اقتصاد
بازخوانی نگرش قرآن به فرض انتخاب عقلایی در رفتارشناسی اقتصادی؛ نقدی بر کتاب رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم ؛ انسان مادیگرا و انسان فطرتگرا

محمد جواد توکلی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36333.2238

چکیده
  کتاب «رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم؛ انسان مادی‌گرا و انسان فطرت‌گرا» به واسطه پرداختن به موضوعی اساسی در مرزهای دانش اقتصاد و داشتن رویکرد قرآنی حائز تحسین است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال پرداختیم که اثر مزبور تا چه حد توانسته به پیشبرد مباحث رفتارشناسی اقتصادی کمک کند؟ بنا به یافته‌های ...  بیشتر

اقتصاد
ارزیابی انتقادی تحلیل نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی در منابع فارسی زبان

سعید سیدحسین زاده یزدی؛ محمد جواد شریف زاده؛ عادل پیغامی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 31-56

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39177.2437

چکیده
  بررسی نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی از جهت مطرح شدن به عنوان یکی از جایگزین­های نظام سرمایه­داری نئولیبرال پس از بحران جهانی سال 2008 و تأثیرگذاری بر الگوی توسعه آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و همچنین اثرات آن بر الگوی حکمرانی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگرحائز اهمیت است. هدف این مقاله بازخوانی، ارزیابی و «نقدِ تحلیل» ...  بیشتر

اقتصاد
معرفی و نقد کتاب روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی

علی سعیدی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 57-82

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37482.2311

چکیده
  کتاب روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی به‌عنوان کتاب درسی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ اقتصاد اسلامی تدوین شده است. نویسندۀ کتاب تلاش کرده با استفاده از مفهوم نهاد، میان احکام شریعت به‌عنوان اموری اعتباری با واقعیت‌های اقتصادی ارتباط برقرار کند و نتیجه بگیرد که چون اعتباریات در جوامع اسلامی با سایر جوامع متفاوت ...  بیشتر

اقتصاد
نقد و بررسی کتاب«Risk Sharing in Finance; the Islamic finance Alternative»)تسهیم ریسک در فضای مالی؛ راهکار جایگزین مالی اسلامی)

محمد سلیمانی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.40221.2526

چکیده
  کتاب «تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی» (عسکری، اقبال، کریچن و میراخور، 2012) با رویکردی بنیادین و با هدف ترسیم روح کلی سیستم مالی اسلامی و تبیین تمایزات آن با سیستم متعارف (هم در حوزه مبانی و هم در حوزه کارکردها و پیامدها) به رشته تحریر درآمده است. مفهوم محوری سیستم مالی اسلامی در این کتاب، «تسهیم ریسک» معرفی شده است که با پیوند ...  بیشتر

اقتصاد
تأملی بر تجاری‌سازی آموزش عالی؛ نقد و بررسی اقتصادی کتاب بازاری‌سازی آموزش عالی: دانشجو به‌مثابۀ مصرف‌کننده

وحید مهربانی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 109-135

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37301.2304

چکیده
  کتاب بازاری­سازی آموزش عالی: دانشجو به­مثابۀ مصرف­کننده، از جنبۀ تنوع موضوعات وضعیت قابل قبولی را دارد اما فاقد یک روش تحلیلی مشخص و انسجام درونی در محتوا است. با نگاه کلی به مباحث کتاب روشن شد که سه مبحث کلی چیستی، چرایی و ماهیت کالایی آموزش عالی عمده مضامین کتاب را تشکیل می­دهند و پیونددهندۀ فصول مختلف آن هستند. بنابراین، ...  بیشتر

اقتصاد
رشد اقتصادی، نهادها و جهانی شدن؛ بررسی کتاب یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار

سیدحسین میرجلیلی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 137-159

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38586.2389

چکیده
  درک دلایـل موفقیـت و شکسـت در زمینه رشد اقتصادی، ترتیبات نهادی و جهانی، موضوع این کتاب است. شناسایی محدودیت های دست و پاگیر رشد و نیاز به راه حلهای مختلف برای مسایل توسعه بر حسب اقتضائات کشورها، رویکرد بدیل این اثر در توسعه است. این مقاله با هدف ارزیابی کتاب در ارایه طرح بدیل برای رشد و توسعه اقتصادی نگاشته شده است. در بررسی مطالب کتاب ...  بیشتر

