جهان را بررسی می‌کند. وجه تمایز این دو نوع بانک‌داری متکی‌بودن فعالیت‌های اولی بر بازار پولی و دومی بر اقتصاد واقعی است. او برای تعیین اجاره‌بهای سهم مشارکت بانک در تهیۀ کالاها ...  بیشتر

اقتصاد
نقد و تحلیل کتاب توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها

فرهاد ترحمی

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.32841.1969

چکیده
  کتاب توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها به بررسی نقش سه مؤلفۀ رهبری، نهاد‌ها، و کارآفرینی در ایجاد توسعۀ درون‌زای مناطق می‌پردازد. اندیشۀ اصلی نویسندگان آن است که سه عنصر یاد‌شده می‌توانند زمینه را در هدایت صحیح دو عامل موهبت منابع و تناسب با ساختار بازار به‌سمت توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای فراهم سازند. این گزاره برپایۀ حقایق ...  بیشتر

اقتصاد
نقد کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری

نرگس حاجی ملا درویش

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 43-61

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.30502.1816

چکیده
  کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، نوشتۀ علی سعیدی و سیدمحمدجواد فرهانیان به سال 1391، در سال 1394 تجدید چاپ شده است. این کتاب طیف وسیعی از موضوعات مطرح در اقتصاد و مالی رفتاری را پوشش می‌دهد، اما میان مطالب ارائه‌شده اتصال منطقی وجود ندارد و ایده‌های خرد در یک بستر کلان قرار نگرفته‌اند. نویسندگان نه ابعاد نظری اقتصاد و مالی رفتاری را ...  بیشتر

اقتصاد
تحلیل انتقادی کتاب تحلیل اقتصاد خرد

حسن حیدری؛ حسن میرزایی

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 63-80

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.29959.1764

چکیده
  ترجمه یکی از ابزارهای مهم انتقال دانش به‌ویژه برای جامعۀ دانشگاهی است. ازاین‌رو، ترجمۀ یک کتاب مانند اصل آن دارای ارزش و اهمیت خاصی است، یکی از این کتاب‌های بسیار ارزش‌مند دانشگاهی کتاب تحلیل اقتصاد خرد (Microeconomic Analysis) اثر هال رونالد واریان است که یکی از منابع علمی برتر اقتصاد خرد به‌شمار می‌رود. نشر نی این کتاب را با ترجمۀ آقای رضا ...  بیشتر

اقتصاد
شناسایی موانع نهادی توسعۀ کارآفرینی منطقه‌ای در ایران (رویکردی انتقادی به نظام تاریخی سیاست‌گذاری کارآفرینی)

بهمن خداپناه؛ محمد علی مرادی؛ حمید پاداش؛ کمال سخدری

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 81-105

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34210.2087

چکیده
  کارآفرینی با تبدیل چالش‌ها و مسائل به فرصت‌هایی چون افزایش نرخ اشتغال و درآمد، کاهش جرایم ناشی از بی‌کاری و فقر، و هم‌چنین افزایش خودکفایی به تأثیرگذاری در جوامع می‌پردازد. تحقیق حاضر با رویکرد کیفی به شناسایی موانع نهادی توسعۀ کارآفرینی در ایران از منظر تاریخی پرداخته و به همین منظور، ده اثر مرتبط با عدم توسعه‌یافتگی ایران که ...  بیشتر

اقتصاد
نقدی بر کتاب اقتصاد خانوار

لیلا سادات زعفرانچی

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 107-125

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.33143.1997

چکیده
  توجه به خانواده در علم اقتصاد دیرینه است، اما گرایش «اقتصاد خانواده» در ادبیات رایج اقتصادی شاخه‌ای جدی و جدید به‌شمار می‌رود. بررسی‌ها نمایان‌گر توجه محدود و معدود محققان ایرانی به این گرایش اقتصادی است. کتاب اقتصاد خانوار از معدود آثاری است که کوشیده تا با تبیین اولیه‌ای از مفاهیم رایج در «اقتصاد خانواده» مقدمه‌ای ...  بیشتر

اقتصاد
نقد کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی

علی سعیدی

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 127-144

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.30615.1825

چکیده
  بااین‌که سابقۀ مطالعات رفتاری در دانش اقتصاد به بیش از یک قرن می‌رسد، در سال‌های اخیر آثار پژوهشی متعددی در زمینۀ اقتصاد رفتاری به زبان فارسی انتشار یافته که نشان‌دهندۀ اقبال پژوهش‌گران به این حوزه است. کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی یکی از این آثار است که در این مقاله به معرفی و نقد آن پرداخته شده است. تمرکز اصلی کتاب ...  بیشتر

اقتصاد
بررسی و نقد کتاب پارلمان و توسعۀ اقتصاد ملی در ایران

ابراهیم صالح ابادی

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 145-172

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34823.2127

چکیده
  کتاب پارلمان و توسعۀ اقتصاد ملی در ایران کتابی است که متکفل بررسی نقش پارلمان در توسعه‌نیافتگی اقتصاد ملی ایران است. مسئلۀ اصلی کتاب توسعه‌نیافتگی ایران است، اما مؤلف به مسئله‌داربودن نقش پارلمان در توسعه اشاره‌ای نمی‌کند. کتاب در تبیین نظری مسئله تلاش دارد تا با گزینش نظریۀ انتخاب عاقلانه به‌عنوان نقطۀ عزیمت، نظریه‌های کاتوزیان، ...  بیشتر

اقتصاد
بررسی و نقد کتاب امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران مطالعۀ موردی بخش معدن و صنایع معدنی

حمیدرضا عبداللهیان

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 173-194

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34282.2093

چکیده
  کتاب امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران، مطالعۀ موردی بخش معدن و صنایع معدنی حاصل گزارشی از طرح تحقیقاتی است که در پژوهشکدۀ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس توسط امیرحسین مزینی اجرا شده است. این اثر به چگونگی تأمین مالی بخش معدن از طریق انتشار صکوک استصناع پرداخته است. این مقاله، ضمن معرفی کلی اثر، به بررسی و نقد آن از جنبه‌های ...  بیشتر