اقتصاد
نقد کتاب نظری به روان‌شناسی‌ اقتصادی

سید محمدرضا امیری طهرانی

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 29-55

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36708.2262

چکیده
  هدف این نوشتار نقد کتاب نظری به روا‌ن‌شناسی اقتصادی برگرفته از درسنامۀ دکتر محمدحسین تمدن جهرمی است. در بخش مقاله نخست، تاریخچۀ روان‌شناسی‌گرایی در تاریخ علم مدرن و ارتباط آن با فلسفه و علوم انسانی و اجتماعی بررسی می‌شود. بدین منظور روان‌شناسی‌گرایی در بریتانیا، مطلوبیت‌گرایی، روان‌شناسی‌گرایی در آلمان، مکتب اتریش و ...  بیشتر

اقتصاد
نسبت تئوری‌های ریاضی و بازارهای مالی: نقدی بر کتاب Lecturing Birds on Flying (سخنرانی برای پرندگان دربارۀ پروازکردن)

حجت الله صادقی

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 193-221

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35479.2185

چکیده
  بحران‌‌ مالی 2008-2007، از جهات گوناگونی، موضوع پژوهش واقع شده است. نقش مدل‌های کمی و نظریات ریاضی در رخداد این بحران و عارضه‌های دیگری که چنین مدل‌هایی در بازارهای مالی به بار می آورند، درونمایه اصلی کتاب سخنرانی برای پرندگان درباره پرواز کردن است. نویسنده، با تبیین نقش نظام آموزشی در ایجاد شکاف بین نظریه‌-‌عمل و نقش کوانت‌ها در ...  بیشتر

اقتصاد
تحلیلی بر نظریۀ پولطلا؛‌ با نگاهی به کتاب «درآمدی بر نظریۀ پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی»

وهاب قلیچ

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 351-376

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36581.2258

چکیده
  امروزه چالش‌های خلق پول بدون پشتوانه در برهم زدن تعادل‌های اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی محل بحث محافل کارشناسی قرار دارد. ناظر به این چالش‌ها، برخی از محققین پیشنهاد جایگزینی «پولطلا» به‌جای پول اعتباری را مطرح کرده‌اند. کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی» مهمترین کتاب نگارش شده در تبیین نظریه پولطلا ...  بیشتر

اقتصاد
بررسی و نقد کتاب ارزیابی اقتصادی طرح‌ها

امیرحسین مزینی

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 377-398

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36026.2218

چکیده
  مقوله تصمیم‌گیری و انتخاب پیوسته یکی از دغدغه های بشر بوده و می باشد. این موضوع با پیشرفت‌های جوامع ماهیتی پیچیده تر به خود گرفته است. در این راستا در اختیار داشتن دانش و روشی که بتواند تصمیم گیری را تسهیل نماید بسیار حایز اهمیت می باشد. موضوع فوق در حوزه اقتصاد و در زمینه انتخاب گزینه های بهینه سرمایه گذاری در قالب بحث ارزیابی اقتصادی ...  بیشتر

اقتصاد
ارائۀ نظریۀ عدالت اجتماعی هایک در بستر ادوار فکری وی و نقدهایی بر آن

وحید مقدم؛ مرجان اسماعیلی کرباسی

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 399-424

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37086.2291

چکیده
  هر چند فون هایک را جزء منکرین ثابت قدم عدالت به‌شمار می‌آورند، اما این نظر چندان دقیق نیست. هایک نهادگرایی است که بر اهمیت بسیار قواعد انتزاعی در اداره جوامع آزاد به منظور حل مسأله هماهنگی در اقتصاد تاکید می‌کند. عدالت توزیعی با چنین قواعدی درتعارض قرار گرفته و به ایجاد جوامع قبیله‌ای فاقد ثروت ختم می‌شود چرا که با به شکست کشاندن ...  بیشتر

اقتصاد
تغییر بزرگ: جهان در سال 2050؛ تأمل و نقدی بر کتاب آینده‌پردازی اکونومیست

فرزانه میرشاه ولایتی؛ فرهاد نظری‌زاده

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 425-454

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39151.2442

چکیده
  آینده­پژوهی راهبردی برای مواجهه با عدم قطعیت­ها، مدیریت و کنترل پیش‌دستانه در راستای تحقق آینده­ی مطلوب است. تلاش برای تجسم آینده و حذف سناریوهای نامطلوب، امروزه امری هوشمندانه قلمداد شده و اسناد، کتب و مقالات متعددی در این راستا به رشته تالیف درآمده­اند. کتاب تغییر برزگ، جهان در سال 2050 از جمله این آثار است که به بررسی و ...  بیشتر

اقتصاد
نقدی بر کتاب بانکداری اسلامی

محمد واعظ برزانی

دوره 22، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 457-481

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39503.2471

چکیده
  پس از تشکیل گروه اقتصاد شورای تحول علوم انسانی (۱۳۸۸ه.ش.)، برنامه درسی دوره کارشناسی رشته اقتصاد در آن گروه تهیه و در سال ۱۳۹۶ه.ش. به تصویب نهایی رسید و برای اجراء از سال ۱۳۹۷ ه.ش. به دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد. برای اتقان در اجرای برنامه، مجموعه­ای از دروس برای تدوین کتب درسی مربوطه به اساتید مبرز سفارش داده شد. کتاب «بانکداری ...  بیشتر

اقتصاد
نقد کتاب هنر بانک‌داری و تأمین مالی اسلامی

سید محمدرضا امیری طهرانی زاده

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36473.2247

چکیده
  این کتاب حاصل تجربۀ نگارنده در تأسیس بانک‌داری بدون ربا در آمریکاست. او به این منظور مجموعه قوانین بانک‌داری آمریکا و هم‌چنین تجربۀ بانک‌داری اسلامی در جهان را بررسی می‌کند. وجه تمایز این دو نوع بانک‌داری متکی‌بودن فعالیت‌های اولی بر بازار پولی و دومی بر اقتصاد واقعی است. او برای تعیین اجاره‌بهای سهم مشارکت بانک در تهیۀ کالاها ...  بیشتر

اقتصاد
نقد و تحلیل کتاب توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها

فرهاد ترحمی

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.32841.1969

چکیده
  کتاب توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها به بررسی نقش سه مؤلفۀ رهبری، نهاد‌ها، و کارآفرینی در ایجاد توسعۀ درون‌زای مناطق می‌پردازد. اندیشۀ اصلی نویسندگان آن است که سه عنصر یاد‌شده می‌توانند زمینه را در هدایت صحیح دو عامل موهبت منابع و تناسب با ساختار بازار به‌سمت توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای فراهم سازند. این گزاره برپایۀ حقایق ...  بیشتر

اقتصاد
نقد کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری

نرگس حاجی ملا درویش

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 43-61

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.30502.1816

چکیده
  کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، نوشتۀ علی سعیدی و سیدمحمدجواد فرهانیان به سال 1391، در سال 1394 تجدید چاپ شده است. این کتاب طیف وسیعی از موضوعات مطرح در اقتصاد و مالی رفتاری را پوشش می‌دهد، اما میان مطالب ارائه‌شده اتصال منطقی وجود ندارد و ایده‌های خرد در یک بستر کلان قرار نگرفته‌اند. نویسندگان نه ابعاد نظری اقتصاد و مالی رفتاری را ...  بیشتر

اقتصاد
تحلیل انتقادی کتاب تحلیل اقتصاد خرد

حسن حیدری؛ حسن میرزایی

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 63-80

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.29959.1764

چکیده
  ترجمه یکی از ابزارهای مهم انتقال دانش به‌ویژه برای جامعۀ دانشگاهی است. ازاین‌رو، ترجمۀ یک کتاب مانند اصل آن دارای ارزش و اهمیت خاصی است، یکی از این کتاب‌های بسیار ارزش‌مند دانشگاهی کتاب تحلیل اقتصاد خرد (Microeconomic Analysis) اثر هال رونالد واریان است که یکی از منابع علمی برتر اقتصاد خرد به‌شمار می‌رود. نشر نی این کتاب را با ترجمۀ آقای رضا ...  بیشتر

اقتصاد
شناسایی موانع نهادی توسعۀ کارآفرینی منطقه‌ای در ایران (رویکردی انتقادی به نظام تاریخی سیاست‌گذاری کارآفرینی)

بهمن خداپناه؛ محمد علی مرادی؛ حمید پاداش؛ کمال سخدری

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 81-105

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34210.2087

چکیده
  کارآفرینی با تبدیل چالش‌ها و مسائل به فرصت‌هایی چون افزایش نرخ اشتغال و درآمد، کاهش جرایم ناشی از بی‌کاری و فقر، و هم‌چنین افزایش خودکفایی به تأثیرگذاری در جوامع می‌پردازد. تحقیق حاضر با رویکرد کیفی به شناسایی موانع نهادی توسعۀ کارآفرینی در ایران از منظر تاریخی پرداخته و به همین منظور، ده اثر مرتبط با عدم توسعه‌یافتگی ایران که ...  بیشتر

اقتصاد
نقدی بر کتاب اقتصاد خانوار

لیلا سادات زعفرانچی

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 107-125

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.33143.1997

چکیده
  توجه به خانواده در علم اقتصاد دیرینه است، اما گرایش «اقتصاد خانواده» در ادبیات رایج اقتصادی شاخه‌ای جدی و جدید به‌شمار می‌رود. بررسی‌ها نمایان‌گر توجه محدود و معدود محققان ایرانی به این گرایش اقتصادی است. کتاب اقتصاد خانوار از معدود آثاری است که کوشیده تا با تبیین اولیه‌ای از مفاهیم رایج در «اقتصاد خانواده» مقدمه‌ای ...  بیشتر

اقتصاد
نقد کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی

علی سعیدی

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 127-144

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.30615.1825

چکیده
  بااین‌که سابقۀ مطالعات رفتاری در دانش اقتصاد به بیش از یک قرن می‌رسد، در سال‌های اخیر آثار پژوهشی متعددی در زمینۀ اقتصاد رفتاری به زبان فارسی انتشار یافته که نشان‌دهندۀ اقبال پژوهش‌گران به این حوزه است. کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی یکی از این آثار است که در این مقاله به معرفی و نقد آن پرداخته شده است. تمرکز اصلی کتاب ...  بیشتر

اقتصاد
بررسی و نقد کتاب پارلمان و توسعۀ اقتصاد ملی در ایران

ابراهیم صالح ابادی

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 145-172

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34823.2127

چکیده
  کتاب پارلمان و توسعۀ اقتصاد ملی در ایران کتابی است که متکفل بررسی نقش پارلمان در توسعه‌نیافتگی اقتصاد ملی ایران است. مسئلۀ اصلی کتاب توسعه‌نیافتگی ایران است، اما مؤلف به مسئله‌داربودن نقش پارلمان در توسعه اشاره‌ای نمی‌کند. کتاب در تبیین نظری مسئله تلاش دارد تا با گزینش نظریۀ انتخاب عاقلانه به‌عنوان نقطۀ عزیمت، نظریه‌های کاتوزیان، ...  بیشتر

اقتصاد
بررسی و نقد کتاب امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران مطالعۀ موردی بخش معدن و صنایع معدنی

حمیدرضا عبداللهیان

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 173-194

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34282.2093

چکیده
  کتاب امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران، مطالعۀ موردی بخش معدن و صنایع معدنی حاصل گزارشی از طرح تحقیقاتی است که در پژوهشکدۀ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس توسط امیرحسین مزینی اجرا شده است. این اثر به چگونگی تأمین مالی بخش معدن از طریق انتشار صکوک استصناع پرداخته است. این مقاله، ضمن معرفی کلی اثر، به بررسی و نقد آن از جنبه‌های ...  بیشتر

اقتصاد
اقتصاد سیاسی در سطح: نقدی بر کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

سعید عطار

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 195-217

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.32088.1934

چکیده
  رویکرد اقتصاد سیاسی به‌معنای تحلیل ریشه‌های سیاسیِ عملکردهای اقتصادی است. هدف اصلی این مقاله بررسی و ارزیابی مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، به‌قلم بهمن احمدی امویی، است. مؤلف تلاش کرده است تا در چهارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی، چرایی جهت‌گیری‌ها و عملکردهای اقتصاد ایران در دهه‌های 1360 و 1370 را موردبررسی قرار ...  بیشتر

اقتصاد
نقد و بررسی کتاب اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا

وهاب قلیچ

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 219-246

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.31154.1862

چکیده
  تأثیرات ناگوار شیوع بیماری کرونا در اقتصاد کشورهای جهان اقتصاددانان را به فکر ارائۀ تحلیل‎ها و نظرهای کارشناسانه واداشته است. اثر اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا اولین کتاب قابل‌توجه در این حوزه است که با هدف شناخت مسیرهای بهینۀ برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران کرونا با رویکرد اقتصاد مقاومتی منتشر شده است. این مقاله ...  بیشتر

اقتصاد
بررسی و نقد کتاب Inclusive Growth in Iran’s provinces: Policies and Indicators رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها

امیرحسین مزینی

دوره 21، شماره 4 ، تیر 1400، ، صفحه 247-267

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.33528.2035

چکیده
  دست‌یابی به رشد اقتصادی پیوسته در کانون توجه سیاست‌گذاری‌ها بوده است. بررسی این موضوع عمدتاً با استفاده از الگوها و مدل‌های رشد اقتصادی انجام می‌شود. از جدیدترین الگوهای رشد اقتصادی می‌توان به الگوی رشد فقرزدا و متعاقب آن الگوی رشد فراگیر اشاره کرد. این دو الگو زمانی مطرح شدند که مشاهده شد فقرا متناسب با دیگر قشرهای جامعه از منافع ...  بیشتر